Equisetum x trachyodon    Älvfräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

SILJANSNÄS

Limå bruk (13E 8i , [6740240, 1441300] ), strandäng mot sjön, ymnig , 1993 (TLj)
LEKSAND

Tällberg v.Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ), kalkpåv.strand-lövsnår, rikligt o spridd , 1987 (JEd)
Östanholsvikens stränder (13F 9b , ), strandängar-dystränder, rikl.fl. , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Tina, nära Siljan (13F 9b , [6748070, 1459500] ), 2013 (BOr)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Stumsnäsvikens inre del (14F 0a , [6751130, 1453220] ), intill vägen ner mot vattnet, 2013 (BOr)
100 m V om Vikarbyns badplats (DF), (14F 0b , [67541, 14569] ), strandängar, t.riklig , 1986 (TLj)
BODA

Jutjärnens SO-strand (14F 2e , [67630, 14706] ), tuvig starr-strandskog,kraftigt kalkpåv., t.riklig , 1986 (TLj)
ORSA

Strax S Lisselhed efter vägen (14E 4h , [67735, 14351] ), vägdike o fuktgranskog,kalkpåv! (m. bägge föräldraarterna), 1987 (JEd)
MORA

Alderängarnas källor (14E 4f , [6770, 1426] ), mossig strandkant, vanlig , 1986 (BOr)
Dynggrav (14E 4f , [6770520, 1426750] ), vatten, rikligt , 2011 (BOr)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.), (14E 4f , [6770994, 1426524] ), på älvbrink, noterad , 2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr i åstrandsnår, rikligt o flerst. , 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, sparsam , 1989 (ULn)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ), sjöstrand, sparsamt , 1989 (DABS)
IDRE

Idresjön (16C 2h , [68630, 13384] ), strand, örtrikt och stenigt, sparsamt , 1995 (DABS)
Idre campingen (artp.), (16C 2h , [6863901, 1338190] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13399] ), rikkärr, i fastmattor (m.E hyemale,dock utan E.var.synbarliga närhet), t.rikl! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora