Filago arvensis    Ullört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (DFl-49), (12G 6g , [66827, 15317] ), järnvägsslänt, ett fåtal , 1984 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna grusgrop nära.f.d.konvalesenshem (12G 2f , [6664, 1527] ), grusslänt, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
AVESTA

Gamla bruksområdet framför myntmuseet (12G 4e , [667011, 152030] ), grusplaner, riklig , 2015 (LBr)
HEDEMORA

V sidan Stadsberget (12G 7b , [66859, 15091] ), grustag, talrik , 1987 (EDn)
Hedemora stad vid Folkets Park-parkeringen (12G 7b , [6686067, 1509408] ), grusplan, ca 30 ex , 2007 (TLj)
Ca 1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [66872, 15077] ), åsmaterial, ca 60 ex , 1991 (HPe)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ), blottad sand i åsbranten, 1 ex. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Trollbo (13G 0a , [6700953, 1501612] ), sandtag på grusmark i botten, ca 8 ex april , 2008 (TLj)
Sandtäkt vid betogfabriken, Trollbo (artp.), (13G 0a , [6701000, 1501590] ), 12 plantor , 2008 (Länsstyrelsen Dalarna)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Hönsarvsberget (13F 2g , [671027, 148088] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, enst. , 1989 (JEd)
Linghed (artp.), (13G 8a , [67404, 15034] ), i vägslänten, 1989 (Bengt Oldhammer)
Österdalarna

MORA

Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)

Dalarnes Flora