Filipendula vulgaris    Brudbröd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs, ca 1910-t (Sam) * (12G 4i , [66743, 15433] ), ängsbacke efter ägoväg, rikligt 1987 (PDm) * flerstädes mot Bysjön nedom gårdarna, betade backar m fl marker, även en slåttrad ängsrest, riklig , 1989 (TLj & LBr)
Hovnäs (12G 4i , [66743, 15444] ), i betad åsbrink, längs åkerväg samt i skogsbryn, tämligen riklig , 1989 (TLj & LBr)
Leknäs (12G 4i , [6674340, 1543110] ), beteshage mot älven, t.rikl. , 2008 (TLj)
Leknäs, By, Avesta kommun (artp.), (12G 4i , [6674400, 1543360] ), traktorväg o äng med slåtter, 2 plantor , 2008 (Mats Forslund)
Byås, ca 1910-t (SAM.1921) * (12G 5h , [66759, 15372] ), ängsmark på åsen, rätt många ex , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66759, 15372] ), gräsmark på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
Djup (DFl-49), (12G 5i , [66757, 15437] ), vägslänt, ett fåtal , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Folkärna vid Bäsingen Ö om kyrkogården (12G 4f , [66705, 15285] ), gräsmark, ett fåtal , 1989 (B. Forslund)
Nor, ca 1920 (Lr) * Sjöviks folkhögskola vid Bäsingen (12G 4f , [66714, 15288] ), fårbetad sydslänt mot sjön, sparsamt , 1989 (B. Forslund)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Fransbo, tynande 1961 (Sj) * 150 m S Fransbo gård (12G 6e , [66847, 15229] ), igenväxande hagmark, några m2, sparsamt blommande , 1992 (BDr o a)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ), ängsmark, 2010 (JOs)
NORRBÄRKE

Gammelbo, Södra Hällsjövägen (artp.), (12F 2d , [6660301, 1465221] ), noterad , 2018 (Ulf Gärdenfors)
GRANGÄRDE

Botåsen (artp.), (12F 5a , [6678400, 1450100] ), 1988 (Torsten Nilsson)
Österdalarna

LEKSAND

Kraftledningsgata (artp.), (13F 7b , [6739059, 1459723] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)

Dalarnes Flora