Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs (12G 5i , [66755, 15423] ), skogsväg, rikligt , 1986 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66773, 15430] ), betesmark, rikligt , 1987 (PDm)
Buska (12G 6h , [66803, 15363] ), ägovägkant, rikligt , 1987 (PDm)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ), kulturmark vid gödselstack, 2018 (SNy)
Risfallsberget (12G 8e , [6691, 1522] ), skogsbilväg, 1991 (JEd)
HUSBY

Flinsberget ,torpet V-ut vid vägen (12G 8d , [66936, 15165] ), vägkant, conf T.Karlsson , 1989 (JEd)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
SUNDBORN

Laktjärnen sydöst om (artp.), (13F 5j , [6728101, 1495637] ), fuktig ängsfläck längs stig, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Sveden (artp.), (13G 7a , [6735845, 1503520] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, 1989 (JEd)
LUDVIKA

Norsen, Blötberget (artp.), (12F 3b , [6667050, 1459950] ), konstruerad mark vägkant på hög damm för slamdepå till f d gruva i blötberget, 2014 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Digerberget (13F 0a , [6703478, 1453003] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713550, 1463140] ), vägslänt , dike mot betesmark, t .rikligt , 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), skogsbilvägkant, vändplan, t.rikligt , 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719701, 1457803] ), åker, 2014 (IPt)
Sifferbo, 600 m O campingplatsen (artp.), (13F 3d , [6715050, 1468750] ), 2009 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ), fäbod södra delen, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ), skogsbilväg vändplan, 2018 (IPt)
Backen, 1 km S (13F 4a , [6723629, 1450531] ), timmerupplagsplats, 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731623, 1460888] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
ORSA

Orsa stn. Det.T.Karlsson,Lund (Ny för Orsa!), (14E 5h , [6778, 1437] ), spåromr!, rikl. på några m2 , 1987 (JEd)
Bäcka 100 m SV om damm-utloppet conf.T.Karlsson (14E 6g , [67802, 14321] ), torr gräsmark på gammal grusväg, t.rikl. , 1988 (JEd)
MORA

Garsås (artp.), (14E 0j , [6754688, 1446282] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Malmbrobäcken (12E 1h , [66572, 14376] ), . , 1990 (GEn)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), utmed grusväg, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), utmed grusvägen., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ), ängsmark, 2015 (IPt)
ÄPPELBO

Nederholmen 300 m NV (13E 0b , [6704700, 1408030] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)

Dalarnes Flora