Eryngium alpinum    Alpmartorn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen. odlad., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803898, 1345969] ), spridd från odling, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)

Dalarnes Flora