Fragaria moschata    Parksmultron


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Spisbo (12G 4h , [66741, 15353] ), skogsbryn, rikligt , 1985 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [66743, 15395] ), skogsbacke, rikligt , 1986 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66751, 15396] ), ängsbacke vid gård, rikl. , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66759, 15372] ), buskmark på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Hede (12G 6g , [66802, 15348] ), skogsbacke, rikligt , 1986 (PDm)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), ödetomt, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), betesmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

NV Viggesnäs (12F 5j , [66770, 14968] ), vägslänt, ca 100 ex , 1989 (HPe)
Norns bruk (12F 5j , [66780, 14985] ), gräsbevuxen vägkant, fåtalig , 1988 (HPe,TLj,LBr)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ), ödetomt, 50-tal , 1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ), kvarstående , ödetomt, 2011 (DABS)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ), gammal tomtmark, fåtal , 1990 (HPe)
Skråköping, Ö om Turbodammen (12G 6a , [66807, 15029] ), stening backe, flertal , 1988 (MDv)
V sidan Stadsberget (12G 7b , [66860, 15090] ), slänt i grustag, bestånd , 1987 (EDn)
Pershyttan (12G 7b , [66895, 15060] ), vägkant, 2x5 m , 1989 (KJo)
Pershyttan (12G 7b , [66898, 15060] ), vägkant, 10x3 m , 1989 (KJo)
Königshyttan (12G 8a , [66915, 15031] ), vägslänt, 30-tal , 1989 (HPe)
Norshyttan, S om gården v.NO-spetsen av dammen (12G 8b , [66935, 15066] ), grässlänt f.d.beteshage, rikl. , 1987 (TLj)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ), vägkanter, 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6696953, 1505671] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ), igenvuxen övergiven tomt, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ), kulturmark runt fritidshus, 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Ornäs v.Kråktorp (13F 1g , [67090, 14847] ), vägdike, ~10 m2 , 1988 (TLj)
Bergebo, skogsväg S parkeringen (artp.), (13F 2g , [6710082, 1481837] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14913] ), lundartad skog vid liten bäck, 25-tal , 1998 (SBm)
VIKA

Kyrkbytjärn, V-sidan mitt för Gramsudden (13F 2j , [67109, 14951] ), gråalskog.med trädgårdsutkast, några m2 , 1987 (TLj)
ASPEBODA

500 m V Karlsvik (13F 2h , [67146, 14867] ), gräsbeväxt gml banvall i sydläge, ~100 m2 , 1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norsbo (13F 2h , [67148, 14893] ), lundveg/eft. bäck, 1 fert.best. , 1987 (TLj)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2h , [67137, 14899] ), i almlund, stort sterilt best. , 1987 (TLj)
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ), vägkant, 2016 (IPt)
Falun, Stiernhielmsgatan korsn.kyrkbackstigen (13F 4i , [67220, 14905] ), häck, t.rikl. , 1988 (TLj)
Sjulsarvet (ny f.s:n!), (13F 4i , [67231, 14927] ), stenröse i bjökdunge, stort sterilt bestånd , 1988 (TLj)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Backa, skogsbryn i NV (artp.), (13F 4j , [6722768, 1498497] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ), ängsmark,vägkant, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Nära kyrkogården & ödetomten (13G 7b , [6737130, 1506380] ), förvildad/karstående, rel rikligt , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Torrbo v.affäran (12F 4g , [6671, 1482] ), f.d.tomt / dikeskanter, 1989 (TLj & LBr)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ), ~refl~ ,liten bäckravin, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714210, 1452140] ), fäbodvall, t.rikligt , 2006 (IPt)
Björka fl. (DF), (13F 2c , [67126, 14606] ), glänta i skog, rikligt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712930, 1460290] ), gammal tomtmark, rikligt , 2003 (IPt)
Björka (artp.), (13F 2c , [6712992, 1460347] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Bodarna,Myrheden (13F 2c , [6713200, 1462850] ), ängsmark,gammal tomtmark, t.riklig , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14624] ), vägkant, fåtalig , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462650] ), fåtalig , 2001 (IPt)
Bodarna vid älvbron (13F 2c , [67149, 14626] ), vägkant, rikligt , 1991 (JEd)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ), mager ängsmark/gammal gårdstomt, 2017 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), kulturgräsmark ovan älvslänt, t.rikl. , 1991 (JEd)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718387, 1463121] ), slänt mot väg, rikligt , 2011 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721710, 1461100] ), skogsmark,gammal ängsmark, rikligt , 2003 (IPt)
Långsjön-Moje (13F 4c , [6724280, 1461030] ), järnvägsslänt, rikligt,även med bär , 2003 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ), ängsmark, vägkant, spridd , 2015 (IPt)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ), (förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen), mest kvarstående , 1997 (TLj)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Tibble, vid bystugan (13F 6b , [67343, 14580] ), berghällar/vägdike, ~5 m2, rikl. fertil , 1986 (TLj)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457650] ), vägdike, t,rikligt , 2007 (IPt)
Kullsbjörken,Västgärdesvägen (13F 9c , [67463, 14608] ), vägkant mot beteshage, 2 m2 , 1986 (TLj)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Övre Gärdsjö, 100 m S Södergårdarna (14F 1d , [67569, 14691] ), björkdunge, ~15 m2 (sterila) , 1986 (TLj)
Blecket,nära bystugan (14F 1e , [67563, 14713] ), grässlänt mot byvägen, ett par ex , 1986 (TLj)
BODA

Södra Lenåsen (14F 2d , [67643, 14699] ), vägren, rikligt , 2012 (GHa)
500 m S Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67624, 14703] ), vägkant på kalkslagg, flera ex , 1986 (TLj)
Kyrkbyn, mitt mot sögra kyrktrappan (14F 3d , [6766180, 1467750] ), vägslänt, tiotals , 2011 (GHa)
ORE

Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ), gammal stenbro, enstaka , 2014 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67809, 14686] ), vägren, spridd längs något tiotals meter längs vägen , 2012 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788520, 1478230] ), stenröse, rikligt inom några kvadratmeter , 2011 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790080, 1458500] ), gårdsplats, rikligt inom några kvadratmeter , 2012 (GHa)
ORSA

Torrvål (artp.), (14E 4h , [6774336, 1437275] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6776822, 1438477] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Frisks äng i Bjus (artp.), (14E 6h , [6784365, 1436213] ), flera ex på några ställen , 2014 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Fredshammar i vägkant S om bron (DF 70), (14E 7i , [67863, 14444] ), t.rikl. o. dlv.bärande! , 1986 (JEd)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
MORA

S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ), vägkant, några kvm , 1987 (LBr)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, p-plats mitt i byn., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ), vägkant, 2020 (IPt)
NÅS

Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ), ängsmark, riklgt , 2008 (IPt)
JÄRNA

Hjvgstnembygdsgård, Grånäs (13E 2e , [67141, 14203] ), skogsbacke, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg-o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
MALUNG

Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson)

Dalarnes Flora