Festuca vivipara    Groddsvingel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

E45 Orsa (artp.), (14E 5h , [6779080, 1436786] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
E45 Orsa (artp.), (14E 5h , [6779080, 1436786] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Stops fäbodar (15D 0j , [6801, 1397] ), vid vattenfallet, ett litet bestånd (best. Ö.Nilsson) , 1988 (BOr)
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ), flera ex , 1988 (BOr)
Fjällsocknarna

IDRE

Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ), stenar o hällar vid bäck / vattenfall, t.riklig , 1995 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), klippor och rasmark, rikligt , 1989 (DABS)

Dalarnes Flora