Eriophorum gracile    Kärrull


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ), rikkärr, sparsam , 2007 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen, Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [6711740, 1459540] ), kärrkant, (1962 IPt ,1971 IPt ) ,enstaka , 2003 (IPt)
SILJANSNÄS

Forsån, myren, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739782, 1438256] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Limsjön (13F 7b , [6735460, 1457120] ), betad strandäng, spridd 1993- , 1997 (TLj)
RÄTTVIK

Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ), veg.öar i lösbottenytor, sparsamt , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), myr, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ), ~refl~ ,blockig strand, enstaka , 2008 (GHa)
BODA

Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761470, 1467210] ), rikkärr, sparsam , 2007 (LBr)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ), sumpig vändplan, tiotals , 1999 (GHa)
I kraftgatan 500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ), rikkärr, tiotals , 1999 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ), f.d.torvtag, 10-tals , 1999 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), bäck i kanten av hygge, enstaka , 2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), strandäng, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Andersåsbergets naturreservat (artp.), (15F 0a , [6800076, 1453556] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , Lavasdammens S strand 50 m V dess utlopp (14E 0e , [6754220, 1421820] ), blött kärr vid å, 1982 (Göran Thor)
ÄLVDALEN

Söder Vasselbodarna-Orrloksvägen (artp.), (14D 6h , [6780697, 1388845] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson, Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Rämnasjöv. x Hållbergsv. N om (artp.), (14D 7j , [6786107, 1399421] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.), (14E 7a , [6787746, 1402076] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803411, 1373960] ), källa med ockra och medelrikkärr, spridd , 2012 (LBr)
Gummas naturreservat, öster om (artp.), (15D 0f , [6802936, 1378869] ), fattigmyr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Myr (artp.), (15D 1d , [6805819, 1367066] ), myr, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
HAMRA

Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ), i blött rikkärrdråg, 1981 (PSt)
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [68331, 14308] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.), (15F 7a , [68366, 14545] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14544] ), i blött högstarrstråk efter vänstra kanten, 1982 (PSt)
Hamra NP vid Svansjön (16E 0i , [68506, 14445] ), lösbotten-samhällen vid stranden, 1980 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.), (12E 3c , [6666870, 1412086] ), noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
JÄRNA

Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ), ~refl~ ,fattigkärr, 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.), (13E 2c , [6710960, 1412130] ), sjöstrand, 2011 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Vimyran , c:a 500 m Ö Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708520, 1393860] ), myr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, rikligt , 2014 (BGM)
LIMA

Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
TRANSTRAND

200m V om gården Branäs (14D 4e , [67743, 13743] ), ~refl~ ,sjöstrand med gungflyn och flytbladsvegetation, ,frekvens ej bedömd 2007 (UGu)
500m V om gården Branäs, sjöstrand (14D 4e , [6774350, 1374320] ), sjöstrand, 2004 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, riklig , 2013 (LBr)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, O om vägen (artp.), (15D 7b , [6835406, 1355847] ), sluttande kärr mot tjärn, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
900 m SSO Ytterst-Maktjärnen (15D 8c , [68425, 13646] ), utloppskärr från tjärn, riklik på en flark , 1992 (DABS)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850328, 1360774] ), rikkärr, riklig på en fläck , 2012 (LBr)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)

Dalarnes Flora