Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Fallsbjörken 1, 590 m V (artp.), (13F 7c , [6739203, 1464324] ), noterad , 2016 (Anders Svenson)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORSA

Höglunda i 'KnuterEinars äng' (14E 5h , [67770, 14366] ), hävdad kalkpåv.slåtteräng (Conf.TKa), 1990 (JEd)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), sandig övergång från skogsbilväg mot fäbodtun (äng)., noterad , 2017 (Claes Möre)
MORA

Berihol (artp.), (14E 2f , [6762239, 1427039] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vid telemast (artp.), (14D 5h , [6775889, 1389428] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Åsgrav SSO om (artp.), (14D 6i , [6783515, 1394615] ), vägkant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788703, 1396120] ), skogsbilvägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skinnarbodsfljoten, bilväg Ö om (14E 7c , [6789690, 1412640] ), örtrik sidoficka, spridd , 2017 (LBr)
Hållstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6802818, 1382122] ), dämme vid kraftverksdamm, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindberg fäbodar, (15D 0j , [6803590, 1399850] ), gräsmark vid brukningsväg nära ladugård , några 10-tal exemplar, kontrollerad av Thomas Karlsson , 2016 (LBr)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön (byn) (artp.), (15D 5d , [6825068, 1367612] ), fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m., noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

LIMA

Östra Lillmon, öster om (artp.), (14D 0e , [6752767, 1371570] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
TRANSTRAND

Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6813647, 1348421] ), vändplan, gammal hustomt, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätervägen (artp.), (15C 4j , [6821643, 1348104] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), stugmiljö i tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), vägkant och vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget NO om (artp.), (15D 8b , [6840664, 1359947] ), vägdike, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
IDRE

Idrebyn vid Uttergränd (16C 2h , [68644, 13379] ), vägkanter, flerst. , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd längs stigen , 2018 (LBr)
C:a 160 m N om Elgåvägen intill Kungsleden (16C 7c , [68886, 13142] ), ~refl~ ,liten bäckfåra i fjällskogen, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)

Dalarnes Flora