Euphorbia helioscopia    Revormstörel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkrar,öppen mark, allmän i socknens södra del , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Ö om Grängen (12F 8g , [66944, 14844] ), fuktig åkerkant, talrik , 1988 (THe)
STORA TUNA

Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), vägkant, 2018 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707207, 1480625] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Båtstad (13F 2f , [6710115, 1476110] ), åker, rikligt , 2017 (IPt)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), 2015 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Liljansnäs, längs vägen till Skräddars (artp.), (13G 6b , [6732239, 1506170] ), åkermark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet , idrottsplatsen (13G 7b , [6736720, 1505240] ), ruderat,jordhögar vid parkering, fåtalig och ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ), åker, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ), åker (obesprutad), rikl. , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14620] ), gammalt grustag ,matjordsupplag, sparsamt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ), åkermark, riklig , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67133, 14601] ), åkermark, riklig , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713670, 1463910] ), åkerkant med korn, 11 ex.(enda lokalen i Bodarne) , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713150, 1466960] ), tomtmark, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714455, 1468328] ), åker, 2015 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739612, 1451166] ), potatisland, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Atlasruta (13F 8c ), odlad mark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkerkant, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Rättviks Centrum (artp.), (14F 0c , [6752243, 1462749] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (14F 1d ), åkerkanter,potatisland,trädor, frekvens:allmän > 10 lok , 1985 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ), kornåker, rikligt , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14687] ), åker, flertal , 2017 (GHa)
BODA

Västanå (14F 2d , [67630, 14676] ), åker, rikligt , 2012 (GHa)
Boda kyrkby, Gatugårdarna (14F 3d , [6765890, 1467770] ), åker, flertal , 2011 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ), åker, flertal , 2017 (GHa)
Silverberg, åker V väg 301 (14F 3d , [6767760, 1467740] ), trädesåker, flertal , 2011 (GHa)
"Kvärgatu" (14F 4d , [67716, 14666] ), ~refl~ ,byväg i stark östsluttning, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ), åkermark, 2013 (DABS)
MORA

Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ), åkerkant, 2011 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), åker, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)

Dalarnes Flora