Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr mark, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRYTNÄS

Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ), kalkpåverkad torräng, 1990 (JEd)
HEDEMORA

Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hedemora OKmacken (12G 7b , [6686590, 1509610] ), torr vägkant, 2010 (JJa)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ), skogsbilväg, 2014 (DABS)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ), vägkanter, parkeringsområde, 2015 (IPt & SNy)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 4000 , 2012 (Magnus Stenmark)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge jnv.s-station (artp.), (13F 1f , [6707378, 1479110] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Borlänge jnv.s-station (artp.), (13F 1f , [6707378, 1479110] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ), gammal rivningstomt, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712540, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), vändplan skog, 2012 (IPt)
Issanåsen (13F 4e , [6720440, 1472011] ), grusig skogsmark och vägkant, 2014 (SNy)
VIKA

Hedemoravägens avfart från Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ), ~refl~ ,flisupplag på grusmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ), gamla j-vägen, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), 2015 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719700, 1495270] ), 2015 (Glenn Costello)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ), grusplan, 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Vägskälet mot Östansjö (13G 7b , [6738220, 1506690] ), vägkant, rel fåtalig, mindre vanlig , 2008 (JWk)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Nysjö fäbodar, runt "Formgrens" (14G 1b , [6758620, 1508690] ), betesmark, tort på sandbas, 2003 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), torr ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), sandbacke, 2010 (Gunnel Sundberg)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.), (14F 1i , [6757228, 1493966] ), 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.), (14F 1i , [6757230, 1493980] ), 2012 (Sofia Möller Skog)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Hedbyn (artp.), (12F 0f , [6651880, 1478244] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
NORRBÄRKE

Snöån (artp.), (12F 1e , [6659141, 1470163] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken (artp.), (12F 3f , [6668706, 1477807] ), 10 , 2010 (Magnus Stenmark)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6671427, 1481247] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), sandbank vid slamdamm, 1987 (HWk)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668799, 1465828] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ), vägkant nedanför sydbrant, spridd , 1986 (HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), ~refl~ ,grusig f.d. banvall, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 20 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14585] ), torr gräsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Norra delen av Bodarna (13F 2c , [67144, 14629] ), ~refl~ ,vägkanter och åkerrenar, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712809, 1468168] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719701, 1457803] ), åker, 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ), gräsplan i skogsmark, 2011 (IPt)
Stugu, Tallbacken (13F 3c , [6719340, 1460070] ), ruderatmark, 1996 (JMa)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Larssveden, ca 200 m N om Mojesjön (13F 4c , [67218, 14607] ), ~refl~ ,sandslänter mot vägen, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ), ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), dike, 2013 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ), vägkant, 2018 (JJa)
LEKSAND

Igelbergets sandtag (artp.), (13F 6a , [6732830, 1454774] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 1000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Leksand sommarland (artp.), (13F 7a , [6738223, 1454589] ), 2015 (Mathias Theander)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), 100 , 2010 (Magnus Stenmark)
Årboheden (artp.), (13F 7e , [6735824, 1470582] ), 1000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ), grusplan delvis beväxt, 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ), vägkant, 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, några ex , 2008 (JJa & IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Konsumparkeringen (14F 0c , [67519, 14627] ), i plantering av Ölandstokar, fåtal , 2010 (GHa)
N polisstationen (14F 0c , [67524, 14627] ), torr gräsmatta, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Rättvik vid tennisbanan (artp.), (14F 0c , [6752900, 1462290] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6752920, 1461740] ), slänt vid parkering, fåtal , 2017 (GHa)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754507, 1465157] ), 2014 (Henrik Weibull)
Norr om Industrigatan (14F 1d , [67577, 14687] ), parkering, enstaka , 2017 (GHa)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), diken/vägrenar vid vägskäl, enstaka , 2017 (GHa)
BODA

Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ), f.d. grustäkt, tiotals , 2010 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ), slänt ner mot grustag, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 6000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Skedtjärn (14F 2d , [67608, 14690] ), grustag, några tiotal , 2015 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ), torr slänt, enstaka , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.), (14F 2d , [6763135, 1468088] ), 2015 (Iris Johansson)
Silergruvan i Silverberg (14F 3d , [6767140, 1468100] ), ~refl~ ,slaggvarp, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769870, 1467880] ), åker, väl spridd , 2011 (GHa)
400 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ), ~refl~ ,grustag, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gäddtjärnåsen (14F 3g , [67690, 14828] ), ~refl~ ,f.d. besputningsflygfält, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
100 m V Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ), ~refl~ ,tallhed, vägskärning, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Sparv Olles koja vid Södra Ockern (14F 4e , [6770060, 1470360] ), ~refl~ ,stugtomt, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67759, 14819] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67775, 14878] ), avlägg/parkering, enstaka , 2008 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbyn, Norrbodavägen (14F 5d , [67772, 14663] ), torr vägslänt, ett tiotal , 2009 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ), ~refl~ ,vändplan/avlägg, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [67810, 14627] ), skogsbilväg, enstaka , 2017 (GHa)
Furudal , Ö vattentornet (14F 6d , [67843, 14651] ), parkeringsficka vid badstrand, enstaka , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ), vägren, tiotals , 2009 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ), åkerrenar, spridd längs vägen , 2010 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ), vägren, tiotals , 2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ), trampad yta vid ruinen, enstaka , 2009 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ), parkering/avlägg, tiotals , 2009 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6776580, 1436279] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), banvall, 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [67837, 14405] ), kalkbrukstomt, flertal , 2014 (GHa)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Skattungbyn, vid sågen (14E 7j , [67869, 14491] ), banvall, enstaka , 2014 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

Myckelby (14E 1g , [6756640, 1434940] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,120 m SSO masugnen (14E 0e , [6753240, 1422410] ), sandig ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422260] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753640, 1422400] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Selja (artp.), (14E 3f , [6766670, 1428587] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Noretbron (artp.), (14E 3g , [67664, 14330] ), 100-tals , 1989 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), 5 , 2010 (Magnus Stenmark)
Bergkarlås (14E 3h , [6769580, 1436170] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775091, 1385356] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ), gräsmark vid kyrkan, 2010 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ), ruderat och dike, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
HAMRA

Älvho station (15E 4i , [6820840, 1443680] ), stationsområde, enstaka , 2014 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 5 , 2010 (Magnus Stenmark)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ), linda, sandig körväg, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ), grusplanskant, 2015 (IPt)
JÄRNA

Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2009 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ), ~refl~ ,torräng, 2009 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), 500 , 2010 (Magnus Stenmark)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Hunflen liftstation (13E 2a , [6710910, 1403410] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
MALUNG

Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ), järnvägsbank, 2015 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Malung (artp.), (13D 6h , [6731446, 1385530] ), 5 , 2010 (Magnus Stenmark)
Malung Grönland (13D 6h , [6731610, 1385960] ), parkeringsplats, 2015 (MNo)
Vägen till hygget Öjsberget (13D 8i , [67416, 13928] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ), vägkant, 2015 (MNo)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Västra Ofors (14D 0d , [6751470, 1369930] ), i kanten av slåtteräng i bruk, 3 ex , 1993 (KPe)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna (artp.), (15D 8b , [6844655, 1359397] ), skräpig kulturmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846507, 1358172] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
IDRE

Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), torr gräsmark vid gård, sparsamt , 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Storfjätan nedströms Fjätvallen Ö sidan (16C 8j , [68937, 13482] ), kalkklippblock, sparsamt , 1994 (DABS)
Strömmen S-ut (16D 5a , [6878, 1351] ), grusplan, mellanform m. ssp.acer och ssp politus (conf Ö Nilsson) , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora