Fallopia convolvulus    Åkerbinda


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674730, 1513880] ), potatisland, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
HUSBY

Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ), åkermark/vägkant, 2018 (DABS)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ), igenväxt gammal husgrund, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö och intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), åkermark, 2015 (IPt & SNy)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), havreåker, 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), vägkant, 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ), ~refl~ ,landsvägskanter, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ), odlad mark, 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Ön (13G 7b , [6736290, 1506880] ), ruderat, rel vanlig , 2008 (JWk)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ), ~refl~ ,gammalt utkast, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), odlad mark, 2006 (GJn)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ), ~refl~ ,åkervägkanter, 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ), åkerkant, 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ), grusmark, upplagsplats, 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ), vägkant, 2018 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ), äng, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), åker, 1987 (JWm)
BODA

Solberga, Svenskgården (14F 2d , [6762520, 1468650] ), längs uthusgrund, enstaka , 2010 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ), åker, enstaka , 2012 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763770, 1468020] ), jordhög, flertal , 2011 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ), trädesåker, insnärjd i penningört, tiotals , 2011 (GHa)
ORE

Nyåkern (14F 5d , [67776, 14692] ), havreåker, ymnigt , 2013 (GHa)
Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ), jordhög, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), potatislandet, rikligt sedan många år, 2013 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), odlingsmark, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753290, 1422540] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ), tomtmark, 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ), vägkant, 2010 (SJo)
Färnäs (14E 3h , [6766100, 1436510] ), ~refl~ ,vid sågverk, 2010 (SJo)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs (f.d. fäbod) (14E 6e , [67827, 14211] ), intill husgrund, enstaka , 2014 (GHa)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775444, 1390585] ), potatisland, träda, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ), tomt med nyanlagda jordytor, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs N (artp.), (15D 4e , [6823073, 1370171] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706187, 1426960] ), ängsmark runt gammalt industrområde, 2016 (IPt)
JÄRNA

Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), ruderatmark, på jordhög med gödsel, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Idrebyn mot NV, fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), trädesåker, spars! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora