Galium trifidum    Dvärgmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rudö (12G 4h , [66738, 15361] ), dystrand, rikligt , 1986 (PDm)
Nässen ,V änden (12G 5h , [66761, 15394] ), betad lerstrand, ett par ruggar , 1988 (PDm)
V Hedesjön (12G 5h , [66793, 15354] ), myrmark, stort bestånd , 1988 (PDm)
Buskasjön (12G 6h , [66801, 15356] ), slamstrand, 1 rugge , 1986 (PDm)
Horndal vid Lumsen (12G 7g , [66870, 15335] ), slamstrand, enstaka , 1988 (PDm)
Rossen.vid Smalåsens sydspets (12G 8g , [66907, 15342] ), grusstrand, några ex , 1993 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo, Folkärna camping (artp.), (12G 3f , [6667555, 1525755] ), noterad , 1980 (Thomas Karlsson, Bengt Nilsson)
GARPENBERG

Dormsjö nedom skolan mot sjön (12G 8e , [66936, 15218] ), betad strandäng eft.dike, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Sjön Fatburens NO-strand (12G 8c , [66942, 15137] ), på betade starrtuvor, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Svinösjön (12G 9c , [66966, 15138] ), dystrand, fåtal , 1991 (HPe)
Lången vid Långsbyn (13G 0c , [67040, 15141] ), dyig sjöstrand, 10 ex , 1990 (MDv)
GUSTAFS

Fåran (13F 0h , [67017, 14868] ), fuktig betesmark, >10 ex , 1989 (SJa)
VIKA

Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ), liten sänka på sank kärrkant, rikligt , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet (13F 1i , [67087, 14927] ), kärrkant, talrik , 1996 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ), strand med sjöfräken, riklig , 1996 (SBm)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
SUNDBORN

Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.), (13F 4j , [6722335, 1498619] ), bland stenar i brant ner mot bäck, 2013 (Per Johansson)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), dammvall, 2013 (Per Johansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), sjöstrand, 1982 (RNo)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67093, 14576] ), kärr, mindre allmän , 2004 (AÖg)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), gungflykant mot sjö, 1996 (JMa)
Moje (13F 4c , [67204, 14609] ), vattenhål i myrkant med Iris, sparsamt , 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67207, 14607] ), sjöstrand , sparsamt , 2005 (IPt)
LEKSAND

Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
BODA

Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ), vattenbryn, rikligt , 2001 (GHa)
Äsplok (artp.), (14F 4e , [6774393, 1470730] ), dödisgrop, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Björken v.älven (14E 7i , [67858, 14424] ), strandkärr, 1987 (JEd)
Långfloten (artp.), (14E 9g , [6797813, 1431881] ), tillsammans med sumpmåra. förbisedd under inventeringen av unnån 2018 , 2019 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ), ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Gräs-Snarptjärnen, V om Grönfljotkojan (artp.), (14D 6g , [6784893, 1381015] ), strandkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Vittjärnen utlopp (artp.), (12E 5e , [6678694, 1421475] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Dala-Floda Syrholen v.Flosjöns S-spets (13E 2j , [67109, 14453] ), blottad strand i viken, enst. , 1989 (TLj & LBr)
JÄRNA

Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (DFl), (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, 5-10 ex , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ), vegetationsfattigt gungfly vid sjöstrand, nårga m2 , 1997 (OSt)
Gårdsjön (13D 4h , [67207, 13854] ), sjöstrand, rikligt , 1997 (BGM)
Vid Backbytjärn (13D 6h , [6730690, 1386100] ), strand och på bryggan, minst 100 , 2006 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13746] ), strandkärr, ca 10 ex , 2004 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
LIMA

Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779657, 1348316] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Djuphån (14D 5e , [6775500, 1373870] ), kanten av ett gungfly, flera individer , 2008 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Särnaheden vid tjärnen (15D 9a , [68498, 13507] ), våt strandäng, 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), myrodling, vid bäck, fåtalig , 2002 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848970, 1307960] ), 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ), frodigt, tuvigt strandkärr, spridd , 2018 (LBr)
Stordrevdagssjöns NV-sida (16C 1d , [68550, 13196] ), källflöde mot sjön, 1988 (DABS)
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ), källa i dike, sparsamt , 1995 (DABS)

Dalarnes Flora