Equisetum hyemale    Skavfräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hagbo (12G 7g , [66850, 15337] ), aspskog, rikligt , 1986 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Sinken (12G 7i , [66890, 15407] ), sandig vägskärning, rikligt , 1986 (PDm)
GARPENBERG

Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ), örtrik blandskog, enstaka , 1989 (JEd & BDr)
Brattfors (artp.), (12G 6e , [6683324, 1522568] ), blåbärsgranskog efter meandrande bäck, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Fransbo 150 m S-ut (12G 6e , [66847, 15229] ), igenväx. betesmark, enstaka , 1992 (JEd)
HEDEMORA

Strax S Långtjärn (DFl-49), (12G 5c , [66778, 15129] ), åsmaterial, tusentals , 1991 (HPe)
1,5 km Ö om Tjärnan (12G 8a , [66900, 15042] ), vägkant, ca 100 ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.), (12G 9g , [6695145, 1530461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
SÄTER

Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ), vid ån i mjäla-slänterna, t.rikl. , 1988 (JEd)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497531] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Bispberg vid fd jvg (12F 8j , [66936, 14988] ), skogskant mot jvg, rikligt , 1989 (JEd)
V Tjärnan (12G 8a , [66905, 15018] ), grustag, fåtalig , 1988 (HPe)
GUSTAFS

Gustafsfältet N Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ), sandmark,vägkanter, flerst. , 1991 (JEd)
Solvarboravinen SO byn (12F 9i , [6696, 1492] ), ravinbotten, rikligt o flerst. , 1992 (JEd & LBr)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Solvarbo V-ut vid lv (12F 9i , [6697, 1491] ), sandig vägslänt, riklig , 1989 (JEd)
STORA TUNA

Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [6706280, 1478620] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6706500, 1478732] ), 2014 (Henrik Weibull)
Borlänge stn, både N- o S-ut (13F 1f , [6707, 1479] ), jv-bank o slänter, riklligt , 1987 (JEd)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), skogsmark intill, 2020 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ), gammal rivningstomt, 2015 (SNy)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709095, 1480270] ), rätt stort bestånd, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Solbacka (artp.), (13F 2e , [6711700, 1474170] ), 2014 (Kalle Bergström)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67120, 14744] ), öppna åsslänter, rikligt över stora ytor , 1991 (JEd)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
VIKA

Vika kyrkby,v.fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14950] ), sandig slänt, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ), ~refl~ ,dikeskant, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Hosjö på åsen vid Rv80 (13F 3j , [67192, 14975] ), vägskärning, 1990 (JEd)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719270, 1497450] ), åsslänt och vägskärning, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Aspeboda N-ut vid stora vägskälet (13F 3g , [67182, 14823] ), vägkant, rikligt , 1987 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Ön, Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506940] ), lövskog, rikligt på lokalen, återfunnen på några ställen på kartbladet , 2008 (JWk)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO Holmens, i den branta sluttningen ned till Hedströmmen, nedanför bron till Stockforsen (11F 8g , [6642, 1481] ), flera hundra, kanske 1000-tals ex , 1982 (RNo)
SÖDERBÄRKE

Kalvnäsetn norr om järnvägen och norr om myren, helt nära Kolerakyrkogården (12F 1h , [6657, 1488] ), sandig mark, väldiga massor , 1983 (RNo)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (Sörbo) (12F 1h , [6657980, 1488747] ), sandig mark med rikt inslag av asp, rikligt , 2003 (ALu)
NORRBÄRKE

Långtjärnarna, Björsjö (artp.), (12F 1e , [6655947, 1474241] ), sandtallskog på ås, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), sank strandäng, flertal , 1987 (HWk)
Storsandsviken, norr om (artp.), (12F 3g , [6668489, 1483258] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ), klippbrant, 2009 (JJa)
LUDVIKA

