Erodium cicutarium    Skatnäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [66809, 15345] ), åkerkant, ett 10-tal , 1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Manhem (12G 7g , [66852, 15343] ), trädgårdsogräs, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1532] ), trädgårdsland, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Sonnbo på åsen (12G 3f , [6667, 1526] ), potatisland, ymnig , 1989 (TLj & LBr)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Turbo,badplstsen (12G 6a , [66805, 15029] ), gräsmatta, spr.ex. , 1989 (KJo)
Skråköping, Ö om Turbodammen (12G 6a , [66807, 15029] ), gräsmatta, riklig , 1988 (MDv)
Brunnsjöns SÖ strand (12G 6b , [66835, 15088] ), schaktmassor, riklig , 1988 (LBr)
Brunnsjön (12G 6b , [66835, 15088] ), på jordtipp, 30 ex , 1988 (HPe)
Hedemora stad, Hemköpsparkeringen (12G 6b , [66848, 15098] ), i rabatt, 100-tal , 1988 (HPe)
Hönsans S ände (12G 6b , [66849, 15098] ), nysådd gräsmatta, 30-tal , 1988 (HPe)
Tjäderuthuset, Hökarg.8 (12G 6c , [66844, 15101] ), gräsmatta, några spridda ex , 1988 (MDv)
Hedemora stad vid Wasahallen (12G 6c , [66845, 15101] ), schaktmassor, 100-tals , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,bruksmuseet (12G 7a , [66862, 15013] ), nysådd gräsmatta, ca 40 ex , 1986 (HPe)
Vikmanshyttan ,Tallgatan vid lekplats (12G 7a , [66863, 15010] ), ditkörd jordhög, 10 ex , 1988 (HPe)
Boda (12G 7b , [66858, 15095] ), vägdike mot åker, många ex , 1986 (ADv)
S Bältarbo Rv.70 vid Tviksta (12G 7b , [66864, 15096] ), nyschaktade jordhögar, t.riklig , 1991 (JEd)
Svensbodarna (12G 8b , [66925, 15067] ), trädesåker, några m2 , 1987 (TLj)
SÄTER

Karlsgårdarna (12F 8j , [66918, 14988] ), potatisland, fl. , 1987 (TLj)
Knutsbo S-ut (12F 8j , [66919, 14988] ), schaktjordhög, 1991 (JEd & LBr)
Knutsbo S-ut (12F 8j , [66922, 14985] ), stubbåker, enstaka , 1991 (JEd)
GUSTAFS

Solvarbo (12F 9i , [66966, 14922] ), potatisland,åkerkant, riklig flerst. , 1986 (TLj)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intiilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), åkermark, 2015 (IPt & SNy)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Ingevallsbo (12F 6g , [66820, 14831] ), ängsmark där man odlat ris m.m., 8 stora ex , 1989 (SJa)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Grängshammar,byn (12F 8g , [66934, 14830] ), torr gräsmatta, enst. , 1990 (THe)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691019, 1489043] ), noterad , 1986 (Per Hansson)
STORA TUNA

700 m SO Koppslahyttan (12F 9f , [66958, 14769] ), vägkant till gård,torrt o solbelyst, rikl. , 1990 (THe)
Byväg 400 m Ö Sellnässjön (12F 9f , [66999, 14776] ), vägkant,torrt o solbelyst, rikl. , 1990 (THe)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), ogräs i åker, 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ), Grönsaksodling, 2020 (SNy)
Ö om Långsjön (12F 9g , [66999, 14840] ), potatisland, enst. , 1986 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ), åkerkant, 2011 (DABS)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ), sandig åkerkant, 1989 (JEd)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14863] ), oslåttad gräsmark invid gården, några ex. , 1987 (SSv)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), havreåker, 2012 (DABS)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ), öppna jord och grusytor, 2020 (SNy)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.), (13F 0g , [6701301, 1484683] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Övre Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700045, 1485564] ), åker, noterad plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Övre Svärdsjö (artp.), (13F 0h , [6700137, 1486048] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Norra Backa (13F 1f , [6706567, 1478150] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Rivoli vid jvgbro (13F 1f , [67080, 14795] ), som ogräs i rabatter, rikl. , 1986 (SNy)
Övre Tjärna i kornåker (på sand) (13F 1f , [67087, 14773] ), rikl. , 1987 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479108] ), ogräs i potatisland, 2019 (SNy)
Mellsta (artp.), (13F 1f , [6709824, 1477084] ), 1980 (Bengt Oldhammer)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Åselbyleden (artp.), (13F 1g , [6705339, 1481562] ), nyskapad yta glest beväxt, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ), gräsmatta,tomtmark, 10-tal ex , 2009 (IPt)
Lennheden N. Långsjön (13F 2e , [67128, 14718] ), kornåker på sand, rikligt , 1987 (LBr)
S.Amsberg (artp.), (13F 2f , [6712108, 1476958] ), noterad, kant på stubbåker , 2019 (Gunnar Bäck)
Söder Ängesgårdarna (13F 2f , [6714299, 1478185] ), ogräsåker, 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), ogräs i spannmålsåker, 2020 (SNy)
VIKA

Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, åkerkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
STORA KOPPARBERG

Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ), nyinsådd vägslänt, 1 tuva , 1989 (JEd)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), i kanten mellan gräsmatta och huskroppen till höger om entrén., 2015 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda Westgrens vändplan (artp.), (13G 6b , [6731805, 1507482] ), 2 ex. , 2014 (Urban Gunnarsson)
300 m SO om vägskälet mot Östansjö (13G 7b , [6737990, 1506950] ), jordhögar i åkerkant, rel fåtalig, enda funna lokalen på kartbladet 2008 , 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdfsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bäckängen, c:a 1000 m NNV Josbjärn (12F 1g , [66599, 14822] ), sandig åkerkant, 1982 (RNo)
Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ), vägkant, åkermark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Kolares v.gården (12F 5f , [6678, 1478] ), potatis o. kål-land, spridd , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Hällarna (artp.), (12F 3c , [6669892, 1464562] ), 1 m² , 2020 (Pelle Adenäs)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , ), i grönsaksodling, tämligen rikligt , 1985 (JEd)
Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1453] ), sädesåkrar, spridd , 1992 (OSt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

By (13F 2b , [67127, 14588] ), betesmark, fåtal , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713240, 1461970] ), gammalt grustag ,skräphög med matjord, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14626] ), morotsland, rikligt , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67140, 14628] ), potatisland, fåtalig , 2001 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), kornåkrar, 1000-tals ex , 2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ), åkervägkant, 2016 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Insjön ,NO om Clas Olsson´s (13F 5c , [6728820, 1461020] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
SILJANSNÄS

Almo, Siljansnäs (artp.), (13E 7j , [6738210, 1447940] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Ullvi (13F 6b , [6732, 1458] ), trädesåkrar,åkerkanter,potatisland,dikesrenar etc., t.riklig flerst.(2-3-)-(3-4-) , 1986 (TLj)
Berg (13F 6c , [67326, 14610] ), åkrar, rikl. , 1987 (TLj)
Limsjön, mot älven (13F 7b , [67352, 14567] ), potatisland, rikl. , 1987 (TLj)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Västgärde (13F 9c , [67463, 14622] ), kant av trädesåker, ~100 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Utanåker (13F 9c , [67470, 14630] ), åkermark i havre, spridda ex. , 1989 (MKp)
Vikarbyn (14F 0b , [67549, 14571] ), potatisland, t.rikl. , 1987 (TLj)
Lerdal, Kvarngatan (14F 0c , [6751590, 1462910] ), brant vägslänt, enstaka , 2011 (GHa)
Nittsjö ovan keramikfab. (14F 1c , [67565, 14602] ), kornåker o.vägkant, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ), potatisland, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Övre o Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1468] ), åkerkanter,kornåkrar,potatisland, flerst. riklig , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14690] ), kanten av kornåker, fåtal , 2011 (GHa)
Västra Born (14F 2e , [67606, 14700] ), kornåker, riklig , 1985 (TLj)
BODA

Kalkberget (14F 3d , [67679, 14669] ), ~refl~ ,hjulspår i hygge, ett par "tuvor" ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, "Finska" (14F 4d , [6772800, 1466390] ), gårdsplats, enstaka , 2018 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), spontan vid gödselhögen och sedermera årlig i potatislandet, 2000 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [67787, 14361] ), vid hotellets södra del, 1997 (Bengt Oldhammer)
Kyrkbyn strax V kyrkan (uppt. av FCa) (14E 5h , [67788, 14356] ), nybruten gräsmatta i vägkant ,ev ink. gm.gräsinsåning!, 1987 (JEd)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6779101, 1436052] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), flera stora ex , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hansjöåkrarna (artp.), (14E 6h , [6781508, 1436232] ), stor mängd vid branddammen i havreåkerskant, 1990 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), odlingsmark, 2017 (IPt & SNy)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön (artp.), (14E 1h , [6756083, 1435545] ), rött av skatnäva på flera platser , 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Garsås (artp.), (14E 1j , [6756396, 1446804] ), vanlig, noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Mora, vid Wasastugan (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hån (artp.), (12E 4e , [6674760, 1423730] ), 2008 (Janolof Hermansson)
Hån (artp.), (12E 4e , [6674760, 1423730] ), i potatisland i ålderdomlig odlingslandskap., 1988 (Lennart Bratt,Tomas Ljung)
FLODA

"Näbbäcksholen" v.Wåhlstedts, 1km SO Hagen (13E 1j , [67083, 14473] ), åker, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Floda nära hembygdsgården (13E 2j , [6710340, 1445000] ), veteåker, spridd , 2009 (LBr)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [6732830, 1384670] ), jordgubbsodling, 5 ex , 1996 (MNo)
Hallosbacken Malung (13D 6h , [6732070, 1385030] ), potatisland, 1 ex , 2014 (MNo)
LIMA

Lima, Prästnoret (artp.), (14D 2d , [6760054, 1367362] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ), 1996 (DABS)

Dalarnes Flora