Festuca stricta    Hårdsvingel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkant, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Lugnet (12G 5h , [66757, 15374] ), grässlänt, några tuvor , 1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRYTNÄS

Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ), schaktplan samt slänter mot älven, spridd , 2015 (LBr)
HEDEMORA

Mln Bodarne o.Svensbodarne eft.vägen (12G 8b , [66919, 15068] ), sandig vägkant o. åsslänt, fl. , 1988 (TLj & LBr)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ), jordhög, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ), vägkanter i byn, 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698923, 1484719] ), vägkant, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ), åkerkanter, 2019 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
VIKA

Andrakebyn v.bron (13F 1i , [67097, 14943] ), torr vägbank, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Strand vid Botolvsboberget (13F 1j , [67078, 14967] ), vägkant, t.rikligt , 1988 (LBr)
Vika kyrkby fl. (13F 2i , [6710, 1494] ), längs vägkanter, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), gräs-torrbacke på sand, 1987 (JEd)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), torrbacke på sand mm, spridd , 2020 (LBr)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ), vägkant, 1987 (JEd)
Norslunds kyrkogård (Falun) (13F 4i , [6720, 1491] ), älde gräsmatta, 1988 (JEd)
Norslund (13F 4i , [6720, 1491] ), spårområdet, riklig flerst. , 1986 (TLj)
SUNDBORN

Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), sandtäkt, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda, Seckans SV-ände (13G 6a , [67340, 15038] ), vägkant, rikligt , 1986 (JEd)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, t.riklig , 1989 (JEd)
Östansjö, nära brofästet (13G 7b , [6738230, 1506690] ), vägkant, 2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, 1989 (JEd)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svarttjärn, öster om (artp.), (14G 2c , [6760242, 1510945] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761273, 1514989] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.), (14G 2d , [6760299, 1516169] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.), (14F 1i , [6757228, 1493966] ), 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ), kulturmark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), grusig f.d. banvall, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sunnansjö, Grytängsvägen (12F 5a , [6677, 1453] ), 1992 (OSt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ), vägkanter o gräsmarker, ymnig , 1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ), upplagsplats,vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6711150, 1456570] ), järnvägsbanken ,mellan rälarna, spridd , 2003 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713120, 1462640] ), vägkant, t.rikligt , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713320, 1462010] ), nedlagt grustag , enstaka , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714370, 1462790] ), gammal vall, spridda tuvor , 2008 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), grusplan,vägkant, 2011 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark vägkant, 2018 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715438, 1462453] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6715730, 1464060] ), vägkant, 2019 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gagnefshallen (13F 4c , [6720020, 1460360] ), vägkant, 2012 (IPt)
Larssveden, 1 km NV (13F 4c , [6722477, 1460267] ), älgskyttebana, rikligt , 2020 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 1 stor tuva , 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ), tomtmark, upplag, 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726568, 1458630] ), vägkant, 2014 (IPt)
SILJANSNÄS

Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), dammkrön, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ), vägkant, 2012 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Utby-Västgärde (13F 9c , [6746, 1461] ), sandig banvall, riklig , 1986 (TLj)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754577, 1465227] ), 2014 (Henrik Weibull)
Ingels, efter väg 301 (14F 1d , [67588, 14689] ), torr vägren på kalkblandat grus, t.riklig , 1986 (TLj)
ORE

Arvheden ,v.Orevallen (14F 6c , [67826, 14636] ), sandig vägkant, enst. , 1987 (TLj)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Born (14E 6h , [67813, 14378] ), i vägkant, 1986 (JEd)
Jv. SO om Heden (14E 6h , [6782, 1439] ), banvall, 1986 (JEd)
Kallholen SO-ut (14E 6i , [67834, 14414] ), sandig vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Omkr.Orsa flygplats fl! (14E 7i , [6786, 1441] ), insådda vägskärningar på blottad sand, rikl. o. fl! , 1986 (JEd)
Orsa flygfält Tallhed (artp.), (14E 7i , [6786794, 1441776] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Bodarna (artp.), (14E 0h , [67540, 14364] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mora jvgstn (14E 3g , [6766, 1432] ), intill ny cykelstig,insådd ?, rikligt , 1986 (BOr)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.), (14E 5d , [6776510, 1415870] ), skidbacke, 2009 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), torr gräsmak, 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6787135, 1404763] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västerdalarna

FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, 1 stor tuva , 2017 (IPt & SNy)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ), järnvägsbank, 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ), vägkant, 2015 (IPt)
JÄRNA

Gladtjärn,badplats (13E 1d , [67089, 14178] ), sandmark, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Kvarnåker (13E 2e , [6713415, 1423771] ), järnvägsbanken, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
MALUNG

Malungs järnvägssation (13D 6h , [67314, 13855] ), mellan spåren, 2020 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1351] ), landsväg-kant, enstaka , 1989 (DABS)

Dalarnes Flora