Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kärr,diken,stränder, allmän , 1995 (PDm)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
HUSBY

Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
SÄTER

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), vägdike, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ), fuktig gräsbevuxen skogsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Malmbäcken (13F 1i , [67081, 14942] ), bäckstrand, 1 m2 , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjöstrand, 2016 (DABS)
SUNDBORN

Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ), ängsmark , bäck, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), dike, 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
LUDVIKA

Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), ~refl~ ,sandigt bäckutlopp, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
V om Trollmyran (13F 3b , [6716480, 1459023] ), skogskärr, 2014 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m SO (13F 4d , [6721543, 1467113] ), vägkanter skogsbilväg/myr, 2018 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726120, 1459140] ), myr med bäck, 2014 (IPt)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ), gräsbevuxen lucka i skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Golfbanan (13F 7b , [6737063, 1457807] ), stig runt sjön, 2019 (IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
MORA

Öster Vägverket, Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6770420, 1435750] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Kvarnbäcken (artp.), (15D 3c , [6816283, 1363198] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
HAMRA

Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norr Strömsdal (artp.), (12E 1g , [6656962, 1433897] ), bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laxbäcken (artp.), (12E 2g , [6662528, 1431398] ), bäck, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
ÄPPELBO

Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
LIMA

Skäftkällan (artp.), (14C 7h , [6785970, 1337860] ), kärr, vid bäck, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776380, 1360890] ), sankmark i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)

Dalarnes Flora