Galeopsis angustifolia    Kalkdån


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), återfynd, noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), stadens snötipp, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby (13F 1g , [6707495, 1481835] ), stadens snötipp, 2019 (SNy & IPt)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)

Dalarnes Flora