Eriophorum latifolium    Gräsull


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djuphällarna (12G 6g , [66804, 15345] ), skogskärr, 1995 (PDm)
L.Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15348] ), lutande skogskärr, ett 10-tal , 1988 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66902, 15290] ), kärr vid sjön, 1995 (PDm)
Myr SO Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ), lutande kärrmark vid kalhygge, rikl.fl. , 1989 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66933, 15302] ), kärr under kraftledning, riklig , 1988 (PDm)
GARPENBERG

Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ), kalkpåv.vägdike, rikligt , 1989 (JEd & BDr)
300 m S Fransbo i "Stenbecks triangel" (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng f.d.beteshage, 1989 (BDr)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ), litet örtrikt kärr på hygge, t.rikligt , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Högtjärn (12G 8f , [66920, 15271] ), översilningsmark, ett par ex , 1989 (PDm)
HUSBY

Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ), våt gräsmyr med spridda träd, mycket rikligt , 1991 (PDm)
Valla mosse (12G 8g , [66943, 15304] ), våt gräsmyr med spridda träd, mycket rikligt , 1991 (PDm)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.), (12G 9g , [6695145, 1530461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ), vägdike, rikligt , 2008 (IPt)
Mothålet längs vägen (13G 2b , [6711590, 1508640] ), vägslänt och dike, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6687169, 1499156] ), intemediärt rik laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshyttan (artp.), (12F 8h , [6690178, 1488574] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
STORA TUNA

200 m S om T.Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [6691, 1465] ), örtrikt kärr, c:a 20 ex. ( enda växtplats känd av mig ) , 1986 (AJs)
SVÄRDSJÖ

Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Maggasmyren 800m SO om (artp.), (13G 7f , [6736670, 1527995] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
ENVIKEN

1km SV Grejsan (14F 3j , [6767500, 1495600] ), myr, sluttande, 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768437, 1497508] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Kärr S Gräsberget (11F 9e , [66469, 14729] ), källdråg nedanför gårdarna, sparsamt , 1988 (LBr)
SÖDERBÄRKE

SO om Högtjärnen v.Sakristorp (12F 4j , [66734, 14960] ), rikkärr, t.rikl. , 1990 (ALu)
LUDVIKA

Rösjön - Gussjökalven (artp.), (12F 5c , [6678146, 1463838] ), kärr intill bäck från myr, 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ), ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665204, 1442106] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, 2012 (DABS)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668380, 1441380] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668404, 1441389] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668513, 1441338] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670816, 1440214] ), lösmattekärr, 250 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670947, 1440027] ), källkärr med ockra med strängar och stenblock, 2013 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679286, 1443836] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679630, 1443669] ), källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679635, 1443713] ), källkärr med glest av tall, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679654, 1443552] ), fastmattekärr, 80 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679851, 1443494] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679860, 1443600] ), rikkärr, 1984 (Torbjörn Ryneus)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.), (12E 5j , [6675006, 1448659] ), kärr med trivallövträd översilad sluttning med rikkärrskaraktär, 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678234, 1447821] ), axagkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6678820, 1449070] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682485, 1442100] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683231, 1442393] ), ängsgranskog källdråg i kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ), tallmosse vid sjöstrand, 2000 (DABS)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6690885, 1445792] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ), ~refl~ ,öppen rikmyr, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, sparsam , 2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2009 (LBr)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693385, 1458660] ), gransumpskog örtrikt, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693425, 1459014] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693428, 1459127] ), intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

N om Skallklack (12E 9j , [66959, 14490] ), myr ,laggkärr, enst. , 1992 (ÖSp)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
NV Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67139, 14526] ), skogskärr, enst. , 1992 (ÖSp)
250 m Ö Kärrsjön (13F 2b , [67117, 14595] ), skogskärr, enst.-t.rikl. , 1992 (ÖSp)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ), ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
BJURSÅS

Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, sparsamt , 2015 (LBr)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), dike, 2013 (JJa)
Väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67409, 14800] ), ~refl~ ,fuktig vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
LEKSAND

Västra Rönnäs (13F 6c , [6732225, 1462900] ), våt ängsmark, 2010 (IPt)
Limsjön (13F 7b , [6735, 1457] ), betade stränder, riklig , 1994 (TLj)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739204, 1464288] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Tällberg , m.Hjortviken o vägen (13F 8b , [67438, 14554] ), blött skogskärr, 1987 (JEd)
Ängestjärnen (13F 9c , [67455, 14619] ), blöt myrmark, litet bestånd , 1988 (MKp)
Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6747029, 1483997] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ), öpper rikkärr, sparsam i väster , 2007 (LBr)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14686] ), f.d. torvtäkt, rikligt , 2010 (GHa)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759510, 1466700] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Tranumyr (14F 1d , [6759600, 1466820] ), 2005 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759609, 1466783] ), 2013 (Henrik Weibull)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ), öppet rikkärr, sparsam , 2007 (LBr)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), sluttande kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
500 m SV Grötlösan (14F 2c , [67604, 14625] ), fuktigt dike, tiotals , 2017 (GHa)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ), skogsrikkärr, sparsamt , 1991 (JEd & LBr)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, riklig , 2007 (LBr)
BODA

Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763143, 1468090] ), kalkkärr, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ), kärr, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsån (14F 3c , [67672, 14645] ), ~refl~ ,myr, tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ), rikkärr med björk, spridd , 2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ), rik vägkant och vägdike, riklig , 2007 (LBr)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ), rikkärr, sparsam , 2010 (LBr)
Avlassen, nära Öradtjärnsbäckens utlopp (14F 4f , [67724, 14764] ), ~refl~ ,dike, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ), brett dike, 2008 (GHa)
ORE

Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.), (14F 5c , [6779900, 1462732] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777107, 1467369] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, tiotals , 2010 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14679] ), rikkärr, flertal , 2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ), rikkärr, flertal , 2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), gungfly vid tjärnens NO del, riklig , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), torvtäkt, flertal , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ), myrdrag, enstaka , 2008 (GHa)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780111, 1462524] ), barrskog / rikkärr/kalkkärr, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, något tiotal , 2017 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [67993, 14714] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), näringsrika kärr, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ), dike i myr, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783779, 1440325] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.), (14E 9i , [6798783, 1442760] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Grafskänget (artp.), (14F 6a , [6784960, 1451373] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Anderåsberg åt öster (14F 9a , [6799710, 1453870] ), intermediärrikt fastmattekärr, sparsam , 2011 (LBr)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrikla översiln.kärr, rikl! , 1986 (JEd)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ), rikdråg med ockra i stormyr, spridd , 2013 (LBr)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ), rika backkärr, spridd , 2012 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Myrar V Ämåsjön 26 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4e , [6822380, 1423951] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Noppikoski (15E 4j , [68201, 14492] ), vägdike, 2016 (MNo)
Noppikoski (artp.), (15E 4j , [6820194, 1449129] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ), fattig- och rikmyr längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.), (15E 5f , [6826891, 1429060] ), topogent kärr/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6806710, 1459350] ), liten rikmyr, spridd , 2015 (LBr)
Stormyren N om Luderbygget (artp.), (15F 1b , [6809818, 1457988] ), 100 plantor/tuvor , 2020 (Tommy Löfgren)
S om Barkbergsknopparna (15F 3a , [6815, 1452] ), kärr (m.dytåg,dvärglummer,björnbrodd etc.), rikl! , 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ), ~refl~ ,kärr med flarkar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Nördervik (14E 1g , [6757, 1433] ), strandängarna, riklig , 1993 (SBD)
MORA

Fåsmyr (14E 2i , [6763030, 1442630] ), glest tallbevuxen rismyr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.), (14E 2j , [6764093, 1446358] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1986 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Norra Garberg (artp.), (14E 3c , [6768001, 1414123] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), dike., 5-8 ex , 1983 (Bengt Oldhammer)
Hindriksheden (14E 3h , [6767690, 1435930] ), kärrkant, 2011 (SJo)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ), rikmyr och vägren, spridd , 2017 (LBr)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 2d , [6812158, 1416315] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4d , [6824547, 1418865] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
VÅMHUS

Näsberg åt V (14E 6e , [6784940, 1423750] ), rikdråg vid skogsväg, spridd , 2017 (LBr)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Brintbodavägen (13D 7j , [67360, 13998] ), vägkant och dike, 2015 (MNo)
Villan O (artp.), (13E 7a , [6735830, 1403843] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Brintbodavägen (13E 7a , [6735860, 1403640] ), vägkant och dike, 2015 (MNo)
ÄLVDALEN

Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ), intermediaärt sluttningskärr, spridd , 2017 (LBr)
vid Selavägen (artp.), (14D 6i , [6780431, 1394476] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ), kärr kring källdrag, några ex , 1987 (LBr)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), rikkärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ), myr, längs bäck, rikligt , 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796900, 1392870] ), liten kärrmark vid vägkant, 2010 (DABS)
Boggberget, söder om, vägkant (artp.), (14E 6a , [6780128, 1401281] ), vägkant, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803089, 1373479] ), källa med ockra och medelrikkärr, spridd , 2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, spridd , 2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803411, 1373960] ), källa med ockra och medelrikkärr, enstaka , 2012 (LBr)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ), rikkärr i lösbottenytor, t.rikligt , 1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ), liten. sluttande intermediärmyr, ca 10 ex , 2007 (LBr)
Myr (artp.), (15D 2f , [6813846, 1378666] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ), rikkärrsdråg, spridd , 2013 (LBr)
Rivsjövasslen, N om (artp.), (15D 4h , [6821085, 1386929] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.), (15E 5a , [6826636, 1403678] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
HAMRA

Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [68331, 14308] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6834732, 1431483] ), våtmarkskomplex/soligent kärr, 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.), (15E 6g , [6834800, 1431400] ), fukthed ock kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Mackaralammsmyrorna 8 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [68368, 14372] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [68395, 14370] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.), (15F 7a , [68366, 14545] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddarberget (artp.), (12E 2d , [6660575, 1419628] ), källkärr med klibbal, 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661089, 1419124] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661156, 1419215] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.), (12E 2d , [6661162, 1419527] ), vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661220, 1419293] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662631, 1434455] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 2g , [6664838, 1434180] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665400, 1424895] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665341, 1434287] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434277] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.), (12E 3g , [6669121, 1434761] ), i flarkmyr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hökfallet ,längs vägen (12E 4g , [6673790, 1430530] ), backkärr, 1997 (TLj)
FLODA

NV Stenmyran (12E 9j , [66993, 14457] ), myr ,fastmattekärr, enst. , 1992 (ÖSp)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Utefter vägen mellan Sågen och Laxtjärn (12E 6b , [66828, 14089] ), vägdike, c:a 10 ex , 2011 (MNo)
Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ), rikt fastmattekärr med småflarkar, t.riklig , 1988 (LBr)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.), (12E 7g , [6689251, 1433744] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.), (12E 8d , [6690419, 1417527] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
JÄRNA

Hansabacktjärn (artp.), (12E 8b , [6691388, 1407173] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen (12E 8b , [6692600, 1408030] ), vägkant grusväg, 2009 (DABS)
Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ), Molinia - Carec flava kärr, några ex , 1987 (LBr)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.), (13E 3b , [6715058, 1407075] ), topogent kärr/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.), (13E 3b , [6717443, 1407050] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ), ~refl~ ,kärr med lösbotten, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ), ~refl~ ,hygge delvis försumpat, 1989 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Lämåstjärnen 500m NV (artp.), (13E 4b , [6721323, 1408644] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Långmyran (artp.), (13E 4d , [6723946, 1415568] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kättboflotten (artp.), (13E 5a , [6728603, 1403254] ), sluttande intermediära kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ), ~refl~ ,blandbarrskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Öradtjärnsbäcken (artp.), (13E 5d , [6727528, 1416113] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Hummelbergsvallen 300 m V (13E 0b , [6703920, 1406290] ), ~refl~ ,kärr, 2011 (HLe)
Vassgalenmyrarna 5 km ONO Äppelbo (artp.), (13E 2b , [6710323, 1406824] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
MALUNG

Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Stor-Ärtbergsmyren 4.5 km O Yttermalung (artp.), (13D 3j , [6719259, 1395971] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ), kalkat kärr och myr, rikligt (hundratals strån!) , 2010 (AOl)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Västra Berget (artp.), (13D 5j , [6725675, 1397196] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Nissången (13D 6e , [67311, 13737] ), vägdike, några ex , 2014 (MNo)
Väster om Tyngeberget (13D 6i , [6732010, 1391880] ), skogsvägsdike, c:a 200 strån , 2012 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67323, 13921] ), kärr i frodig granskog, enstaka , 2006 (BGM)
Tyngeberget (13D 6i , [6732880, 1392590] ), myr, 1 ex , 2007 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, c:a 50 ex , 2015 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743710, 1390930] ), skogsbilvägsdike, ca 75 , 2010 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Flögriset N (artp.), (13E 5a , [6726843, 1401164] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751440, 1385123] ), rikt backkärr, 2015 (BGM)
LIMA

Strandkölen 6 km NV Lima (artp.), (14D 2c , [6762973, 1361716] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ), backkärr nedom berget, 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), rikt backkärr, ett hundratal , 2010 (BGM)
Lövhön, söder om (artp.), (14D 2e , [6764788, 1372509] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.), (14D 4e , [6771750, 1373610] ), källkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.), (14D 4e , [6774420, 1373138] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.), (14D 4f , [6770518, 1377665] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362070] ), myr, sluttande, vid stig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778040, 1362300] ), sänka i sluttande kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ), vägkant, 2017 (MNo)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, spridd , 2011 (LBr)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), rikkärr, 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Piltsätern (14D 7d , [67856, 13683] ), kärr, 150 till 200 ex , 2009 (BGM)
400 m SO Högstrand (14D 8c , [6792240, 1361330] ), myr i gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, rikliig , 2001 (LBr)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, fåtalig , 2008 (LBr)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795310, 1363790] ), rikkärr, riklig , 2009 (LBr)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795470, 1363648] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1364440] ), rikkärr, riklig , 2009 (LBr)
Skardskölen åt söder (14D 9c , [6796100, 1362590] ), rikkärr i sluttningsmyr, riklig , 2009 (LBr)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), backkärr, spridd , 1989 (DABS)
1km OSO Fulunäs (15D 0a , [68018, 13544] ), vägdike, rikligt , 2010 (MNo)
Käppholmarna 400 m öster om (artp.), (15D 0b , [6801807, 1355009] ), dike, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Myrar nedanför Fulufjället 10 km SO Mörkret (artp.), (15C 6i , [6833992, 1343538] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2010 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ), litet rikkärr, riklig , 2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837532, 1346755] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, mkt riklig , 2010 (LBr)
1km S Mökret (15C 8h , [68405, 13377] ), vägdike, c:a 25 ex , 2010 (MNo)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ), bäckdäld och rikkärr, spridd , 2010 (LBr)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
S om Garsjön (15C 8i , [6844, 1342] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.), (15C 9f , [6845820, 1327540] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Myr O Strömsildret (artp.), (15C 9g , [6846604, 1333481] ), rikare fläck i fattigmyr, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), rikkärr ovan skogsbilväg, spridd , 2013 (LBr)
Stråfulunäset (15C 9g , [6848620, 1332150] ), rikkärr, spridd i stora bestånd , 2009 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [6849, 1332] ), rikkärr, flerst.o rikligt , 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
500 m NV Garsjöns N-ände (15C 9i , [68455, 13407] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ), rikkärr och bäckstrand, fåtalig , 2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ), rikkärr, fastmattor, spridd , 2013 (LBr)
Bergsvallen samt N-ut åtm.5 lokaler (15C 9j , [6848, 1346] ), rikmyrar, flerst.o riklig , 1989 (DABS)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ), rikkärr, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2009 (LBr)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.), (15D 5a , [6828917, 1352039] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835601, 1353983] ), vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ), rikkärr, t.riklig , 1989 (DABS)
Sidan O-sida nedom Farfars berg (15D 7a , [68377, 13513] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Ugguåsen (artp.), (15D 7b , [6837735, 1355501] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.), (15D 7c , [6835297, 1362293] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, 1 , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68422, 13690] ), rikkärr, sparsamt , 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, ställvis riklig , 2009 (LBr)
Myr 1200 m SV Kryptjärn (15D 8d , [6843120, 1365690] ), liten, svagt rik myr, spridd , 2003 (LBr)
300 m SO landsvägsbron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ), rikkärr, sparsamt , 1992 (DABS)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, sparsam , 2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ), källdråg, rikmyr och sumpskog, spridd , 2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ), rikmyr och sumpskog med en, riklig , 2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852210, 1337140] ), rikfläck i myr, sparsam , 2014 (LBr)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6852287, 1337636] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, riklig , 2013 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
Rörmyrvallen minst 4 lokaler (16C 0j , ), rikkärr, flerst. , 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ), rikkärr, flerst. o riklig , 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
1 km NNO Rörmyrvallen (16C 0j , [68523, 13490] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Storbäcken 300 m uppströms Byggningsån (16C 0j , [68548, 13453] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ), rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Ögunäset åt N (16D 0a , [6854790, 1351490] ), mindre rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, spridd , 2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850679, 1360657] ), rikkärr, sparsam , 2012 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Finskäggkölen vid Höstet (16D 1b , [68565, 13589] ), fastmatte-rikkärr, sparsamt , 1992 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), fastmattor i tallkärr samt på myren, rikligt , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ), rikkärr med källor, riklig och spridd , 2008 (LBr)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ), grunt fastmattekärr,svagt sluttande, sparsamt , 1992 (LBr)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.), (16D 2c , [6860774, 1362937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ), rikt fastmattekärr, sparsamt , 2008 (LBr)
Fröberget mot Oxvålen (16D 3b , [6869, 1359] ), fastmattekärr, sparsamt , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärr, rikligt , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [6850, 1332] ), rikkärr o dråg i granskog samt rikkärr, flerst o riklig , 1989 (DABS)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), rikdråg i skog, riklig , 2013 (LBr)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.), (16C 0g , [6850747, 1334747] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.), (16C 1f , [6857550, 1327417] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikkärr, riklig , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
SV: Storbo (16C 2c , ), rikkärr, m.a. (_a.) ,frekvens t.allm. , 1986 (DABS)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.), (16C 2c , [6861140, 1311515] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
V om Storgjotkölen, fl! (16C 2c , [6862, 1311] ), rikkärr, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Sjöändan, Ö om (artp.), (16C 2j , [6860951, 1345745] ), 2015 (Henrik Weibull)
Skärbo , S-ut, fl! (16C 3d , [6869, 1318] ), rika fastmattekärr, 1988 (DABS)
Stockbäckskölen mot SV - 2 lok. (16C 3e , [6869, 1320] ), rikkärr, 1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
N.Tranubergets NO-sida (16C 3f , [68664, 13254] ), skogsrikkärr, t.rikl! , 1988 (DABS)
Guttan, S om Brösterhåkojan (artp.), (16C 3f , [6869664, 1326675] ), myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ), rikkärr, 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (RAFST), (16C 3h , [68659, 13399] ), axag-rikkärr, rikl! , 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865907, 1339581] ), 2015 (Henrik Weibull)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6866019, 1339951] ), myrmark., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Skärbo , fl! (16C 4d , [6870, 1318] ), rika fastmattekärr, 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen mot SO (16C 4e , [6870, 1321] ), rikkärr, 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ), rikkärr, sparsam , 2007 (LBr)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874328, 1324974] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ), myr-kärr, tämligen riklig , 1990 (LAr)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ), rikmyr, spridd , 2015 (LBr)
Lokarna, 500 m O om (16C 7g , [6887220, 1331410] ), litet rikt källkärr, riklig , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), rikkärr på stormyr, riklig , 2008 (LBr)
Grövelsjön, 600m NNV om Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6893737, 1316451] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
2,5 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68930, 13492] ), myrmark, ca , 1989 (BCa)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ), ~refl~ ,gräsmyr, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), rikkärr, 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), rikkärr, rikligt flerst. , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig , 2008 (LBr)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883302, 1351803] ), rikkärrskant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, sparsamt , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)

Dalarnes Flora