Skuthamn (artp.), (12F 4d , [6671349, 1465368] ), lågörttallskog, 10 m2 , 2014 (Janolof Hermansson)
Stornäset, Nedre Persbo (artp.), (12F 4d , [6674332, 1467024] ), sumplövskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget, SV om Södra Gussjön (artp.), (12F 5c , [6677211, 1464110] ), lågörtbarrskog kanten mellan varphög och vattenfyllt gruvhål, 2014 (Janolof Hermansson)
Sörvik (12F 5c , [66794, 14645] ), ~refl~ ,alkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668210, 1445320] ), rikkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Långvasselheden, S om Fredriksbergsvägen (artp.), (12E 4j , [6674464, 1445121] ), sandtallskog mest ris och mossa, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsån (artp.), (12E 5i , [6678616, 1442378] ), åstrand, 2011 (Janolof Hermansson)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ), fuktig botten gammalt kalkbrott, några ex , 1989 (HWk)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682347, 1442291] ), tallsumpskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Nyhammar v.Hyttriset (12F 7a , [66850, 14539] ), längs f.d.banvallen, spridd , 1988 (TLj)
Nyhammar S om brandstn. (12F 7a , [66856, 14537] ), sandig vägslänt, riklig , 1989 (JEd & LBr)
SV Hästbergs klack (12F 8b , [66900, 14587] ), vägkanter, rikl. , 1988 (TLj)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2009 (LBr)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690138, 1466818] ), lågörtlövskog slänt från f d banvall, troligen gammal tomtmark, 100 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Mellan By och Björka (13F 2b , [67132, 14596] ), ås mellan älven och bäckravin, massvis , 2002 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14595] ), slänt, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (från 34 21 till 44 27) (13F 2c , [67134, 14621] ), sandig skogsmark , massvis i stora delar av byns omgivningar , 2002 (IPt)
Bodarna (artp.), (13F 2c , [6713571, 1462170] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Utby (13F 2d , [6714, 1466] ), sandbackar i byn o i älvslänter, 1991 (JEd)
Bäsna vid Hemtjärn NO- sidan (13F 2d , [67143, 14694] ), åsslänt, 1991 (JEd)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14601] ), i djup åsgrop m.al o. björkskog, ymnig , 1988 (TLj)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ), skogbevuxen grusås, 1996 (JMa)
Atlasruta (13F 4b ), på åssand, spridd ,frekvens allm. , 1986 (JEd)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
Sandskog (artp.), (13F 4b , [6721704, 1459968] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Matilda Elgerud)
Knappbacken (13F 4c , [67209, 14601] ), sandig tallskog, rikligt, flerst. , 2004 (IPt)
ÅL

Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ), sandiga vägkanter, 1992 (JEd)
Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725305, 1460860] ), grusåsar,skogsmark, 2012 (IPt)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.), (13F 5c , [6727886, 1460212] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
BJURSÅS

Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
LEKSAND

Rälta (artp.), (13F 5b , [6725280, 1457337] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Skorsbäcken (artp.), (13F 5b , [6728779, 1459355] ), bäckravin med gammal gran och enstaka lövträd, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ), blandskog, 2014 (IPt)
Överboda åna östsidan (artp.), (13F 8b , [6741150, 1458743] ), 20 mē , 2020 (Mats Hagberg)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Stumsnäsviken (artp.), (14F 0a , [6751130, 1453220] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), slänt mot ån, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Enåbacken (14F 0c , [67532, 14641] ), sandig slänt, rikligt , 2007 (GHa)
Mellan Genvägen och gamla järnvägen (14F 0c , [6753480, 1463730] ), sandig barrskog, ymnigt , 2011 (GHa)
Österängsån (14F 0d , [67540, 14661] ), vägbank vid å, stort bestånd , 1987 (MKp)
Ungsjöbo (artp.), (14F 0h , [6751221, 1489153] ), fuktig översilad dike, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Vinterån (14F 1d , [67563, 14654] ), sandig kant av sakta rinnande å, flertal , 2017 (GHa)
Badplatsen i Gärdsjön (14F 1d , [6756600, 1467870] ), strandsnår, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Vitlingsberget (14F 1d , [67579, 14659] ), tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
600 m SV Ingelskorsningen,v.Gärdsjöns Ö-strand (14F 1d , [67585, 14683] ), kalkpåv.fuktig strandtallskog, mkt.riklig (grening form) , 1986 (TLj)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 10 , 2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Mossamyren (artp.), (14F 2i , [6762946, 1490349] ), intermediärt kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ), skogsrikkärr, enst. , 1991 (JEd & LBr)
BODA

Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ), tjärnkant i åsområde, 1989 (JEd & LBr)
200 m NO Tuvtjärn (14F 2d , [6760060, 1468480] ), brant sandig sluttning, fåtal , 2012 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [6760140, 1466890] ), tallhed, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Vid Ockerån 1 km N o Norra Ockran (14F 4d , [67730, 14698] ), ~refl~ ,sandhed, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Äsplokheden (14F 4e , [67739, 14705] ), ~refl~ ,gropar i isälvsdelta, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Tallhed nära Oreälven (14E 7i , [6785770, 1441840] ), tallhed, sparsam i sandig slänt , 2020 (LBr)
600 m S Åskapen (14F 4c , [67727, 14600] ), barrskog i holme i myr, enstaka , 2013 (GHa)
Källbrunnmyren ,S-ut (14F 5d , [6775, 1468] ), 1991 (BDr)
Ukerån S.Lintjärn (14F 5d , [6776, 1469] ), 1991 (BDr)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ), tallhed, enstaka , 2013 (GHa)
Furudal, v.Oresjön SO bron (14F 6c , [67833, 14640] ), sandig strandbrink-tallhed, t.rikl. , 1987 (TLj)
Vindförberg (14F 6c , [67837, 14648] ), sankmark i kanten av sandig ås, flertal , 2013 (GHa)
Vindförbergs udde (14F 6d , [6783, 1465] ), sandåssluttning, 1986 (JEd)
Oresjön (artp.), (14F 6d , [67841, 14664] ), flera kvadratmeter, rikligt, intill vägen ner mot badstranden, 2014 (Bengt Oldhammer)
Tillhed (14F 6d , [67849, 14651] ), sandiga vägkanter, rikl. , 1988 (TLj)
Nedersjön (14F 6g , [67846, 14807] ), strandsnår, fåtal , 2014 (GHa)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787040, 1464960] ), sandig slänt i tallskog, ymnigt , 2009 (GHa)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67875, 14645] ), sandig sluttning, enstaka , 2016 (GHa)
Tillhed (14F 7d , [67854, 14654] ), sandtallskog, fåtal , 2011 (GHa)
Furudals bruk,nya dammens V-strand (14F 7d , [6786, 1469] ), sandiga vägkanter/strandkanter, ymning,flerst. , 1985 (TLj)
Rudtjärnen (14F 7d , [67876, 14667] ), slänt på sandigt underlag, flera tiotal , 2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ), tallskogsslänt, enstaka , 2010 (GHa)
Dalforsån/Storgåsen nära åmynningen (14F 9e , [6797, 1474] ), kärr, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ), sandig slänt, enstaka , 2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ), f.d.ängsmark, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Lisselhed v vägen S-ut (14E 4h , [67735, 14351] ), vägkant i kalkpåv.granskog (med Equi.var+ Equi x tra), se rapportbladet , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Sandomr. fr. Born-Heden,flerst! (åtm.5 lok.) 2-3,2-4- (DF:Born,Heden), (14E 6h , [6780, 1437] ), sandmark:v.älven,vägkanter,banvallar,fuktskog etc., rikligt (se rapportbladet) , 1986 (JEd)
Sandomr. fr. Born-Heden,flerst! (åtm.5 lok.) 0-2-,2-4- (DF:Born,Heden), (14E 6h , [6782, 1438] ), sandmark:v.älven,vägkanter,banvallar,fuktskog etc., rikligt (se rapportbladet) , 1986 (JEd)
Sandomr. fr. Born-Heden,flerst! (åtm.5 lok.) (DF:Born,Heden), (14E 6h , [6782, 1439] ), sandmark:v.älven,vägkanter,banvallar,fuktskog etc., rikligt (se rapportbladet) , 1986 (JEd)
Oreälven-Heden (artp.), (14E 6h , [6782791, 1439077] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallholen,sandomr kring älven, fl! (14E 6i , [6783, 1440] ), sandslänter mot älven,stränder etc.., mkt.rikligt , 1986 (JEd)
Kallholen,sandomr kring älven, fl! (14E 6i , [6784, 1440] ), sandslänter mot älven,stränder etc., mkt.rikligt , 1986 (JEd)
Oreälven (artp.), (14E 6i , [6784837, 1440828] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallholen-Mässbacken även Ämån S om Ljothed flerst. 0-1-,0-2-,1-1- (DF:Björken), (14E 7i , [6785, 1440] ), sandslänter mot älven,stränder etc., mkt.rikligt se rapportbladet , 1986 (JEd)
Oreälven-Björken (artp.), (14E 7i , [6785819, 1442101] ), noterad rikl ner mot älven , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån S om Ljothed, fl! (DF:Björken), (14E 7i , [6788, 1444] ), åstränder, 1985 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14440] ), tuvig sumpskogskant, 1989 (JEd & LBr)
Sandomr.kr.Oreälven o Ämån ,omkr. Skattungbyn, fl (DF:Skattungbyn), (14E 7j , [6785, 1445] ), sandslänter mot älven,stränder etc., .rikligt :se rapportbladet 1-1-,1-4-,2-3-,2-4-,3-0- , 1986 (JEd)
Oreälven-Daglösviken (artp.), (14E 7j , [6787302, 1448878] ), noterad rikligt i nipan och ner mot älven , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.), (14E 8h , [6791360, 1437168] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6791994, 1436653] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Ämån S.Storstupet (14E 8j , [67900, 14458] ), åstrand, 1987 (JEd)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), älvstränder o kärr, 1989 (JEd & LBr)
Österåberget V Kvarnberg, på myren nedanför (15E 2j , [68146, 14465] ), backkärr, sparsamt , 1988 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Ryssåns S strand och 500-550 m OSO Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754040, 1422240] ), fuktig och sandig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ), strand av å, 2011 (IPt)
Vasslarängarna (14E 3h , [6767740, 1435900] ), bäckkant, 2011 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770825, 1425556] ), ., 1986 (Bengt Oldhammer)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771009, 1426523] ), 2011 (Bengt Oldhammer)
Skuråstelet-Glöddalsbäcken (artp.), (15E 5e , [6825869, 1420705] ), 2000 (Bengt Oldhammer)
Rövarberget-Sexan (artp.), (15E 6d , [6831982, 1419427] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Myran, sandområde mot Orsasjön (14E 5f , ), på sand, m.a. ,frekvens m.allm. , 1985 (JEd)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.), (13E 9b , [6745110, 1409597] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Storskinsan (artp.), (13E 9b , [6745748, 1406703] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
ÄLVDALEN

Vanån mittemot Grundsug (14D 5g , [6776380, 1384830] ), åslänt, spridd , 2016 (LBr)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.), (14D 6g , [6781162, 1380100] ), strandskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ), sluttande myr, spridd , 2020 (LBr)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ), myrmark, 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, sparsam , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ), blötmyr, källa, spridd , 2017 (LBr)
Rotälven (artp.), (14E 9a , [6797683, 1404764] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
ÅmotkojanSO om (artp.), (15D 0g , [6804167, 1384057] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ), rikkärrsdråg, spridd , 2013 (LBr)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817814, 1389917] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Blästås och Storberget, mellan (artp.), (15D 5h , [6826243, 1386196] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
SO om Skarptäkt (15D 5j , [68290, 13974] ), brukningsväg, 2003 (LBr)
Lånan (artp.), (15D 6h , [6833024, 1389027] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
HAMRA

Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [68331, 14308] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Oreälven (artp.), (15E 6g , [68333, 14329] ), våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833673, 1432998] ), våtmarkskomplex/strand vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals gamla järnvägsbank (artp.), (12E 1f , [6659023, 1428730] ), järnvägsbank, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14197] ), vägkant, enst. , 1991 (GEn & HEn)
FLODA

Forsen vid älven (13E 1h , [6705, 1438] ), stenig älvstrand, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Bäck från Skamsåsen vid järnväg (12E 9c , [6699749, 1410236] ), banvall, 1989 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckån fd banvaktarstuga (artp.), (13E 1c , [6707662, 1411782] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ), ~refl~ ,torräng, 1998 (HLe)
Dalasågen N virkesterminal (13E 2c , [6713500, 1412470] ), ~refl~ ,banvall, 2000 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker nära hängbron (13E 2e , [6713345, 1423647] ), 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (13E 2f , [67141, 14255] ), vägkant i tallskog, 2019 (MNo)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714116, 1425415] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ), ~refl~ ,hygge delvis försumpat, 1989 (HLe)
ÄPPELBO

