Frangula alnus    Brakved


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), snår,skogsbryn, allmän , 1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678771, 1539203] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), bäckstrand i engelska parken, 2016 (JJa)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.), (12G 9b , [6695572, 1507596] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706235, 1514934] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714640, 1507740] ), stran och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
GUSTAFS

Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ), skogsmark nära grustäkt, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Dragsveden (12F 9i , [6698885, 1492318] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjöstrand, 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Stigen till Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691192, 1489055] ), högörtgranskog, noterad , 2017 (Per Johansson)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Flokån (12F 7e , [6688053, 1470336] ), åstrand, 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkanter och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ), liten myr, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ), myr norr därom, 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ), fäbodväg, 2013 (IPt)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699047, 1473312] ), bäck med omgivande hygge med lövsly, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698235, 1475874] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ), skogsmark med gammal kulturprägel, 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ), skogskant mot söder, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.), (12F 9h , [6698682, 1485858] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ), skogsmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ), myrkant, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714301, 1476016] ), ängsmark och myr, 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), skogsmark mot damm, 2012 (IPt)
Övermora fäbod 300 V (13F 3e , [6716815, 1474088] ), bäckstrand i granskog, 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ), myr, 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ), fuktigt bäckdråg, 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ), fastmark invid bäcken, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Kanotstadion (artp.), (13F 0h , [6702860, 1486890] ), 2014 (Kalle Bergström)
Hoberget (artp.), (13F 0h , [6703716, 1488885] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ), skogsbilvägkant, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), fuktig blandskog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), gräsrik skogsbacke, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14983] ), ~refl~ ,betesmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720720, 1503228] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ), lövdunge, 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ), tomtmark med odlingar, 2019 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ), marker nära Hedbäcken, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmak, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ), dike mot skog, 2011 (DABS)
Traktorstig (artp.), (13F 4i , [6724046, 1494092] ), noterad , 2019 (Fredrik Lundin)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, skogsområdet N-ut (artp.), (13F 4j , [6723219, 1498474] ), noterad,, , 2019 (Ralf Lundmark)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
SVÄRDSJÖ

Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.), (13G 6b , [6732550, 1507680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506880] ), strandskog, flerstädes , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Lillån (artp.), (13G 9e , [6748056, 1521947] ), efter ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [6755070, 1505470] ), bäckmiljö, lövdominerad sumpskog, 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ), sjö/strand, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), skogsmark, 2016 (JJa)
Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger (13F 9j , [6749540, 1497500] ), gräsmark, 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), strand, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ), lövskog med asp, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655090, 1490490] ), örtrik slänt mot väg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Nybygget (artp.), (12F 3g , [6669711, 1483954] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärrkant, enstakal ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, enstaka , 1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676606, 1486370] ), kärr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Blåkullberget, NÖ (artp.), (12F 5h , [6676735, 1486441] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Skeppmora (artp.), (12F 3c , [6667098, 1463416] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, 2012 (DABS)
Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Pillisoån (artp.), (12E 4j , [6673952, 1445015] ), källdrag i granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Långvasseln, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.), (12E 4j , [6674342, 1445391] ), svämblandskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ), kärrkant, sparsam , 2007 (LBr)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6678086, 1449235] ), sumpbarrskog på kalkgrund, 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ), rikkärr och kantsumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ), kantsumpskog och kärr, spridd , 2017 (LBr)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ), skogsmark / kraftlinje, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar, V om kanalen (artp.), (12F 7a , [6685365, 1454232] ), lövskog björk-gråal-sälg på f d åker och betesmark, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2009 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14578] ), lövskog, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ), gammal skog med rikkärrsdråg, t.rikligt , 2006 (LBr & IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), vägkant, fäbodvall, enstaka , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ), sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714422, 1467576] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ), skogsstig, 2017 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716003, 1459488] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ), ~refl~ ,skogskant vid källor, 1996 (JMa)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725270, 1461730] ), skogskant mot myr, 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ), fuktig skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), gräsmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67347, 14788] ), med björk o hallon, 1 ex , 1988 (UEr)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ), sjöstrand,gräsbevuxen, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ), fuktig mark vid bäck, 2010 (JJa & IPt)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), fuktig skogsmark, mycket löv, 2000 (JJa)
Strandkant vis Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ), fuktig strandkant, 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), lieslagen strandäng, flera ex , 1997 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ), dikeskant vid skogsbilväg, 2010 (JJa)
Lurån (artp.), (13F 7i , [6736972, 1490489] ), (enl. Artportalen Stora Kopparberg), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ), kornåker, 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.), (13E 3j , [6716320, 1448440] ), skogsbryn mot starräng, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ), skogsväg blandskog, 2018 (IPt)
Stora Håltjärnen S (artp.), (13E 5f , [6727083, 1427407] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ), bruksvägkant, 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Mellan-Flaten V (artp.), (13E 6f , [6731144, 1425145] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Tibbleberget,hela nedre kanten (13F 6b , [6733, 1458] ), bitvis bildande ren brakved-skog nedom SV-branten, enstaka stora träd! , 1986 (TLj)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67359, 14565] ), strandskog, enstaka , 2009 (GHa)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739790, 1464342] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), skogsängar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ), sumpig skog vid å, enstaka , 2014 (GHa)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ), strandkant, 2008 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, rikligt , 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ), fd fäbod, enstaka , 2019 (GHa)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ), blandskog, fåtal , 2014 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpig snårskog, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Norra vändplanen (artp.), (14F 0d , [6753493, 1469622] ), snårskog vid bäck, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ), strandsnår, enstaka , 2013 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755330, 1466660] ), snårskog längs å, enstaka , 2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ), strandsnår, ett mindre antal buskar , 2011 (GHa)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ), surdrag i bred kraftgata, enstaka , 2014 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), sumpskog, sparsam , 2007 (LBr)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ), ~refl~ ,strandskog, nstaka , 2008 (GHa)
Sågtjärn (14F 4f , [6770070, 1476690] ), ~refl~ ,sumpskog (vid f.d. sågplats), enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Mellan Stora och Lilla Ljustjärn (14F 5f , [67758, 14789] ), ~refl~ ,blandskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ), bäckdråg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ), strandsnår, enstaka , 2009 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ), utmed en liten bäck, enstaka , 2011 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ), sumpskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ), ~refl~ ,igenvuxet änge, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), f.d. ängsmark, enstaka buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Avlassån (14F 3f , [6769490, 1477210] ), buskage längs å, enstaka , 2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), vid kraftverkstrumma, enstaka , 2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2010 (LBr)
Jälltjärnsängen, 205 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773198, 1465037] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Södar Ockern (14F 4e , [6770210, 1470430] ), ~refl~ ,bäckravin i brant sluttning, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ), snårskog vid å, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Draggkilen (14F 4b , [67730, 14594] ), kanten av kanal, enstaka , 2019 (GHa)
Sundtjärn (14F 4c , [6774790, 1461380] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), sumpskog, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), risigt buskage i kanten av plöjt hygge, en buske , 2008 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ), stranden av en å, enstaka , 2012 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ), bäckdråg, flertal , 2013 (GHa)
Dalbyn,kring Nörder-o Södertjärn (14F 5d , [6777, 1465] ), strandveg., flerst. , 1985 (TLj)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ), sumpskog, enstaka , 2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ), strandsnår, enstaka , 2013 (GHa)
Kvarnbäcken, 500 meter N Uvberget (14F 5e , [6776171, 1472535] ), på gammal kvarndamm, enstaka , 2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ), sumpig skog, enstaka , 2010 (GHa)
Arvet Lindensänget (artp.), (14F 6c , [6780828, 1464192] ), igenväxande änge, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Botalbäck (artp.), (14F 6c , [6781515, 1462184] ), bäckdråg, 8 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Lill-Tranubäcken (14F 7c , [67873, 14646] ), bäckravin, ett par buskar , 2016 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), strandäng, enstaka , 2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ), fuktig skog, enstaka , 2014 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ), längs å, enstaka , 2019 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ), dyigt strandkärr, 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67936, 14678] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ), ~refl~ ,strandsnår, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ), strandsnår, enstaka , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ), sankmark utmed bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ), strandsnår, fåtal , 2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ), snårskog vid gammal båtlänning, enstaka , 2014 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ), längs bäck, enstaka , 2017 (GHa)
Ån från Bassängen (14F 9d , [67975, 14656] ), stranden av å, flertal , 2018 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), ~refl~ ,lövbuskage längs fördämningen, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), längs ån, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), näringsrika kärr, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ), bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), fuktig sandmark vid bäck, enstaka , 1986 (LBr)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ), nipliknande slänt, ymnigt , 2015 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), blandskog nära koja, enstaka , 2014 (GHa)
Bäcken från Sandåstjärnarna (15F 1d , [68063, 14660] ), sumpig skog, enstaka , 2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ), bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Oreälven-utloppet (artp.), (14E 5g , [6779454, 1434039] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777576, 1436011] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Böneskogen,Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778186, 1435722] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ), blöt blandskog, spridd , 2018 (LBr)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ), rikkärr, 1987 (JEd)
Knölbäcken NO Hornberga, fl. (14E 7h , [6788, 1437] ), örtrika bäcksnår, 1988 (JEd)
Knölbäcken NO Hornberga, fl. (14E 7h , [6789, 1436] ), örtrika bäcksnår, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven (artp.), (14E 7i , [6785764, 1442123] ), noterad flera trädformade ex i älvkanten vid sumpmark , 2020 (Bengt Oldhammer)
1 km SSV Ljothed (14E 7i , [67888, 14439] ), örtrikt skogskärr, 1985 (JEd)
Oreälven-Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786841, 1447867] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794429, 1434346] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6791994, 1436653] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ), längs å, enstaka , 2014 (GHa)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ), sankmark, enstaka , 2019 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ), bäckdråg m ängstallskog, 1986 (JEd)
Stampbäcken OSO Rosentorp (15F 1a , [6807, 1454] ), myrkant ,f.d. slåttermyr, (äv.Myrica), 1988 (JEd)
Klockarbäcken Ö om Rosentorp (15F 1a , [6808, 1454] ), bäcksnår o myrkanter (äv.Myrica), rikl.o.fl. , 1988 (JEd)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, några ex , 2015 (LBr)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ), kärrmark v.bäck, 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [6732860, 1410690] ), ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Sättugnsgraven (artp.), (13E 8e , [6740123, 1424212] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Filttjärnen O (artp.), (13E 8e , [6744589, 1421681] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), fuktig skogsmark ,bäckar, kärrkanter och strandsnår, allmän , 1982 (Göran Thor)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), fuktäng, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763503, 1435753] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Vällingsbergets lövbrända (artp.), (14E 3d , [67693, 14174] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), ljusöppen sandmark mot ån, spridd , 2018 (LBr)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770906, 1425641] ), 2014 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771021, 1425617] ), fuktig skogsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ), tallhed, 2008 (HLe)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6776450, 1421732] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
VENJAN

