Euphorbia helioscopia    Revormstörel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkrar,öppen mark, allmän i socknens södra del , 1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ), åkerväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, åker, 2019 (IPt)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ), gårdstun - åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ), åkerkant, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
Hyen (artp.), (13G 0a , [6701111, 1502782] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
GUSTAFS

Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701259, 1488020] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Ö om Grängen (12F 8g , [66944, 14844] ), fuktig åkerkant, talrik , 1988 (THe)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698758, 1476579] ), vägkant, 2019 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ), spannmålsåker med ogräs, 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), vägkant, 2018 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Korsgårdsvägen (artp.), (13F 1g , [6705297, 1481834] ), industrimark med mindre tippmassor, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.), (13F 1g , [6705339, 1481562] ), nyskapad yta glest beväxt, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, 2019 (SNy & IPt)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Yngve Johansson)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Träskogatan (artp.), (13F 1g , [6707368, 1480559] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707410, 1482283] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), åkerkant, 1 m² , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6707940, 1481420] ), dikeskant, 1 plantor/tuvor , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708691, 1481796] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Båtstad (13F 2f , [6710115, 1476110] ), åker, rikligt , 2017 (IPt)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
S.Amsberg (artp.), (13F 2f , [6712108, 1476958] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Styggmyren, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711148, 1483046] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711163, 1483043] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), 2015 (Per Johansson)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
SUNDBORN

Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), åkermark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Skäggheden (13G 4a , [6723383, 1502025] ), ogräs i åkermark, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Liljansnäs, längs vägen till Skräddars (artp.), (13G 6b , [6732239, 1506170] ), åkermark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet , idrottsplatsen (13G 7b , [6736720, 1505240] ), ruderat,jordhögar vid parkering, fåtalig och ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ), vägkant, åkermark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ), åker, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ), åker (obesprutad), rikl. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14620] ), gammalt grustag ,matjordsupplag, sparsamt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ), åkermark, riklig , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67133, 14601] ), åkermark, riklig , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713670, 1463910] ), åkerkant med korn, 11 ex.(enda lokalen i Bodarne) , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713150, 1466960] ), tomtmark, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714455, 1468328] ), åker, 2015 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ), vägkant, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ), åkerkant, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739612, 1451166] ), potatisland, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Mon (13F 7b , [6738748, 1456793] ), åker - ängsmark, 2019 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ), odlad mark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkerkant, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad plantor/tuvor , 2019 (Anders Helander)
Rättviks Centrum (artp.), (14F 0c , [6752243, 1462749] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), jordhög, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (14F 1d ), åkerkanter,potatisland,trädor, frekvens:allmän > 10 lok , 1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ), kornåker, rikligt , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14687] ), åker, flertal , 2017 (GHa)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [6761543, 1464084] ), åker, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ), åker, rikligt , 2012 (GHa)
Boda kyrkby, Gatugårdarna (14F 3d , [6765890, 1467770] ), åker, flertal , 2011 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ), åker, flertal , 2017 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ), trädesåker, flertal , 2011 (GHa)
Änderåsen, upplaget (artp.), (14F 3d , [6768911, 1467196] ), jordhög, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
"Kvärgatu" (14F 4d , [67716, 14666] ), ~refl~ ,byväg i stark östsluttning, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ), åkermark, 2013 (DABS)
MORA

Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ), åkerkant, 2011 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

FLODA

Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ), badplats o nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
NÅS

Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Morn (artp.), (13E 2d , [6714515, 1419377] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714140, 1420258] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Skålö (artp.), (13E 3d , [6717519, 1418135] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), åker, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)

Dalarnes Flora