Galium pumilum    Parkmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo, järnvägsbank, 1911 (Sam) * (12G 6g , [66840, 15330] ), torr mark efter järnvägen, ca 10 ex 1986 (DALH. 1989, kontr TKa) * åter , 1991 (PDm)
VIKA

Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora