Galium saxatile    Stenmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Rankhyttan (13F 1j , [6706, 1495] ), 50 årigt lärkbestånd, ca 1 m2 (1980-) , 1997 (SBm)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [665669, 147242] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ), 2004 (GWm)
Västerdalarna

NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)

Dalarnes Flora