Galinsoga ciliata    Hårgängel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, 2 ex , 1985 (PDm)
SILVBERG

Dalkarlsbo (12F 8h , [66920, 14853] ), potatisland, 2 ex , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ), växthus på jordgolv, rikl.i blom , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Kanslibacken (artp.), (13F 4i , [6721436, 1490252] ), några få ex. i residensets rabatt., 2015 (Urban Gunnarsson)
Falun vid residenset (13F 4i , [672144, 149025] ), som ogräs i rabatt, spridd , 2015 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714182, 1462655] ), tomtmark, växthus med gurka ock tomat från Torsångs handelsträdgård, 10-tal små plantor , 2009 (IPt)
Färjbacken (13F 3c , [671524, 146350] ), vid handelsträdgård som ogräs, rikligt , 2002 (IPt)
RÄTTVIK

Samhället (14F 0c , [6752, 1462] ), planteringar o dyl., flerst. , 1994 (ABj , BOr)
Övre Gärdsjö, Levins trädgård (artp.), (14F 1e , [6758293, 1470062] ), trädgård, inne i växthusen och utanför, mängder , 1999 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora