Galinsoga parviflora    Gängel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

St Tuna kyrka (13F 0g , [6704149, 1481724] ), ruderatmark vid kyrkogården, jordhög, 1 stort ex , 2019 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Utgrycken (13F 7i , [6738642, 1491552] ), litet potatisland vid sommarstuga ( matjord hämtad i Linghed ), uppkört med jordfräs från lokalen i Gagnef, 1 stort ex , 2004 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ), trädgård som ogräs, 2 stora ex. (2001) , flera 100 ex. , 2004 (IPt)
Västerdalarna

MALUNG

Grönland (13D 6h , [6731590, 1385670] ), kommunrabatt, 1 ex , 2007 (MNo)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ), soptipp, 1 ex. , 2015 (MNo)

Dalarnes Flora