Ficus carica    Fikon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), på rötslam, 1992 (TLj)

Dalarnes Flora