Equisetum pratense    Ängsfräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), lundar, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [667708, 150682] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
HUSBY

Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
S om skällingsberget (13G 1e , [670639, 152462] ), ~refl~ ,vägkant, 2007 (NGu)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [670669, 150564] ), vägkant, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Mossby (12F 9h , [669502, 148955] ), bruksvägkant, 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Sjöhagen (12F 8h , [669017, 148859] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ), skogsmark, 2013 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702067, 1480532] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708388, 1481651] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [671051, 147651] ), lövskog, 2012 (SNy)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), ~refl~ ,sumphål, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
SUNDBORN

NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ), sumpskog, källöversilad, örtrik, 2005 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

1km SV Grejsan (14F 3j , [676741, 149551] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), sandbank vid slamdamm, 1987 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ), ~refl~ ,myrkant, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714341, 1466726] ), gräsmark nära älven, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), lövdunge, 2014 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [671726, 146151] ), lövskog, 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [672430, 146103] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144802] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ), vägdike, 2015 (IPt)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kilen (13F 7d , [673702, 146744] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
RÄTTVIK

Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67578, 14689] ), busksly i kanten av en ås, enstaka , 2011 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [677025, 148721] ), vägkant, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [677076, 148747] ), ängsmark, vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [676324, 146794] ), fuktig lövskog, enstaka , 2008 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ), ~refl~ ,fuktig blandskog, enstaka , 2008 (GHa)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ), ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ), ~refl~ ,revkalksberg, ,frekvens ej bedömd 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, söder om Brändan (14F 5d , [67750, 14677] ), gammal slog, nu sankmark, enstaka , 2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), sumpig granskog, enstaka , 2008 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [673442, 141329] ), ~refl~ ,bäck i ung barrskog, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Myckelby (14E 1g , [675678, 143484] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,Skogsmuséet (14E 0e , [675349, 142224] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Vasslarängarna (14E 3h , [676774, 143590] ), bäckkant, 2011 (SJo)
Vasslarängarna, trevägskors (14E 3h , [676863, 143550] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Stor-Trondhatten (artp.), (15E 5e , [6827555, 1422555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
ÄLVDALEN

NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ), källa i granskog, sparsam , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

FLODA

Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691381, 1429283] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704241, 1432341] ), ängsartad blandskog, rikligt , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ), blandskog nära älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), gransumpskog, 5 plantor , 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Stardasforsen södra sidan (13E 0c , [6703966, 1412529] ), ~refl~ ,frisk gräsmark, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [670848, 141360] ), ~refl~ ,älvstrand/strandskog, 2009 (HLe)
Flögforsen nedströms (13E 3c , [6716040, 1411080] ), ~refl~ ,älvstrand, 1989 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ), ~refl~ ,örtrik granskog, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Bäck N Finnvallen (13E 0b , [6704862, 1407025] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2009 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [671213, 139258] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ), gammal fårhage, 2011 (MNo)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), sumpskog, 2014 (HLe)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ), vägkant, 2015 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, ett bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.), (14C 6h , [6783780, 1338650] ), öppen mark vid å, 2007 (Håkan Gustafsson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
TRANSTRAND

Transtrand (artp.), (14D 5d , [6777500, 1365830] ), dikesslänt, 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786100, 1358640] ), bäckravin, 2008 (Håkan Gustafsson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken ca 1 km ovan vägen (15C 7h , [683684, 133793] ), örtrik granskog, spridd , 1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ), ~refl~ ,mindre strömmande å, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [685569, 131770] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Långfjället (artp.), (16C 6f , [6882555, 1327555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [688804, 131701] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Ruta 16D6a (artp.), (16D 6a , [6882555, 1352555] ), skogsmark, noterad , 1994 (Bengt Danielsson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora