Erica tetralix    Klockljung


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

250 m Ö Stubbsjön (12F 5j , [66765, 14995] ), fuktig ungskog, en tuva 1986 (B. Axelsson: EDn) -, 2 ex , 1988 (HPe, LBr & TLj)
ENVIKEN

Eliasmyren (nära Bingsjö), 100-tals tuvor på uppskattningsvis ett tunnland 1947 (E. Månsson: ALMQ.1948) * (14F 3i , [67658, 14933] ), fuktig ungskog, en tuva 1986 (B. Axelsson: EDn) -, ännu tämligen rikligt , 1990 (RLu)
Eljasmyren, 350 m NNV Eljasnäset (artp.), (14F 3i , [6765845, 1493257] ), blomning , 2013 (Pär Karlsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

550 m OSO Busjöns östspets (12F 2e , [66625, 14744] ), grustag, en grupp 1981 (NORRSV.1983) * välmående ännu , 1989 (LBr & TLj)
Torpgärdet (artp.), (12F 2e , [6664523, 1470293] ), 2014 (Thorild Jonsson)
LUDVIKA

Rösjöberget 1,5 km NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66767, 14637] ), liten myr i planterad tallskog, 10-tal ex , 1990 (Torsten Nilsson)
Österdalarna

LEKSAND

Lissbjörken (13F 6d , [67344, 14670] ), surdråg i kraftledningsgata, 1 tuva , 1986 (RTg)
MORA

Söderberget (14E 4d , [67736, 14158] ), ungskogskant mot myr, en tuva , 1990 (Timo Melakari)
Västerdalarna

JÄRNA

Brindåsflotten, 500 m N Dyngflyet, 1978 (Åke Blomén: RYN.1986) * (12E 7b , [66895, 14074] ), fattigkärr av flarktyp, dels bland tuvsäv, dels bland ljung och blåtåtel, riklig inom ett hektarstort område , 1990 (LBr)
MALUNG

Kappsjösälen (artp.), (13D 3h , [6719174, 1385092] ), noterad , 2019 (Sebastian Kirppu)
LIMA

Ärberget, två lokaler på samma hyggesområde (14D 1c , [67565, 13643] ), i markberedningsgrop och på hygge invid vägände, två tuvor 1985- , 1986 (Hans Erlands, Börje Flygar)

Dalarnes Flora