Euphorbia peplus    Rävtörel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, ett 10-tal , 1984 (PDm)
STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), grässlänt mot sjö, 2016 (IPt)
Österdalarna

BJURSÅS

Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ), trädgårdsland, 2011 (JJa)

Dalarnes Flora