Sydost Söndre Valltjärn (artp.), (13D 0j , [6702657, 1397601] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Sanddynerna N Fageråsmyran (artp.), (13D 1j , [6707625, 1396517] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Haftahedarna Vimyran (artp.), (13D 1i , [6706978, 1394449] ), 300 , 2017 (Uno Skog)
600m söder om Vimyran (13D 1i , [67076, 13938] ), sandigt hygge, rikligt , 2007 (MNo)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67080, 13929] ), ås, rikligt , 2012 (MNo)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709250, 1393010] ), tallskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709350, 1392970] ), tallskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709380, 1392960] ), vägkant, mosand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709380, 1392960] ), tallskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709440, 1392950] ), vägkant, mosand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Sydväst Dammsundsberget (Calitysbränna bl.a.) (artp.), (13D 1j , [6705099, 1395536] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67219, 13903] ), sandig skogsmark, 2011 (MNo)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ), fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla), 2013 (BGM)
Justinviken (artp.), (13D 6g , [6733229, 1384094] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
N om Kölssjön (13D 6g , [67339, 13823] ), ~refl~ ,torr backe med gles björkskog, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Grimsåker vid gammelgården (13D 6h , [67301, 13867] ), järnvägsbank, rikligt på flera kvm , 2009 (MNo)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [67369, 13789] ), sandmark med småtallar, rikligt , 2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
Megrinn, SSO om (artp.), (13D 8e , [6742040, 1372990] ), sluttning mot västerdalälven, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ), strandkant, 2017 (MNo)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
LIMA

