Euphorbia esula    Vargtörel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Vålängarna mot Rybonäs (12F 8j , [66944, 14973] ), vägkanter, några bestånd , 2003 (TLj)
Rybonäs (DFl-49), (12F 8j , [66946, 14970] ), vägkant, ca 10 m vägkant , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687821, 1467525] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Idkerberget efter banvallen (12F 8d , [6694, 1468] ), banvall, fl. , 1988 (TLj)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ), gammalt stenparti (förädlad variant ?), 1989 (IAn)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Korsheden,mellan landsvägen och Bartjärnen (12F 2h , [66647, 14882] ), på gammal åkervall, 1000-tals , 1981 (RNo)
NORRBÄRKE

Längs vägen mellan Åsmansbo-Bommarsbo (12F 5g , [66792, 14818] ), vägkant, flertal ex. , 1987 (SSv)
LUDVIKA

Aspviken (12F 5b , [66759, 14597] ), banvall, 1987 (JEd)
Dröverka (DF-70), (12F 5c , [66756, 14607] ), banvall, 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Sunnansjö, sågdammen och Våghuset (12F 5a , [66775, 14531] ), 1992 (OSt)
1,5 km S Grangärde kyrka (12F 6a , [66811, 14543] ), vägkant, rikligt , 1987 (PHe)
Nyhammar v.Hyttriset (DF), (12F 7a , [66851, 14539] ), gammal ängsmark intill f.d.jvg, t.rikl. , 1988 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (DF 60), (13F 2c , [67144, 14629] ), i åkrar samt ängsmark, riklig , 2001 (IPt)
2 km N Gagnefs stn. (DFl-50), (13F 4b , [67222, 14599] ), banvall, tämligen rikligt , 1986 (JEd & LBr)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.), (13F 4b , [6722520, 1459980] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
RÄTTVIK

Utby - Tina (1817-3917) (13F 9c , [67468, 14617] ), torr banvall, flerst.riklig , 1985 (TLj)
Tina (13F 9c , [67490, 14618] ), banvall, 1 tuva , 1986 (MKp)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ), kalkskravel, tiotals , 2008 (GHa)
ORE

Norrboda (14F 5d , [67786, 14696] ), vägkant, 3 ex , 2001 (TLj)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
JÄRNA

Skålö, S om skolan (13E 3d , [6717330, 1418300] ), åkerkant, t.rikligt , 2006 (IPt)

Dalarnes Flora