Gagea lutea    Vårlök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bengtsbo (12G 5i , [66790, 15423] ), i och omkring gammal trädgård, troligen förvildad , 1995 (PDm)
HUSBY

Kloster vid Smedjan (12G 8d , [66947, 15199] ), lövlund, riklig , 2007 (TLj)
SÄTER

Ljusterbro (DF), (12F 9j , [66957, 14953] ), fuktig sidoravin, rikligt , 1981 (EDn)
GUSTAFS

Ljusterbro, 1918 (Bhz) * i dalbottnen och en sidoravin, riklig 1943 (Dn) * 1950 (Tr) - nedre slänter av fuktig sidoravin, flera ex 1970-t (Dn) * (0700-0703), (12F 9j , [66957, 14950] ), f d betesmarker och vägkanter i ravinbottnarna, ymnig 1987- , 1991 (SNy, TLj o a)
SILVBERG

Grängshammars by (12F 8g , [66934, 14830] ), på gammat gräsmatta vid trädgård, något 100-tal ex , 1988 (THe)
STORA TUNA

Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), odlad ,men spridd o förvildad i hagmark, 1988 (IAn)
ASPEBODA

Vassbovägen i Stråtjärn (artp.), (13F 3g , [6717044, 1482781] ), vägkant, noterad , 2017 (Per Johansson)
STORA KOPPARBERG

Ramvägen 22A,Falun (artp.), (13F 3i , [6719008, 1494728] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.), (13F 4h , [6720896, 1486728] ), anlagd gräsmark gräsmatta nedanför koloniområde, noterad , 2017 (Per Johansson)
Grässträngen mellan Nybrogatan och P-platserna (artp.), (13F 4h , [6721132, 1489885] ), vägkant gräsmatta, 2 , 2016 (Per Johansson)
Kullen (artp.), (13F 4i , [6721035, 1491273] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Falu gamla fängelse (artp.), (13F 4i , [6721594, 1490690] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LinnÚplan (artp.), (13F 4i , [6721960, 1490940] ), 2015 (Kalle Bergström)
Tallbacksvägen (artp.), (13F 4i , [6722214, 1490909] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Österdalarna

RÄTTVIK

Ingels, Bingsjövägen (14F 1d , [6759090, 1469230] ), dike/vägren, flera tiotal , 2013 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ), gräsmatta, enstaka , 2008 (GHa)
BODA

Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ), ~refl~ ,kyrkogård, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780429, 1465881] ), i gräsmattor, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)

Dalarnes Flora