Galega orientalis    Fodergetruta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre (artp.), (12G 7c , [6687405, 1510965] ), åkerren mellan två åkrar, rikligt , 2017 (Ulf Gärdenfors)

Dalarnes Flora