Frangula alnus    Brakved


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), snår,skogsbryn, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [667147, 151374] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [667721, 151721] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667459, 150849] ), ängsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669495, 151952] ), bäckstrand i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [669505, 151953] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [669600, 150085] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670715, 150478] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [669672, 148824] ), skogsmark nära grustäkt, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjöstrand, 2011 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [669017, 148859] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Stigen till Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691192, 1489055] ), högörtgranskog, noterad , 2017 (Per Johansson)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkanter och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [669220, 147240] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [669250, 147320] ), liten myr, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ), fäbodväg, 2013 (IPt)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6697247, 1480208] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [670137, 147255] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671304, 147120] ), åsen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [671012, 147655] ), lövskog, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [671212, 147822] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [671297, 147777] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), skogsmark mot damm, 2012 (IPt)
Övermora fäbod 300 V (13F 3e , [6716815, 1474088] ), bäckstrand i granskog, 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Kanotstadion (artp.), (13F 0h , [6702860, 1486890] ), 2014 (Kalle Bergström)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ), skogsbilvägkant, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [670724, 148836] ), gräsrik skogsbacke, 2013 (DABS)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Ragvaldsberg (13F 3j , [67153, 14983] ), ~refl~ ,betesmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [671997, 151170] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmak, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [672292, 148306] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ), dike mot skog, 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [672768, 148108] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [672823, 148884] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673154, 149078] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
Lurån (artp.), (13F 7i , [6736972, 1490489] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
SVÄRDSJÖ

Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Längs stigen till Nyfäboden (artp.), (13G 6b , [6732550, 1507680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön , Kejsars (13G 7b , [673631, 150688] ), strandskog, flerstädes , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [675507, 150547] ), bäckmiljö, lövdominerad sumpskog, 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [676033, 151936] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [674651, 149247] ), skogsmark, 2016 (JJa)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger (13F 9j , [674954, 149750] ), gräsmark, 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [676741, 149551] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [664720, 147288] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), strand, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655090, 1490490] ), örtrik slänt mot väg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärrkant, enstakal ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, enstaka , 1987 (HWk)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667708, 148186] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Skeppmora (artp.), (12F 3c , [6667098, 1463416] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, 2012 (DABS)
Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Pillisoån (artp.), (12E 4j , [6673952, 1445015] ), källdrag i granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Långvasseln, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.), (12E 4j , [6674342, 1445391] ), svämblandskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (12E 5i , [667538, 144203] ), kärrkant, sparsam , 2007 (LBr)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6678086, 1449235] ), sumpbarrskog på kalkgrund, 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (12E 5j , [667849, 144758] ), rikkärr och kantsumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [667855, 144756] ), kantsumpskog och kärr, spridd , 2017 (LBr)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [669209, 145800] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [669276, 145766] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2009 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14578] ), lövskog, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [670979, 145805] ), gammal skog med rikkärrsdråg, t.rikligt , 2006 (LBr & IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), vägkant, fäbodvall, enstaka , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Iftängssjön (13F 2c , [67139, 14642] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712510, 1468859] ), sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714422, 1467576] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ), skogsstig, 2017 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716003, 1459488] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [671678, 146013] ), ~refl~ ,skogskant vid källor, 1996 (JMa)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [672156, 146125] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723528, 1457852] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [672527, 146173] ), skogskant mot myr, 2012 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [672943, 146699] ), skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [672874, 147388] ), fuktig skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [673231, 147739] ), grösmark, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [673311, 147619] ), gräsmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67347, 14788] ), med björk o hallon, 1 ex , 1988 (UEr)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [673422, 148135] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [673890, 147172] ), sjöstrand,gräsbevuxen, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673899, 147177] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [673940, 147215] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673538, 148139] ), fuktig mark vid bäck, 2010 (JJa & IPt)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), fuktig skogsmark, mycket löv, 2000 (JJa)
Strandkant vis Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ), fuktig strandkant, 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), lieslagen strandäng, flera ex , 1997 (JJa)
Bosbergstjärn (13F 7h , [673637, 148610] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [673940, 148590] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673630, 149101] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673640, 149113] ), dikeskant vid skogsbilväg, 2010 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [674041, 148172] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [674047, 148356] ), kornåker, 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [674714, 148400] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [674294, 145211] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.), (13E 3j , [6716320, 1448440] ), skogsbryn mot starräng, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Tibbleberget,hela nedre kanten (13F 6b , [6733, 1458] ), bitvis bildande ren brakved-skog nedom SV-branten, enstaka stora träd! , 1986 (TLj)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67359, 14565] ), strandskog, enstaka , 2009 (GHa)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739790, 1464342] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), skogsängar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ), sumpig skog vid å, enstaka , 2014 (GHa)
Koltjärn (13F 8f , [674235, 147971] ), strandkant, 2008 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [674734, 148954] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, rikligt , 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ), blandskog, fåtal , 2014 (GHa)
Rejån (14F 1a , [675960, 145313] ), strandsnår, enstaka , 2013 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [675533, 146666] ), snårskog längs å, enstaka , 2011 (GHa)
Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ), strandsnår, ett mindre antal buskar , 2011 (GHa)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ), surdrag i bred kraftgata, enstaka , 2014 (GHa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [676338, 149069] ), sumpskog, sparsam , 2007 (LBr)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ), ~refl~ ,strandskog, nstaka , 2008 (GHa)
Sågtjärn (14F 4f , [677007, 147669] ), ~refl~ ,sumpskog (vid f.d. sågplats), enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Mellan Stora och Lilla Ljustjärn (14F 5f , [67758, 14789] ), ~refl~ ,blandskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [677814, 149072] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ), bäckdråg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14682] ), strandsnår, enstaka , 2009 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [676143, 146882] ), utmed en liten bäck, enstaka , 2011 (GHa)
Norra ändan av Luttmyrarna (14F 3c , [67684, 14644] ), sumpskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Histtomba. Öst om Silverberg (14F 3d , [67671, 14686] ), ~refl~ ,igenvuxet änge, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), f.d. ängsmark, enstaka buskar ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Avlassån (14F 3f , [676949, 147721] ), buskage längs å, enstaka , 2016 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [676735, 148049] ), vid kraftverkstrumma, enstaka , 2013 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [677262, 146928] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2010 (LBr)
Jälltjärnsängen, 205 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773198, 1465037] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Södar Ockern (14F 4e , [677021, 147043] ), ~refl~ ,bäckravin i brant sluttning, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Bodån, mellan Uggletjärn och Erkerstjärn (14F 4f , [67720, 14771] ), snårskog vid å, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Sundtjärn (14F 4c , [677479, 146138] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [677937, 146265] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), risigt buskage i kanten av plöjt hygge, en buske , 2008 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ), stranden av en å, enstaka , 2012 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ), bäckdråg, flertal , 2013 (GHa)
Dalbyn,kring Nörder-o Södertjärn (14F 5d , [6777, 1465] ), strandveg., flerst. , 1985 (TLj)
Nördertjärn (14F 5d , [67782, 14651] ), sumpskog, enstaka , 2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ), strandsnår, enstaka , 2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ), sumpig skog, enstaka , 2010 (GHa)
Lill-Tranubäcken (14F 7c , [67873, 14646] ), bäckravin, ett par buskar , 2016 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), strandäng, enstaka , 2017 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ), fuktig skog, enstaka , 2014 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ), dyigt strandkärr, 1990 (JEd)
Blästmyren (14F 8d , [67936, 14678] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [679291, 147459] ), ~refl~ ,strandsnår, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ), strandsnår, enstaka , 2008 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ), sankmark utmed bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ), strandsnår, fåtal , 2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ), snårskog vid gammal båtlänning, enstaka , 2014 (GHa)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ), längs bäck, enstaka , 2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), ~refl~ ,lövbuskage längs fördämningen, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), längs ån, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), näringsrika kärr, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Grästjärnsbäcken (15F 0c , [68013, 14634] ), bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), fuktig sandmark vid bäck, enstaka , 1986 (LBr)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ), nipliknande slänt, ymnigt , 2015 (GHa)
Tansån 500 m uppströms N Stråsjön (15F 1c , [68072, 14633] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [680731, 146208] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), blandskog nära koja, enstaka , 2014 (GHa)
Bäcken från Sandåstjärnarna (15F 1d , [68063, 14660] ), sumpig skog, enstaka , 2016 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68154, 14701] ), bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Böneskogen,Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778186, 1435722] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ), rikkärr, 1987 (JEd)
Knölbäcken NO Hornberga, fl. (14E 7h , [6788, 1437] ), örtrika bäcksnår, 1988 (JEd)
Knölbäcken NO Hornberga, fl. (14E 7h , [6789, 1436] ), örtrika bäcksnår, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
1 km SSV Ljothed (14E 7i , [67888, 14439] ), örtrikt skogskärr, 1985 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [678812, 144840] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Kruppa/Granån (14F 6a , [67816, 14544] ), längs å, enstaka , 2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ), bäckdråg m ängstallskog, 1986 (JEd)
Stampbäcken OSO Rosentorp (15F 1a , [6807, 1454] ), myrkant ,f.d. slåttermyr, (äv.Myrica), 1988 (JEd)
Klockarbäcken Ö om Rosentorp (15F 1a , [6808, 1454] ), bäcksnår o myrkanter (äv.Myrica), rikl.o.fl. , 1988 (JEd)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [680787, 145921] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, några ex , 2015 (LBr)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ), kärrmark v.bäck, 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Nyängsbäcken NV Skyttelmyren (13E 6c , [673286, 141069] ), ~refl~ ,bäck i björk-tallsumpskog, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), fuktig skogsmark ,bäckar, kärrkanter och strandsnår, allmän , 1982 (Göran Thor)
Vällingsbergets lövbrända (artp.), (14E 3d , [67693, 14174] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770906, 1425641] ), 2014 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771021, 1425617] ), fuktig skogsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ), tallhed, 2008 (HLe)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762129, 1396305] ), strand, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [678286, 138506] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten och risig strandvegetation., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787116, 1385815] ), skogsbäck och utlopp i sjön, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Åsens by (14D 9i , [679690, 139287] ), liten kärrmark vid vägkant, 2010 (DABS)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ), uttorkad tjärn, vid kanten, riklig , 2013 (LBr)
Gäddtjärn (artp.), (14E 7a , [6786544, 1402808] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nystamnet S om Rot (fel krd), (14E 8b , [6793, 1407] ), 1981 (SSv)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ), rikkärrkanter, sparsamt , 1989 (LBr & JEd)
HAMRA

Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849137, 1445796] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.), (15E 9j , [6849200, 1445800] ), sträng-flarkkärr, riklig förekomst , 1993 (JAs)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyren (15F 8a , [6843, 1454] ), på strängarna i flarkkomplexen, flerst. , 1981 (PSt)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
FLODA

200 m söder om Håvån, öster om landsvägen (12E 7h , [66876, 14358] ), klibbalkärr längs bäck, 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ), fäbodvall, gångväg, 2011 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711864, 1445910] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142978] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ), bäck granskog, 1989 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Härjflån N delen (13E 1c , [670765, 141386] ), ~refl~ ,lösbottenkärr, 1989 (HLe)
Lerbäckstjärnarna 200 m S (13E 2c , [671042, 141163] ), ~refl~ ,bäck i barrskog, 2002 (HLe)
Bäck vid väg ca 800 m SV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717082, 1408669] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724810, 1411125] ), talldominerad skog, 2010 (Bo Karlsson)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Bäck ca 150 m N liten tjärn o om St Gnupen (13E 5c , [6726447, 1411786] ), ~refl~ ,örtrik bäckstrand, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), å i blandbarrskog, 2015 (HLe)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [670098, 140190] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Hummelbergsvallen 300 m V (13E 0b , [670392, 140629] ), ~refl~ ,kärr, 2011 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [671310, 140281] ), blandmyr, 2013 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [671039, 139248] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, enstaka , 2005 (BGM)
Näsåns utlopp (artp.), (13D 3g , [6717037, 1383773] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Ingela Källén)
Vid Mörttjärn (13D 4h , [672132, 138502] ), strandkant vid Mörtbäcken, 1 stor buske + några små , 2006 (AOl)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Utloppet från V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), bäck o stränder, 1998 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, 1998 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), stränder, 1998 (BGM)
LIMA

2.5 km S om Västra Tandö (13D 9d , [674736, 136940] ), intill en bäck i kraftledningsgata, rikligt , 1993 (KPe)
Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.), (14C 1j , [6755100, 1345000] ), 1991 (Louise Grundeus)
Fjällsocknarna

SÄRNA

200 m SO Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ), rikkärrkant ,bland enbuskar, enstaka men kraftiga ex. , 1989 (DABS)
IDRE

Nedre Byggningen (16C 1i , [6856228, 1344382] ), sjökant, 2004 (TLj)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikdråg i sumpskog, sparsamt , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [685831, 134409] ), rikkärr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Trysslingbäcken, nära utloppet i Idresjön (16C 2h , [68630, 13384] ), örtdråg vid bäck, rikligt,stora ex. , 1995 (DABS)
500 m NO Häggesundet (DF), (16C 2i , [68620, 13429] ), bäckutlopp vid tjärn, sparsamt , 1995 (DABS)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869391, 1325073] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869456, 1325063] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869495, 1325712] ), bäckdråg, 2004 (Rolf Lundqvist)
Brösterhån/Storhån, flera lokaler bl.a. (16C 3f , [6869503, 1325717] ), bäckstrand och strängar mellan flarkar, 2004 (TLj)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869508, 1325652] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869640, 1325602] ), bäckdråg, 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (Som INHEMSK:) 2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68657, 13398] ), örtrikt bäckdråg , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (RAFST), (16C 3h , [68657, 13398] ), örtrikt bäckdråg, t.rikl! , 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870883, 1323390] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
SV Guttuån, 2 lokaler bl.a. (16C 4e , [6870883, 1323590] ), sträng mellan flarkar och bäckutlopp, 2004 (TLj)
Guttan, SV om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871471, 1323524] ), 2004 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora