Galium triflorum    Myskmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hedesjöns V-sida (artp.), (12G 5h , [6679433, 1535255] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
HUSBY

Åsbotten, ca 1920 (At) * (13G 3d , [67173, 15197] ), bakom block i rasmark vid sydbrant på hygge, 10 ex , 1989 (LBr)
SILVBERG

Björnhålet V om St. Ulvsjön (12F 8f , [66925, 14791] ), i foten av brant berghäll, skuggad av gammal skog, ca 10 ex , 1992 (AJa)
SVÄRDSJÖ

Lenntjärn, 1950-t (GRAN.1962) * lindlund vid tjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ), omnämnd redan av HÜLPHERS 1762, området avverkat och hyggesbränt 1957, bland block i tät granungskog, enstaka , 1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733138, 1512589] ), lövskogslund /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Himmelsberget (14G 1c , [67568, 15121] ), blockrik mark längs källdråg i NO-brant där skogen sparats, spridd 1985- , 1989 (TRy&RLu: BRATT 1986)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Våckelberget, 1890-t (Hng: HESSELMAN 1912 o a) * 1956 (Tr) * 1972 (DAN.&HOFST. 1973) * (14F 0j , [67530, 14961] ), spridd på block under lindarna, spridd 1985- , 1990 (RLu o a)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Uvbergets SO-brant (12F 0i , [6653321, 1493488] ), nedanför lodrätt bergsbrant ,ibland block, enstaka , 2004 (ALu , RNo)
Stuphällarna, rikligt 1967 (Bj&Nsv) = Uvberget (12F 0i , [66534, 14935] ), bergbrant i NO-läge, enstaka , 1986 (ALu)
Håltjärnsberget (12F 1i , [6656178, 1493997] ), på block i bergrot, 2 mindre bestånd , 2004 (ALu, RNo)
Håltjärnsbergets NO-brant (12F 1i , [66562, 14940] ), på block, 2 mindre best , 1986 (ALu)
Vanberget, 1960-t (Bj) * NO-sluttningen i bergroten och högre (12F 2g , [66629, 14822] ), bergbrant i NO-läge, riklig , 1986 (ALu)
Ca 500 m ONO Vabergets 288,2 nivå (12F 2g , [6662915, 1482148] ), nedanför lodrätt bergsbrant ,ibland block, enstaka , 2002 (ALu & TPe)
NO Vanberget (artp.), (12F 2g , [6662988, 1482086] ), barrskog /, 1997 ((sks), Tomas Salander)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ), nordostbrant med klippstup, avsats inunder, vid häggsnår, några m2 , 2013 (LBr)
Ca 530 m NNO Vabergets 288,2 nivå (12F 2g , [6663213, 1482031] ), bergrot med ungskog, löv o gran ,blockrikt, rikligt , 2002 (ALu , RNo)
Alviksberget (12F 3i , [6668995, 1490558] ), bergrot i no-läge lokalen nu kalhuggen, enstaka , 2004 (ALu)
Alviksbergets SO-sida (12F 3i , [66690, 14905] ), på block i bergrot, litet bestånd,enstaka , 2004 (ALu)
Alviksbergets Ö-brant, ca 20 ex 1982 (RNo) * (12F 3i , [66690, 14906] ), 2 best. , 1987 (ALu)
NORRBÄRKE

Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ), granskog i sluttning, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671321, 1471379] ), blandsumpskog örtrikt efter bäck, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limes Norrlandicus (artp.), (12F 4e , [6671334, 1471375] ), 5 plantor/tuvor , 2015 (Caroline Greiser)
GRANGÄRDE

Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), 2004 (GWm)
Nedre Igeltjärnen (artp.), (12F 7d , [6689540, 1466410] ), "barrskog; bergbrant: 4,36ha", 1994 (okänd ( Jan.Olof Hermansson ))
Rämshytte bruk, ca 1942 (Ad) * 1950-t (Ad o a) * Två närbelägna lokaler på Limberget (inom skilda atlasrutor), (12F 7d , [66897, 14662] ), på block, rikligt 1987- , 1988 (AJs & SNy)
Limberget,~150 m S om Bockmossen,anrikningsverk (DBS), (12F 7d , [66897, 14662] ), bergrot i sänka, flera 10-tal , 1987 (AJs)
Limberget, Rämshytte bruk - två närbelägna lokaler (artp.), (12F 7d , [6689900, 1466326] ), 1987 (Anders Janols,Sören Nyström)
Rämshytte bruk, ca 1942 (Ad) * 1950-t (Ad o a) * Två närbelägna lokaler på Limberget (inom skilda atlasrutor), (12F 8d , [66900, 14664] ), på block, rikligt 1987- , 1988 (AJs & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Josefs dal (artp.), (12F 9a , [6696586, 1452080] ), alsumpskog / bäckdal, 1997 (Skogsstyrelsen)
1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" ( återbesök lokal 1996 ) (12F 9a , [6696637, 1452202] ), erosionsravin,i dalbotten, stenskravel , med täta bestånd av träjon, litet bestånd , 2010 (AJs)
1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (gamla krd justerade 66962 , 14518) (12F 9a , [6696637, 1452202] ), erosionsravin,i dalbotten, på flera ställen , 1996 (AJs)
2 km VNV Bastbergets fäbodar (gamla krd justerade 66971 , 14517) (12F 9a , [6696949, 1451611] ), bland tibast ,blåsippa o ormbär, 1996 (AJs)
2 km VNV Bastbergets fäbodar ( återbesök lokal 1996 ) (12F 9a , [6696949, 1451611] ), bland tibast ,blåsippa o ormbär, litet bestånd med 1 m2 gles utbredning , 2010 (AJs)
Trolldalen (artp.), (13F 2c , [6711850, 1460032] ), översilad sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Trolldalen 1920-t (LUNELL 1928 o a) * 1950 (Tr) * (13F 2c , [67119, 14601] ), rasmark, riklig 1990 (IPt o a).* riklig , 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6711971, 1460076] ), 1991 (MBm)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6711977, 1460079] ), blomning , 2013 (Bengt Westman)
Trolldalen (artp.), (13F 2c , [6712090, 1460281] ), gransumpskog i botten av kanyonliknande formation, 2014 (Janolof Hermansson)
BJURSÅS

