Equisetum variegatum    Smalfräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), öppen mark genom slyrensning, spridd , 1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), i kant mot skog, sparsamt , 1991 (JEd)
SILVBERG

Smedjebacksv.v. Källarbo (12F 8h , [66907, 14872] ), vägkant / dike, >10 ex , 1989 (SJa)
SVÄRDSJÖ

Vintjärnen, den västra (artp.), (13G 8c , [6744950, 1512078] ), långgrund sandstrand, i mosstuva, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ), barrskogskärr med rika källflöden, sparsamt , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5i , [6679858, 1443596] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen, norra delen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), källa i sumpskogskant mot rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
"Krapplöt" S brotten= Buråns N strand i nedre kartkanten (DF-70), (12E 5j , [66751, 14453] ), fuktig blandskog,kalkbrott, 1991 (GEn & HEn)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677670, 1448680] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677800, 1448870] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678500, 1447750] ), 1984 (Janolof Hermansson)
Ö om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ), kärr, 2004 (GWm)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, fåtalig , 2011 (LBr)
Österdalarna

BJURSÅS

Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
LEKSAND

Hjortviken vid Siljan (13F 8a , [67442, 14549] ), sjöstrand, rikligt , 2003 (IPt)
Tällberg ,vid Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ), örtrika strandlövsnår,strandgräsäng, rikligt , 1987 (JEd)
Tällberg ,vid Siljan n.reningsverket, fl! (13F 9a , [67454, 14548] ), dyig stenstrand, rikligt (ställvis dominerande) , 1987 (JEd)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745649, 1454882] ), kalkpåverkad strandäng vid sötvatten, 2008 (AJn)
Siljans strand, 100 m S Tällbergs brygga (13F 9b , [67460, 14550] ), strandbryn, mindre best. , 1993 (MKp)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746334, 1458359] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746396, 1458500] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Laknäs ,V-stranden (13F 9b , [6747, 1455] ), dyig stenstrand,strandängar o snår, rikligt o spridd , 1987 (JEd)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754298, 1457635] ), strand, 2013 (BOr)
Djurviken i Sjurberg (14F 0b , [6754454, 1458922] ), 2013 (BOr)
Brudviken (artp.), (14F 0b , [6754468, 1458928] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Siljansstranden mln Rättviks k:a o Sjurberg (14F 0c , [67532, 14609] ), stening f.d.strandäng, spridd flerst. , 1985 (TLj)
Gärdsjölindorna,1600 m S om vägskälet mot Blecket (14F 1d , [67554, 14694] ), fuktig granskog på f.d.lindor, t.riklig , 1985 (TLj)
Gärdsjölindorna,eft.vägen S om Södergårdarna (14F 1d , [67567, 14691] ), slåttermark,(ännu i bruk), enstaka , 1986 (TLj)
Nissobackens S-dike, 900 m SV Bornkorsningen (14F 1e , [67597, 14703] ), kalkrikt vägdike, riklig , 1986 (TLj)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
BODA

Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
30 m V om f.d.kyrkvägen, 1 km SSO Boda k:a (14F 3d , [67652, 14679] ), kalkpåv.dråg i lundveg., riklig , 1985 (TLj)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ), rikkärr, enst.grupper , 2000 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ), vattenfyllt f.d.torvtag, enst, , 1999 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ), ~refl~ ,liten grund göl, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
ORE

Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ), rikkärr, riklig , 1985 (TLj)
Sjugelmyren,kärret SV myren (14F 5d , [67771, 14678] ), rikkärr, t.riklig , 1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ), dikat rikkärr, 1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), ängsgranskog,rikkärr, rikligt o spridd , 1987 (JEd)
ORSA

Bredåviken strax S-ut vid Orsasjön (14E 4g , [67746, 14347] ), stenig grund dystrand, riklig , 1989 (JEd & LBr)
Lisselhed S-ut v.vägen (14E 4h , [67735, 14351] ), kalkpåv.vägdike resp. frisk granskog (med Equi.x tra o Equi.hye.), 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67809, 14403] ), kalkpåv.frisk granskog, i små källkärr(m. bl. a.Equi sci.), 1986 (JEd)
Björken v.tjärnen mot älven (14E 7i , [67858, 14426] ), något rik strandzon, 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
MORA

Revel Åränget (artp.), (14E 3f , [6767395, 1429846] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769569, 1431101] ), noterad , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769579, 1431109] ), noterad , 2020 (Lennart Sundh)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ÄLVDALEN

Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
500 m V om Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ), rikkärr i fastmattekant, enstaka , 1989 (DABS)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), rikkärr, riklig , 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Myr S Brattåsen (15C 9j , [6849610, 1346220] ), rikkärr vid källa, sparsam , 2007 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig vid källa , 2007 (LBr)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13488] ), rikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
Örebäcken ,V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13484] ), bäckstrand intill rikkärr, 1989 (DABS)
Näverbäcken 1 km NV Rörmyrvallen (16C 0j , [68522, 13478] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Örebäcken 500 m från Hedarfjorden (16C 0j , [68522, 13492] ), rikt bäckdråg, sparsamt , 1989 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), tuvkanter i rikkärr, t.rikligt ,flerst , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ), rikkärr, vid källa, sparsamt , 2008 (LBr)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Nära Röskåsen (DFl-50), (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärr, rikligt , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.), (16C 0g , [6850747, 1334747] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
NV Veksjön (16C 0i , [6852, 1342] ), bäckstrand, ej sparsam , 1990 (CAl)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), rikkärr, källor, t.riklig , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr och källor, sparsam , 2007 (LBr)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ), översilningsmark vid bäck, sparsam , 1990 (CAl)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen, fl! (16C 2c , [6862, 1312] ), rika bäckstränder o. skogskärr , m.bl.a. trådfräken (DABS 1986), 1988 (JEd & ANi)
SV: Storbo, bäck (DFl-50), (16C 2c , [6862, 1313] ), rikkärr och bäckkant, rikligt , 1986 (DABS)
V om Storgjotkolen, fl! (16C 2c , [68621, 13112] ), rikkärr i fastmattor o i översiln.mark, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
N.Tranubergets Ö-sluttning (16C 3f , [68661, 13259] ), skogs-rikkärr vid göl, 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttnig (16C 3g , [68679, 13306] ), i bäckdråg på tuvor, rikl.o. fl! , 1988 (DABS)
Hösthådammen v.älven (16C 3g , [68686, 13304] ), källflöden i älvbrinken, 1988 (DABS)
Stenloken S (artp.), (16C 3h , [6865893, 1338568] ), noterad , 2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
300 m Ö Skärbo S om vägen (16C 4d , [68701, 13189] ), rikkärrkant, riikl! , 1988 (DABS)
Skärbo 200 m mot NNV - båda sidor vägen (16C 4d , [68704, 13186] ), rikkärr-källdråg-på fastmattor, riikl! , 1988 (DABS)
S om Guttusjön strax Ö Lomtjärnsbäcken på ca 600 m-nivån (16C 4d , [68732, 13198] ), skogsrikkärr i fastmattor, t.rikl! , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen mot SV (16C 4e , [68702, 13204] ), kärrkant, rikl! , 1988 (DABS)
700 m N om Knallarna (16C 4e , [68728, 13204] ), rik kärrkant, 1988 (DABS)
Guttan, ca 600 m V bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6873362, 1320309] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), kalkrikt källflöde på öppen myr, rikligt , 2008 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr, riklig på en fläck intill c. approp. , 2018 (LBr)
Hällsjövålens N-sluttning vid bäck (16C 8g , [68935, 13305] ), kärr vid bäck, många , 1987 (HLe & UGn)
1 km SO Tovåsen (16C 8i , [68912, 13401] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
V stranden av Kluttjärnen (16C 8j , [68903, 13478] ), myrmark, flertal , 2000 (BCa)
1,5 km SO Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1349] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ), ~refl~ ,gräsmyr, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Storfjätan 500 m SO Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13483] ), rikkärrkupol vid källa, rikligt , 1994 (DABS)
SV om Strömmen (16D 5a , [68778, 13515] ), rikkärr, 1987 (DABS)
NV om Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr, 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68825, 13516] ), rikkärr, 1994 (JEd)
Fjätbodarna, kärrdråg 2,4 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6882547, 1351661] ), rikt kärrdråg, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna båda sidor om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), rikkärrkant, rikligt och spridd , 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, sparsam , 2008 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, sparsamt , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2003 (TLj)

Dalarnes Flora