Epilobium montanum    Bergdunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), mullrik mark, allmän, (11 lokaler) , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
HUSBY

Karlgrensgården (artp.), (12G 9b , [6695439, 1507246] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ), grönsaksland, 2013 (DABS)
Skjutbana, Tvillingbottnarna (artp.), (13G 1d , [6709408, 1516927] ), noterad , 2020 (Fingal Gyllang)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698594, 1507570] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683941, 1492882] ), sumpskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
S Aspnäs (artp.), (12F 7i , [6689817, 1491130] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ), igenväxt gammal husgrund, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Långalen (artp.), (12F 6g , [6681628, 1484521] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Trutorna (12F 9i , [6699673, 1491831] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702495, 1489536] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6688117, 1483613] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6688117, 1483613] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ), strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen, 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ), vägdike, 2011 (JOs)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ), jordhög vid fäboden, 2020 (SNy)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699489, 1473157] ), längs väg, 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ), gamla stationsområdet, 2019 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ), vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705302, 1470797] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ), längs väg, 2020 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ), liten ravin i åsen, sparsamt , 1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ), vändplan tomtmark, 2014 (IPt)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 2f , [6710118, 1479949] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Yttre Gerbergärdet (artp.), (13F 2f , [6713121, 1479526] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), vändplan skog, 2012 (IPt)
Sotbodarna fäbod (13F 4e , [6721259, 1471788] ), potatisland, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Sunnanhaga (13F 1i , [67067, 14949] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ), villatomt med odling, spridd , 2017 (LBr)
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.), (13F 4j , [6720914, 1498018] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ), myrmarker, 2018 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ), vägkant, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.), (13F 4h , [6720617, 1487471] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), tomtkant mot grusad cykelbana, 2013 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), åkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), vändplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, 1990 (JEd)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Nära Källegården , vägen mot Kyrkbyn (13G 7b , [6736810, 1505580] ), vägkant, fåtalig , 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ), vägkant, 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägkant, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ), ~refl~ ,kalhygge, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Hedbyn (artp.), (12F 0f , [6651880, 1478244] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2007 (GJn)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), vägknt mot skog, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ), fuktstråk i gles barrskog, 2006 (HWk)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägkant, 2008 (DABS)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676318, 1486341] ), sprickdal, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Styggbergets sydsluttning (artp.), (12F 1c , [6659624, 1461087] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
NV Karlshed (12F 3b , [66667, 14587] ), dynamitupplag, 2004 (GWm)
Björnhyttan ,vid f.d. jvg-station (12F 3b , [66679, 14573] ), gammalt spårområde, 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), i kanten av trädgårdsland, enstaka ex , 1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ), 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ), vägkant/dike, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ), ~refl~ ,kalhyggesruta, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ), vändplan för skogsväg, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ), skogsbilväg vändplan, 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), skogsbilvägkant, vändplan, 2014 (IPt)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716500, 1462645] ), ravin, 2011 (IPt)
Överbacka (13F 3c , [6716980, 1461860] ), ~refl~ ,bymiljö, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Grävsbodberget, Hellkvist bergtag (13F 4c , [67228, 14612] ), ~refl~ ,bergtag, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ), vägkant,dikesren, 2012 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen, 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsbevuxen strandkant, 2010 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusiga slänter i avslutad grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), dike, 2013 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ), gårdstun, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), dammkrön, 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Granbergs topp (13E 6j , [6734359, 1449335] ), skogskant, 2020 (Kicki Marcus)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), upplagsplan, 2014 (IPt)
Lecksands knäcke, fabriken S (artp.), (13F 6b , [6732052, 1458458] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Vargnäs (13F 7b , [6738038, 1458030] ), vägkant, 2019 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Tällberg SV jv-stn (13F 8b , [67444, 14569] ), örtrik granskog, 1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c ), allmän , 1986 (MKp)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ), fuktig mark vid vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Storgatan mitt emot apoteket (14F 0c , [6752160, 1462670] ), buskplantering, enstaka , 2009 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ), vägkant gammal bruksväg, 2010 (IPt)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ), skogsbilvägkant, 2007 (DABS)
BODA

