Fallopia dumetorum    Lövbinda


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Falun ,200 m V om Kopparbergs k:a (13F 4i , [67221, 14901] ), intill gamla banvallen, rikt bestånd , 1998 (LBr)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

2 km S om Hemshyttan ,udde i sjön Ginnan (12F 1i , [66589, 14912] ), frodig hyggesvegetation nära sjö, 1995 (LBr)
Hemshyttan nära hyttruinen, vid litet uthus (12F 2i , [6660, 1491] ), 1 ex , 1985 (RNo)
, 600 m V om Hemshyttan Ö om vägskälet till Sörbo, tämligen rikligt, 1971 * betydligt färre, 1972 * mycket rikligt 1974 * få ex 1976 * få ex 1985 (RNo) * (12F 2i , [66605, 14906] ), klängande på åkertistel- och hallonsnår i åkerkant vid potatisland, rikligt , 1990 (LBr & TLj)
Hemshyttan, gärdesgård och potatisland etc, rikligt 1943-44 * ej återfunnen 1945-46 (Lr) * vid ett litet uthus nära hyttruinen (12F 2i , [66606, 14912] ), sparsamt , 1990 (ALu)

Dalarnes Flora