Ljustjärnens V-ände, 1985 (WIS.&MOR.1987) * (13F 6g , [67342, 14817] ), på och nedan stort flyttblock i örtrik fuktig blandskog, minst 5 ex , 1988 (JEd o a)
SILJANSNÄS

Långsåsbergets Ö-sluttning (13E 7h , [6735, 1439] ), hyggeskant, enstaka , 1993 (TLj)
SOLLERÖ

Djupgrav (artp.), (13E 9d , [6746448, 1417581] ), i imponerande ravin med lodräta väggar, 1987 (Bengt Oldhammer)
Djupgrav 2 km S Vimo (13E 9d , [67465, 14175] ), på fuktig ravin med granskog, ca 100 ex , 1987 (BOr o a)
VÅMHUS

Nyköpingsbäcken = Sälbäcken, 1950-t (GRAN.1962) * (14E 8c , [67945, 14136] ), lundartad gran-gråal-skog, riklig , 1988 (CAp)
Nyköpingsbäcken (artp.), (14E 8c , [6794671, 1413742] ), ovan vägen, 2005 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Ängsgrav (artp.), (14D 3i , [67698, 13913] ), sparsam , 1989 (Bengt Oldhammer)
Fallet (artp.), (14D 4h , [6770007, 1389778] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Ängsgrav, 1960-t (G.En) * (14D 4i , [67701, 13914] ), örtrik ravinbotten på hygge, några ex , 1989 (BOr)
Västerdalarna

NÅS

Nåskilen (13E 2g , [67141, 14311] ), fuktig ravinbotten, litet bestånd , 1992 (JJa o a)
Nåskilen (artp.), (13E 2g , [6714345, 1431153] ), 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
JÄRNA

Blomsterbacken (artp.), (13E 5b , [6728519, 1409455] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Öjsberget, rikligt 1950-t (Er) * (13D 7i , [67398, 13913] ), östbranten i granskog, litet bestånd , 1988 (PEr o a)
Öjsberget. Nedanför öststupan. (13D 7i , [67399, 13914] ), rik sydbergsvegetation. måran i granskogen nedom stupet. diabasberggrund., 50-tal , 1987 (LBr)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740040, 1391425] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740106, 1391464] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
TRANSTRAND

Hamrarna nära Moran. (14D 7d , [67889, 13679] ), bland block i den östvända diabasbranten., rikl , 1989 (PEr)
Hamrarna, växer längs en lång sträcka av diabasbranten. (14D 7d , [67897, 13677] ), rasmark med rik vegetation, t.ex. trolldruva, 100-tals , 1989 (LBr)
Hamrarna nära Moran, massvis 1960-t (Bj&Er) * (14D 8d , [6790, 1367] ), riklig bland block i den östvända diabas-branten, 1989 (PEr o a)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), diabasbrant, rikligt utefter hela branten , 2009 (BGM)
Horrmundvallen (artp.), (14D 9b , [6799845, 1358062] ), liten sprickdal i fasta berget / barrnaturskog, 1993 ((sks), Henrik Liliedahl)
Horrmundvalla ca 1910-t (Sfn) * nära utloppet (14D 9b , [67999, 13580] ), stenig sumpskog, delvis marktäckande, litet bestånd , 1989 (LBr & TLj)
Fjällsocknarna

IDRE

Nedre Byggningen, Ca 1910-t (Sam) * vid Byggningån 100 m V om gården (16C 1i , [68558, 13430] ), örtrik ängsgranskog, t. riklig och spridd på flera 100 m2 , 1989 (DABS)
Byggningaån NR (artp.), (16C 1i , [6855851, 1343065] ), äldre barrskog, grandominerad, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
Nedre Byggningen, Byggningsån 100 m V om gården (artp.), (16C 1i , [6855855, 1343055] ), 1 , 2009 (Berndt Carrington)

Dalarnes Flora