Skäfteskölen, O om (artp.), (14C 6h , [6784550, 1337880] ), tallhed, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338210] ), kärr, rikligt , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, rikligt , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338210] ), kärr, rikligt , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338230] ), kärr, rikligt , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785300, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785300, 1338210] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Ängesåsen, SO om (artp.), (14C 7h , [6786020, 1338080] ), vägslänt, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342420] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342440] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342340] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342440] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342470] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342470] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342480] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342490] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790350, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790350, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790370, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790380, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790390, 1342380] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790420, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790440, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Ö Tandö (artp.), (14D 0e , [6750003, 1370518] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Bondheden (artp.), (14D 3d , [6768760, 1365520] ), sandmark, vid väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Svinhålsklittarna 700 m O (artp.), (14D 4c , [6772400, 1364500] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777650, 1362820] ), kärr, blandskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795470, 1363648] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Färdsjöstaden Sv-ut (15D 0b , [68007, 13554] ), skogskärr, 1994 (JEd)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813341, 1354620] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärrskant mot vägen, spridd , 2013 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ), litet rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ), myr, 2004 (LBr)
Blekvasslan myr öster om (artp.), (15C 7j , [6836658, 1345218] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Njupsjön (15C 8h , [68428, 13355] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ), bäckdäld, spridd , 2010 (LBr)
500 m V om Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ), rikkärr i fastmattekant, enstaka , 1989 (DABS)
Garsjöns SV-strand (15C 8i , [68444, 13415] ), sluttande strandnära fattigmyr, enstaka , 1989 (DABS)
Rensjöbrunnan ca 200 m nedströms St.Rensjön (15C 9f , [68463, 13256] ), rikkärrsartade åkanter, riklig , 1994 (JEd)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr i åstrandsnår, riklig o flerst. , 1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), rikkärr ovan skogsbilväg, spridd , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823620, 1353670] ), myr, spridd , 2015 (LBr)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ), rikkärr, sparsamt , 1989 (DABS)
Viken på Fjätnäsets nordsida (15D 8c , [6841, 1364] ), strandäng på sand, t.riklig flerst. , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ), rikdråg i tallskog, örtsänka, t.riklig , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Strax O bron over Fjätan (15D 8d , [68444, 13655] ), vägdike och örtrik skog, sparsamt , 1992 (DABS)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), intill strandkanten och på sandrevet, t.rikligt , 1992 (DABS)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850266, 1336086] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850310, 1336056] ), myr med äldre barrskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852170, 1337090] ), myrkant, sparsam , 2014 (LBr)
Näverbäcken 1 km NV Rörmyrvallen (16C 0j , [68522, 13479] ), rikkärr, 1989 (DABS)
1 km NNO Rörmyrvallen (16C 0j , [68523, 13490] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ), sjöstrand, 1994 (JEd)
Knaperkölen (artp.), (16D 1b , [6856862, 1355787] ), 2011 (Ulf Lindenbaum)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.), (16D 2c , [6860774, 1362937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Oxvålens SV-brant (16D 3b , [6869, 1359] ), rikkärrdråg i skog, sparsamt , 1992 (DABS)
Öxningån, 500m SV Fröbergsvallen (16D 3c , [6865, 1360] ), myr, sparsamt , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
N.Röskåsen (DFl-50), (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärr, enstaka , 1986 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ), intermediär myr, spridd , 2012 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), rikkärr o dråg i granskog, flerst. , 1989 (DABS)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68575, 13396] ), ~refl~ant, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
1 km SO Gammelsätern ,skogsväg (16C 1h , [68576, 13396] ), vägkant, sparsamt , 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), rikkärrskanter, t.riklig , 1995 (DABS)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
SV.Storbo, Kvarnbäcken (16C 2c , [6862, 1312] ), bäckdrag i rikkärr, 1986 (DABS)
SV Söräng (16C 2c , [6863, 1311] ), örtrikt fuktdråg i granskog, spars! , 1988 (LNo & JEd)
Storbosjöns SO-strand, fl! (16C 2c , [6863, 1313] ), sjöstränder, 1988 (JEd & ANi)
Storbosjöns SO-strand, fl! (16C 2c , [6863, 1314] ), sjöstränder, 1988 (JEd & ANi)
Storbosjön N om Hylerviken (16C 2c , [6864, 1313] ), sjöstränder, 1988 (JEd & ANi)
500 m V Långtjärnen,vid småtjärnar (16C 2h , [68612, 13380] ), myrkant, fåtalig , 1995 (DABS)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ), örtrik torrbacke, tidigare bete, spridd , 2020 (LBr)
Storhån (16C 3f , [6869, 1325] ), sjöstrand, sparsam , 1990 (CAl)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869972, 1325588] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsbergets NO-sluttnig (16C 3g , [68679, 13306] ), rika bäckdråg, 1988 (DABS)
Hösthådammen vid älvkanalen (16C 3g , [68686, 13304] ), älvslänt, 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13399] ), rikkärr, i fastmattor(blockigt).(samt vägkant), rikl! , 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
300 m Ö Skärbo S om vägen (16C 4d , [68701, 13189] ), rikkärrkant, 1988 (DABS)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872741, 1323686] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4f , [6872391, 1325076] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipfjället, ca 900 m VSV Bolagsvallen (16C 4j , [68738, 13454] ), videsnår mot fastmark, fåtalig , 1994 (DABS)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68759, 13324] ), rikkärr i körspår på hygge, 1 ex , 1990 (DABS)
Valdalsbygget 1.3 km mot NO (16C 7c , [68880, 13137] ), rikkärr vid bäck, sparsamt , 1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, sparsamt , 2015 (LBr)
Storsätern, Grövlans västra strand (artp.), (16C 7d , [6889400, 1317229] ), 2014 (Måns Svensson)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889589, 1318818] ), källkärr sluttande och trädfri, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Vid Grövlan 500 m V om Grövelsjögården (16C 8d , [68919, 13169] ), sandig mark, glest björk- och videbeståmd, glest på ett par 100 m2 , 1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8f , [68918, 13297] ), fuktig äng längs bäcken, enstaka , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Storån, VNV Siljanskojan (16C 8g , [68939, 13324] ), på sand i strandängsveg., tämligen rikligt , 1985 (JEd)
Hängberget (artp.), (16C 8h , [6890827, 1337605] ), 2014 (Rolf LundqvistJanolof Hermansson)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Lillfjäten N-ut längs ån fl! (16D 5a , [6877, 1352] ), t.rika strandkärr, 1987 (DABS)
Lillfjäten N-ut längs ån fl! (16D 5a , [6878, 1352] ), t.rika strandkärr, 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut fl! (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr o stränder, 1987 (DABS)
Strömmen N-ut vid ån (16D 6a , [6880, 1351] ), åstrand, 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut ,flerst. (16D 6a , [6882, 1351] ), rikkärr.etc, riklig , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), rikkärrkant, sparsamt , 1994 (DABS)
Slugusjöns V-sida (17C 1e , [69051, 13249] ), örtrikt källdråg, 1987 (JEd)

Dalarnes Flora