Epilobium palustre    Kärrdunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora

ÄLVDASLEN Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Södra Dalarna

BY

( , ), kärr,andra fuktiga ställen, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667732, 151722] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
GARPENBERG

500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), ängsmark mot sjö, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [667688, 150666] ), strandkant, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669497, 151973] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [669638, 150756] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [670112, 152407] ), myrmark, 2013 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [670181, 152233] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [671388, 151815] ), ängsmark, 2013 (IPt)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [669733, 148670] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bondhyttan (12F 7h , [6687180, 1485458] ), vägkant, 2017 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [669220, 147240] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [669385, 147015] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägdike, 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [670400, 146577] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [670137, 147255] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [670268, 148172] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [670949, 146879] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671343, 147047] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [671051, 147651] ), lövskog, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720774, 1474455] ), vägkanter och blöta diken, 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [670771, 148862] ), fuktig gräsbevuxen skogsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [671938, 150231] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671977, 148165] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), grässlänt mot sjö, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Hemmingsbo, centralt i övre hagen (artp.), (13F 4g , [6722514, 1484222] ), fuktig gräsmark med björk i öppen hagmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [672378, 148075] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), väg, 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [672768, 148108] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [673025, 148462] ), dammkant, 2011 (JJa)
Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), dammvall, 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge , vid bäck, 1987 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Flinten, kärr Ö om (artp.), (13G 5c , [6725867, 1511465] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672582, 152036] ), strandkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [672689, 152068] ), vägkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Dike, 2015 (DABS)
Östansjö (13G 7b , [673796, 150719] ), åkerdike, riklig , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, myr V om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742533, 1504503] ), kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Ågs bruk (13G 8c , [674035, 151309] ), gräsmark vid sjöstrand, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjöstrand, 2012 (IPt)
Räkenberget, Barka källa (artp.), (13G 9d , [6745173, 1517348] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [675866, 150888] ), våtmark, källpåverkad översilningsmark, 2003 (NGu)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.), (14G 2d , [6761246, 1516601] ), myrkomplex/soligent kärr, 1987 (LBr)
ENVIKEN

1km SV Grejsan (14F 3j , [676741, 149551] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [664720, 147288] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ), ~refl~ ,kalhygge, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägdike, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), dike, 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (12F 4e , [667131, 147182] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ), stig/skogsmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67095, 14574] ), dike, allmän , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707357, 1462629] ), myrkant, 2010 (IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [671194, 145716] ), bäckstrand, rikligt , 2011 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ), vattendamm, 2011 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), våt ängsmark, 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ), strand vattenloka, 2011 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715803, 1460832] ), betesmark , delvis av kärrkaraktär, 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [671626, 146208] ), ~refl~ ,myr, 1996 (JMa)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672048, 146091] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723627, 1457837] ), kärr, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ), blandskog med bäck, 2014 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), vägkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [673913, 147124] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [673776, 148042] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Nybingsbo (13E 7i , [673688, 144181] ), strandsnår vid ån, enstaka , 2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), lövskog/igenvuxen betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ), fuktig ängsmark med källa, 2010 (IPt)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673202, 146403] ), vägkant, 2014 (JJa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [673537, 146930] ), myrmark, 2011 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [674124, 146855] ), vägkant, 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [674334, 146927] ), dammutlopp, 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), vid smådammar, 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [674629, 145742] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [674771, 147772] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [674618, 146815] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Gärdsjömyren (artp.), (14F 1d , [6759206, 1468779] ), noterad , 2016 (Anders Helander)
Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ), bäckdråg, enstaka , 2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67594, 14706] ), myrlinda, enstaka , 2014 (GHa)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ), avlägg, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [676939, 148670] ), vägdike, 2007 (DABS)
BODA

Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [676405, 146514] ), dike vid vändplan, enstaka , 2012 (GHa)
Skärbacken (tegelbruksruinen) (14F 2d , [67642, 14678] ), dike, rikligt , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ), ~refl~ ,gammal torvtäkt, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67650, 14713] ), ~refl~ ,körspår, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
400m S Jälltjärn, "Jälltjäränget" (14F 4c , [67731, 14648] ), ~refl~ ,f.d.myrlindor, fortfarande rätt öppna, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ), ~refl~ ,parti av skogsbilväg, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773213, 1465045] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
1 km N Jerkerstjärn (14F 4f , [67735, 14766] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14829] ), ~refl~ ,fördämningsvall, tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORE

Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ), längs dike från kallkälla, flertal , 2015 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67763, 14651] ), sumpig skog i gammalt änge, enstaka , 2015 (GHa)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ), myr med göl, fåtal , 2014 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [677828, 146887] ), myr, enstaka , 2009 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ), fuktig betesmark, fåtal , 2013 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ), dike, enstaka , 2017 (GHa)
Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ), ~refl~ ,utmed bäck, tiotals ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [678599, 146421] ), lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför, fåtal , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), strand, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ), käll- och surdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Skogsbilväg strax öster om Svartesåsen (14F 9e , [67994, 14701] ), dike, enstaka , 2017 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), käll- och surdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ), sumpskog, flera tiotal , 2017 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), käll- och surdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
bäcken mellan Långtjärnen och Komolamm (15F 3d , [68178, 14654] ), bäckdråg, flera tiotal , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lindänget (14E 5h , [677652, 143616] ), betad strandäng, spridd , 2013 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), källdrag, fåtal , 2011 (GHa)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [680787, 145921] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skejsberget bäck ca 500 m SV (13E 6c , [673358, 141282] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [675734, 143404] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), bäckar, kärrr och källor, allmän , 1982 (Göran Thor)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
2 km O om Färnäs (14E 3h , [676511, 143935] ), skogsdikeskant, 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Brunnvasselbodarna, S om Lövtjärnarna (14E 3j , [6769370, 1448808] ), vägdike, 2017 (IPt & RNy)
Oxeråsen so nr 14 (artp.), (14E 4a , [6771292, 1400907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [678776, 142330] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [679762, 141902] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Brintbodavägen (13E 7a , [673586, 140364] ), vägkant och dike, 2015 (MNo)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Klikttjärnen (14D 3j , [676810, 139932] ), ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Skärmyrlok, strax öster om (14D 5g , [677681, 138293] ), liten lok och sumpskog, spridd , 2016 (LBr)
Vanån x väg 1024 VSV om (artp.), (14D 5h , [6775171, 1385335] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [678460, 138680] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jofsmyr (artp.), (14D 9i , [6799309, 1392833] ), fuktig gräsmark f.d. myrodling, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Dysbergs sågverk (artp.), (14E 6a , [6782775, 1400132] ), strandmiljöer och ruderatmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Väsa vid Källmossadajk (14E 7b , [678779, 140526] ), ohävdad gräsmark, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Nässjön ,Östra sjöändan (14E 8c , [67946, 14119] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), strandvall,sandig, 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ), vägkant, 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679779, 140983] ), vägkant, 2009 (DABS)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6802892, 1382297] ), fuktigt vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681861, 138683] ), källa i granskog, sparsam , 2016 (LBr)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, norra delen (artp.), (15E 1a , [6806478, 1400305] ), fattigmyr och igenväxt myrodling, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjöstrand, myr, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

SV om "Säfsbanan" , landsvägen X f.d. järnväg (12E 1h , [66578, 14371] ), . , 1990 (GEn)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), gungflystrand, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Fagerberget (12E 9j , [669675, 144664] ), fäbodvall, bäckkant, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ), fuktdråg i skog, 2010 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, myrkant, 2010 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Sälsklinten (12E 9e , [669549, 142440] ), naturskog, 2007 (DABS)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakern (12E 9b , [66952, 14074] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), gransumpskog, 5 plantor , 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Skidstugan Vansbro (13E 2c , [671087, 141283] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1999 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [671114, 141439] ), ~refl~ ,blandsumpskog, 2011 (HLe)
Ca 200 m N om Goffarstjärn (13E 3b , [6715310, 1409351] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 5c , [6725013, 1411570] ), grandominerad sumpskog, bäck, myrkant, 2010 (Bo Karlsson)
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ), ~refl~ ,bäck i granskog, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684870, 1405360] ), vägdike, 2012 (IPt)
Risåsberget N om (13E 0a , [670042, 140013] ), ~refl~ ,fuktig granskog, 2011 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6708588, 1394439] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Kvissedforsen (13D 2i , [671022, 139414] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ), myr, 2011 (MNo)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ), ~refl~ ,sumpskog och strandäng, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [673992, 137441] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela (13D 7h , [67379, 13895] ), vattenpölar, 2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [674280, 139129] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67463, 13785] ), ~refl~ ,hjulspår på hygge, ,frekvens allm. 2009 (MNo)
LIMA

Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.), (14C 1j , [6755100, 1345000] ), 1980 (Louise Grundeus)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark med fuktigare delar, 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ), vägkant och dike, 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägdike, 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ), våtäng, 2014 (IPt)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ), sumpdrog nedanför diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Näråkällan (artp.), (14C 8i , [6792163, 1342061] ), vid stort källutflöde i kraftledningsgata, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [679365, 134134] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Gusjön, N delen av elljusspåret (artp.), (14D 4d , [6771013, 1366583] ), skogsbryn vid elljusspåret, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.), (14D 4d , [6771101, 1366629] ), gräsmark invid bäck/dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.), (14D 4e , [6771750, 1373610] ), källkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Långheden, V om stickvägen (artp.), (14D 5e , [6777205, 1374478] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792480, 1352160] ), blandskog, sank, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Högstrand (14D 8c , [679222, 136175] ), översilad granskog, riklig , 2001 (LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig , 2008 (MNo)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [679535, 136372] ), källa i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2004 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [681974, 136241] ), stor källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ), källa, spridd , 2009 (LBr)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [682348, 135390] ), vändplan och anslutande skog och småmyr, spridd , 2015 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [685227, 133360] ), källa och källdråg, sparsam , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684923, 130810] ), 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.), (16C 2c , [6861140, 1311515] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ), ~refl~re tjärn samt myrkanter, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ), ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [688793, 131706] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora