Erigeron acer ssp. brachycephalus    Östbinka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Liten höjd mellan lv 270 o.myren Ö om Gettjärnsbergsklack (13G 1d , [67073, 15164] ), torr mark på bränt hygge, 3 ex. , 1995 (SJa)
STORA TUNA

Mjälgavägen 45 (artp.), (13F 1g , [6706910, 1480930] ), torrslänt - grusplan, övergång, 2 stjälkar , 2011 (Ralf Lundmark)

Dalarnes Flora