Galium odoratum    Myskmadra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
ENVIKEN

Våckelberget, 1912 (SAM.1929) * 1956 (Tr) * naturreservatet i östbranten (14F 0j , [67530, 14960] ), mest under lindar, 1972 (DAN.& HOFST.1973) *, riklig på några 100 m2 , 1989 (RLu o a)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753116, 1496043] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
SÖDERBÄRKE

Bromsberget NO-sluttning (12F 0i , [6651082, 1493493] ), bland hasselbuskar i lundartad vegetation, litet bestånd , 2000 (ALu)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ), lundartad vegetation bland hasselbuskar, mindre bestånd , 2001 (RLa & ALu)
GRANGÄRDE

Limberget (artp.), (12F 7d , [6689700, 1466200] ), 1984 (Torbjörn Rynéus)
Limberget (artp.), (12F 7d , [6689700, 1466200] ), 1989 (Sören Nyström,Lennart Bratt)
Österdalarna

VENJAN

Lybergsgnupen, i den bördiga nordostsluttningen i kanten mellan granskogen och hygget (14D 0g , [67517, 13846] ), bland bl a skogssvingel och hässleklocka, några smågrupper 1982- , 1986 (RYN.1985b o a)
Västerdalarna

NÅS

Tjärnbergets nordsluttning (12E 9e , [66979, 14200] ), örtrikt bäckdråg i granskog med bl a blåsippa, riklig på ett par m2 , 1990 (JEd o a)
TRANSTRAND

Öjskogsfjällets östsluttning vid Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13549] ), ca 575 m ö h i högörtgranskog med bl a hässleklocka, skogssvingel och storgröe, två bestånd om vardera ca 10 m2 , 1990 (BRATT 1989)

Dalarnes Flora