Euphrasia frigida x stricta    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ), gräsmark vid f.d. hustomt(?), rikligt , 1992 (DABS)
IDRE

Grövlan strax S om Gröveldalsvallen (16C 5g , [68767, 13303] ), strandkant vid ån (Conf. TKa), 1990 (JEd)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, sparsamt , 1994 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)

Dalarnes Flora