Fragaria viridis    Backsmultron


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 10 ex , 1997 (JJa & BCa)
Österdalarna

SOLLERÖ

Invid Kart Lärkas gård (14E 1h , [6757, 1435] ), ca 4 m2 , 1985 (AAd)

Dalarnes Flora