Jutjärn efter vägen mot Lenåsen (14F 2e , [67637, 14703] ), hygge, t.riklig , 1985 (TLj)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å., ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
600 m S Jälltjärn., "Storsveden". (14F 4c , [67729, 14647] ), ~refl~ ,f.d.slog i östsluttning i kalkberg, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Simsänget, "Hansliss änget". (14F 4d , [67723, 14654] ), ~refl~ ,f.d. änge + hävdad linda, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Jälltjärnen, 50 m ONO avflödet (artp.), (14F 4d , [6773615, 1465092] ), grusvägkant, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ), hjulspår i hygge, 2008 (GHa)
ORE

Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), källdråg, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
ORSA

Enån ovan Trunna (DF60 (väl=Trunna)?), (14E 5h , [67777, 14372] ), blockig fuktskog n. ån, 1987 (JEd)
V.Stackmora vid pensionatet (14E 5h , [67798, 14384] ), tomtmark, 1990 (JEd & LBr)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779817, 1439049] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora mot SV n.lv. (14E 6i , [67840, 14439] ), på äldre 'skogstraktorväg' i blåbärsgranskog, 1984 (JEd)
Fryksås (14E 7g , [6787, 1431] ), byvägkanter, 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar (14E 7i , [67852, 14437] ), i sandstensbrott i fuktig granskog, 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ), på jordhög-trol.tillf!, 1986 (JEd)
Ämåns S-sida SO Ljothed ( s.k.'Ämågruvan') (14E 7j , [67886, 14454] ), f.d.sandstensbrott,nu i skuggig mossgranskog, t.rikl! , 1987 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ), kalkpåv.bäckravin, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut i f.d. kalkbrottet (DF?), (14F 6a , [67847, 14507] ), f.d.kalksbrott,nui blockig skuggig mossgranskog,m. träjon etc!, 1987 (JEd)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ), i vått dike, flera ex. , 1987 (BOr)
SOLLERÖ

Yttra Lövberg (13E 9g , [6745350, 1432605] ), fäbod, 2019 (JJa & MNo)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ), skogsväg, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
MORA

Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422350] ), stenig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753480, 1422250] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)
NO om Färnäs (14E 3h , [6766340, 1437110] ), vägkant, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), grusplan mot blandskog, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.), (14D 6j , [6784617, 1395746] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660786, 1427392] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), dike, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Östra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6665894, 1428771] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.), (12E 3g , [6669957, 1433501] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ohävdad gräsmark, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696766, 1438520] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6700008, 1443272] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ), fäbodvall, jordhög, 2010 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ), vägkant, 2015 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ), järnvägsbank, spridd efter järnvägen , 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706366, 1426901] ), ängsmark runt gammalt industrområde, 2016 (IPt)
JÄRNA

Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Utsälje (13E 2e , [6713234, 1421891] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ), skogsbilväg/tomtmark, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715730, 1402003] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

V:a vägslänten vid gården Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ), vägslänt med nässlor o skogsvinbär, 1997 (OSt)
Vid byvägen nära Kvarnudden (12D 6i , [66811, 13935] ), frodig vägkant, 1997 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ), gårdsmiljö, 1988 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Uvlidmorarna (13D 1h , [6708650, 1385510] ), fuktig skog, ca 25 , 2004 (BGM)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ), fuktig frodig blandslog, rikligt , 2009 (MNo)
Alderbacken (13D 6h , [67323, 13856] ), ruderatmark vid husvägg, 27 ex , 2005 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67372, 13897] ), vid fäbodstuga, ~ 25 ex , 2000 (MNo)
S Öjsberget (13D 7i , [67384, 13908] ), fuktig mark vid timmerväg, fåtal , 1987 (PEr)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391350] ), diabasbrant, rikligt , 2009 (MNo)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
LIMA

Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Fiskarheden (artp.), (14D 4d , [6773805, 1366975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Fjällsocknarna

SÄRNA

dammen Nördre Lemmsjön (artp.), (15C 8j , [6844860, 1345820] ), dammvall, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
IDRE

Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), rasmark, t.riklig , 1989 (DABS)

Dalarnes Flora