Erysimum cheiranthoides ssp. altum    Storkårel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Strand S-ut (13F 1j , [67068, 14969] ), trädesåker o vägdike på mjäla, (Conf. T.Ka.) , 1989 (JEd & TLj)
Österdalarna

ORSA

Lindänget v.Lisselhedsvägen (14E 5h , [67768, 14363] ), på schaktgrus i vägdike, enst! , 1987 (JEd)
Kallholen O-NO kalkbrottet (14E 6i , [67844, 14413] ), nygrävda grusvägdiken, rikl.spridd ca 500 m , 1990 (JEd & LBr)
Ljothed mot SV (14E 7i , [6789, 1444] ), nygrävda vägdiken, 1990 (JEd & LBr)

Dalarnes Flora