Euphrasia micrantha    Ljungögontröst


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

MALUNG

Vägen mot Hyttådran (13D 6h , [6734001, 1389562] ), utefter grusväg tillsammans med ljung och lite småtallar, c:a 1200 ex från koordinater och 450 m SO til O , 2016 (MNo)
TRANSTRAND

Horrmundsvalla vid S bron mitt emot rastplats (15D 0b , [680022, 135796] ), vägslänt mittför rastplats , 1987 (Yngve Johansson, confirm. T. Karlsson)

Dalarnes Flora