Galium pumilum    Parkmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo, järnvägsbank, 1911 (Sam) * (12G 6g , [66840, 15330] ), torr mark efter järnvägen, ca 10 ex 1986 (DALH. 1989, kontr TKa) * åter , 1991 (PDm)

Dalarnes Flora