Lödran (artp.), (13E 7a , [6736172, 1403232] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.), (13E 9b , [6748276, 1405271] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ), strand, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten och risig strandvegetation., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787116, 1385815] ), skogsbäck och utlopp i sjön, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ), liten kärrmark vid vägkant, 2010 (DABS)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ), uttorkad tjärn, vid kanten, riklig , 2013 (LBr)
Gäddtjärn (artp.), (14E 7a , [6786544, 1402808] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nystamnet S om Rot (fel krd), (14E 8b , [6793, 1407] ), 1981 (SSv)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ), rikkärrkanter, sparsamt , 1989 (LBr & JEd)
HAMRA

Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849137, 1445796] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.), (15E 9j , [6849200, 1445800] ), sträng-flarkkärr, riklig förekomst , 1993 (JAs)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyren (15F 8a , [6843, 1454] ), på strängarna i flarkkomplexen, flerst. , 1981 (PSt)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norr om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), våtmark två mindre gölar på vardera sida om vägen, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.), (12E 1f , [6659023, 1428730] ), järnvägsbank, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Klosstjärnsbäcken (artp.), (12E 3f , [6666900, 1425521] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.), (12E 4c , [6670119, 1414925] ), å åkant 3.5 km nv om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.), (12E 4c , [6674915, 1410178] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

