Equisetum scirpoides    Trådfräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Norddalen (artp.), (12F 9i , [6695145, 1494937] ), efter stigen mellan franssons stugor och vattenverket., 100 mē , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Risshyttehage naturreservat (12F 8h , [66912, 14892] ), översilad sluttn.i granskog SÖ hörnet av reservatet, 1990 (ALu & LNo)
STORA TUNA

Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1000-tals , 1986 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgården v.bäck 100 m S sydligast gården (13F 3h , [67182, 14853] ), i granskogs-bäcksänka int.skogsväg, t.rikl. (ca 20 m2) , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Gråsala (13F 6j , [67338, 14983] ), sumpig kalkpåv.blandskog, någon m2 , 1988 (PDm)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Långvasselbron (artp.), (12E 4j , [6674855, 1445525] ), kalkbrott, 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675180, 1441860] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ), barrskogskärr med rika källflöden, sparsamt , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5i , [6679858, 1443596] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen, norra delen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), källdråg i sumpskogskant mot rikkärr, sparsam och lokal , 2007 (LBr)
"Krapplöt" S brotten= Buråns N strand i nedre kartkanten (DF-60), (12E 5j , [66751, 14453] ), fuktig blandskog,kalkbrott, 1991 (GEn & HEn)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ), fuktig botten gammalt kalkbrott, > 50 på ca 1 m2 , 1989 (HWk)
Norhyttan, kalkbrott 50m in efter Gripmossvägen (artp.), (12E 5j , [6676006, 1447973] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
"Norhyttan, kalkbrottet vid avtaget ""Gripmossvägen"", kalkbrottets botten och väggar" (DFl-60), (12E 5j , [66761, 14479] ), kalkbrottets sumpiga botten och dess väggar, massförekomst , 1990 (GEn)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677800, 1448870] ), glest trädbevuxet kalkkärr, 1986 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678500, 1447750] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Lindbastmora nedanför gruvhålet (artp.), (12F 8b , [6692040, 1457940] ), rikkärr., 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
Säls fäb. 250 m NV (artp.), (13F 1b , [6709685, 1457950] ), barrskog /, 2005 ((sks), Yngve Perjons)
Säls fäb. 250 m NV (artp.), (13F 1b , [6709718, 1458169] ), blandsumpskog /, 2005 ((sks), Yngve Perjons)
VNV om Säl (13F 1b , [6709750, 1458230] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
BJURSÅS

Holen 400 m NO kyrkan (DF), (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkängsveg. i vägkanter,(m.Polygala,Pote.cra.,Linum cat.), rikl! även i kalkfukt-slåtteräng intill , 1988 (JEd & o.a)
LEKSAND

Ö Rönnäs (13F 6c , [67320, 14640] ), slagen dikeskant åt S ,rätt torr, t.rikl. , 1988 (TLj)
Böle 500 m SO-ut (13F 7c , [67387, 14639] ), örtrik granskog, sparsamt , 1990 (JEd)
Tällberg m. Hjortviken o vägen (- 39 05) (13F 8b , [67439, 14551] ), frisk kalkpåv.örtgranskog,dikat skogskärr,bäckkant i granskog, rikl.o spridd , 1987 (JEd)
RÄTTVIK

Råbergsängarna (14F 0d , [6752, 1468] ), ängsmarksluttning, nu gran o lövbeskogad, riklig , 1986 (TLj)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ), rikt källflöde i f.d.ängsmark, flera tuvor , 1988 (TLj & LBr)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758048, 1460482] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758066, 1460494] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Gärdsjölindorna.1600 m S vägskälet i Ö.Gärdsjö (14F 1d , [67554, 14694] ), fuktig granskog på f.d.ängsmark, t.riklig , 1986 (TLj)
Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14695] ), fuktig slåttermark, riklig , 1986 (TLj)
Gärdsjöns Ö-strand (14F 1d , [67585, 14683] ), fuktig kalkpåv.strandtallskog, riklig , 1986 (TLj)
Knåparbodbäckens slutlopp före utloppet i Gryssen (14F 2c , [67619, 14644] ), sumpig lövskog kring bäcken, riklig , 1986 (TLj)
Östra Born v.Ljugarns strand (14F 2e , [67606, 14718] ), kalkpåv.strandängar,nu mest förstörda gm schakt o tippar, t.riklig , 1986 (TLj)
BODA

Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ), granskog, enstaka , 2010 (GHa)
1,5 km SO Ovamyra, i V kanten av "Backarna" (14F 2d , [67630, 14696] ), källkärr-rikkärr, riklig , 1986 (TLj)
Backarna-Jutjärn, efter bäcken (14F 2e , [67634, 14700] ), översilad gråalsumpskog på kalkgrund, riklig , 1985 (TLj)
450 m Ö om Lenåsmyren, Ö om vägen Lenåsen-Backarna (14F 2e , [67637, 14702] ), lundartad ravin i brant Ö-sluttning, t.riklig , 1985 (TLj)
800 m S Boda k:a - 600 m V Boda k:a ("Dränghagen"),(03 27 - 13 21) (14F 3d , [67653, 14677] ), lövlundar m kalkpåv. dråg, riklig , 1986 (TLj)
Styggforsen, strax nedstr.kvarnen (DF), (14F 3d , [67656, 14667] ), lundartad bäckravin, enstaka , 1985 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
900 m Ö Silvbergsklitten, Boda by (14F 3d , [67668, 14692] ), beskogad f.d. kulturmark,i rikare dråg i V-sluttning, flerst. , 1985 (TLj)
200 m SO Boda hembygdsgård,30 m V f.d. silvergruvan (DF), (14F 3d , [67672, 14680] ), kalkpåv.skogskärr, riklig , 1986 (TLj)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ), slåtteräng i friska partier, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen vid Bysjöån nedom "Lissberget" (14F 4d , [67720, 14668] ), trädbevuxet extremrikkärr, 1989 (JEd & LBr)
300 m Ö om väg 301,100 m V om Bysjöån,i km N Gulleråsen (14F 4d , [67749, 14666] ), rikkärr-rikdråg i slänt mot ån, flerst. , 1985 (TLj)
ORE

Fjäckan,näraån (14F 5c , [67785, 14634] ), strandsumpskog med kalkslagg, enstaka tuvor , 1985 (TLj)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ), dikat rikkärr, 1987 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14659] ), betat källflöde, sparsam , 1988 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), ängsgranskog,rikkärr, rikligt o spridd , 1987 (JEd , TLj)
ORSA

Vångsgärde mot SO i 'däljorna' (14E 4h , [67731, 14361] ), örtrik bäckravin/'dälja' ,m.Circaea,skuggviol i kransmossa, 1988 (JEd)
Vångsgärdr V-ut (DF), (14E 4h , [67745, 14356] ), lundartad örtgranskog, mkt.riklig , 1987 (JEd)
Enån N om Näsgårdarna,fl! (14E 5h , [6777, 1437] ), fuktig kalkpåv.mossgranskog-bäckravin, mkt.riklig , 1987 (JEd)
Enån (artp.), (14E 5h , [67776, 14372] ), vid källa strax norr gångbron arten växer annars ganska rikligt på flera ställen norrut i ravinen, 1994 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Heden Ö-ut vid jv. (14E 6h , [67823, 14394] ), på sandig banvall, rikl. och mattbildande , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck NV-ut ,V om vägen (14E 6i , [67809, 14403] ), rikkärrparti i fuktgranskog-ledningsgata (med Equi.var.), 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut ,(mln.vägarna), (14E 6i , [67811, 14408] ), rikkärr o frisk kalkpåv.mossgranskog, spr och rikl. , 1986 (JEd)
Åbergvasseln NV Mickelvål (DF:Björken), (14E 6i , [67825, 14417] ), rik mossgranskog vid bäck, 1986 (JEd)
Mickelvål i ledningsgata N_ut (14E 6i , [67825, 14421] ), rikt skogskärr i ledn.gata, 1986 (JEd)
Kallholen S_ut (14E 6i , [67833, 14414] ), sumpgranskog, 1986 (JEd)
Kallholen ca 700 m ONO Åbergtjärn, fl! (14E 6i , [67840, 14439] ), frisk kaklpåv.mossgranskog-kärrdråg, rikligt , 1986 (JEd)
Kallholen N-ut(mln jv o älven) (14E 6i , [67846, 14410] ), örtrikt bäckdråg resp skogskårr (m.bl.a.lundarv o.gullpudra), fl! o rikligt , 1986 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängsgranskog, 1990 (JEd & LBr)
Björken S-ut (14E 6i , [67846, 14426] ), kant av mindre skogskärr, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora mor SO (14E 7i , [67850, 14449] ), rikkärr o ängsgranskog, rikl.ö spridd , 1986 (JEd)
Skattungbyn v,Näsbäcken N om lv . fl! (14E 7j , [67862, 14473] ), (12 23) bäckravin resp. (12 25)små skogskärrdråg, 1985 (JEd)
Skattungbyn strax Ö Leshusänget (14F 6a , [67849, 14511] ), rikkärr o sumpgranskog, 1985 (JEd)
Skattungbyn ca 1.2 km O Leshusänget (14F 6a , [67849, 14521] ), kalkpåv. örtrik granskog, 1985 (JEd)
NO Leshusänget (14F 7a , [6785, 1452] ), skogskärr (rel.fattigt), 1986 (JEd)
Granån ovan lv. (14F 7a , [6785, 1453] ), i mossa på kalkklippor/bäckravin, rikl! , 1986 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ), örtrik granskog i område med vätar. massvis på block och socklar, riklig , 2002 (RLu)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), mossmattor i örtrik granskog ,längs bäck, t.riklig , 1992 (LBr)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68421, 13693] ), sumpskog, sparsam , 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68422, 13690] ), fastmattor i tuvigt rikkärr, t.riklig , 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, ställvis riklig , 2009 (LBr)
Fjätälven ,200 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [68442, 13655] ), rikkärr mot sumpskog, t.rikligt , 1992 (DABS)
Särna (artp.), (15D 9b , [6845212, 1359143] ), 1995 (Krister Wahlström)
400 m VNV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13482] ), tuvigt skogs-rikkärr, t.riklgt , 1989 (DABS)
IDRE

Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen, fl! (16C 2c , [6862, 1312] ), rika bäckstränder o. skogskärr m.bl.a. smalfräken, 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen (16C 2c , [68626, 13128] ), skuggigt källdrag, några kvdm , 1987 (LBr)
N.Tranubergets NÖ-sida (16C 3f , [68664, 13254] ), skogs-rikkärr, mkt.rikl! , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttnig (16C 3g , [68679, 13306] ), i bäckdråg på tuvor (m. Equi.var.), 1988 (DABS)
S om Guttusjön strax Ö Lomtjärnsbäcken på ca 600 m-nivån (16C 4d , [68732, 13198] ), skogsrikkärr i fastmattor (m.Equi.var.), rikl! , 1988 (DABS)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68760, 13325] ), rikkärr, riklig , 1990 (DABS)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892053, 1314516] ), 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894605, 1322264] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)

Dalarnes Flora