Eschscholzia californica    Sömntuta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÅL

Ål-Kilen (13F 4b , [6724243, 1458714] ), vägslänt med liten gräsbevuxen jordhög, flera ex. väl etablerade , 2014 (IPt)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ), soptipp, 1 ex. , 2015 (MNo)

Dalarnes Flora