200 m söder om Håvån, öster om landsvägen (12E 7h , [66876, 14358] ), klibbalkärr längs bäck, 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ), fäbodvall, gångväg, 2011 (IPt)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ), myr, 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711864, 1445910] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ), bäck granskog, 1989 (HLe)
Skamsåsen N (artp.), (12E 9c , [6699853, 1410295] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Härjflån N delen (13E 1c , [6707650, 1413860] ), ~refl~ ,lösbottenkärr, 1989 (HLe)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lerbäckstjärnarna 200 m S (13E 2c , [6710420, 1411630] ), ~refl~ ,bäck i barrskog, 2002 (HLe)
Mångtjärnarna N (artp.), (13E 2d , [6710483, 1419626] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6717052, 1404244] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Gnupen v:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724810, 1411125] ), talldominerad skog, 2010 (Bo Karlsson)
Rälgen NV (artp.), (13E 4d , [6720250, 1416258] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lisjön NV (artp.), (13E 4e , [6724920, 1423688] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728549, 1407694] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen NO (artp.), (13E 5c , [6726260, 1412505] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Bäck ca 150 m N liten tjärn o om St Gnupen (13E 5c , [6726447, 1411786] ), ~refl~ ,örtrik bäckstrand, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684032, 1407584] ), älvstrand, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), å i blandbarrskog, 2015 (HLe)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Hummelbergsvallen 300 m V (13E 0b , [6703920, 1406290] ), ~refl~ ,kärr, 2011 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Fiskhusbäckens mynning (artp.), (12D 9i , [6695786, 1391067] ), bäckkant, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, enstaka , 2005 (BGM)
Näsåns utlopp (artp.), (13D 3g , [6717037, 1383773] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Ingela Källén)
Vid Mörttjärn (13D 4h , [6721320, 1385020] ), strandkant vid Mörtbäcken, 1 stor buske + några små , 2006 (AOl)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Lissbumyran, strax V om (artp.), (13D 8f , [6743207, 1377481] ), sumpskog, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Utloppet från V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), bäck o stränder, 1998 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, 1998 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), stränder, 1998 (BGM)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725584, 1400895] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Södra Gölåsbäcken (artp.), (13E 5a , [6726005, 1401499] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

2.5 km S om Västra Tandö (13D 9d , [6747360, 1369400] ), intill en bäck i kraftledningsgata, rikligt , 1993 (KPe)
Gärdan, Torksätern (artp.), (14D 0e , [6750412, 1374943] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

200 m SO Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ), rikkärrkant ,bland enbuskar, enstaka men kraftiga ex. , 1989 (DABS)
IDRE

Nedre Byggningen (16C 1i , [6856228, 1344382] ), sjökant, 2004 (TLj)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikdråg i sumpskog, sparsamt , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Trysslingbäcken, nära utloppet i Idresjön (16C 2h , [68630, 13384] ), örtdråg vid bäck, rikligt,stora ex. , 1995 (DABS)
500 m NO Häggesundet (DF), (16C 2i , [68620, 13429] ), bäckutlopp vid tjärn, sparsamt , 1995 (DABS)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869391, 1325073] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869456, 1325063] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869495, 1325712] ), bäckdråg, 2004 (Rolf Lundqvist)
Brösterhån/Storhån, flera lokaler bl.a. (16C 3f , [6869503, 1325717] ), bäckstrand och strängar mellan flarkar, 2004 (TLj)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869508, 1325652] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869640, 1325602] ), bäckdråg, 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (Som INHEMSK:) 2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68657, 13398] ), örtrikt bäckdråg , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (RAFST), (16C 3h , [68657, 13398] ), örtrikt bäckdråg, t.rikl! , 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870883, 1323390] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
SV Guttuån, 2 lokaler bl.a. (16C 4e , [6870883, 1323590] ), sträng mellan flarkar och bäckutlopp, 2004 (TLj)
Guttan, SV om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871471, 1323524] ), 2004 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora