Epilobium lactiflorum    Mjölkdunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hovran, P-platsen. (artp.), (12G 6c , [6683809, 1511724] ), noterad , 2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Hovran, parkering (artp.), (12G 6c , [6683811, 1511717] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Circle K, bensinstn (artp.), (12G 7b , [6686295, 1509561] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Österdalarna

MORA

Siljansfors försökspark , 600 m VSV Lavadammens SV ände (14E 0e , [6754100, 1420990] ), källa, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 290 m NNV Leksbergsvägens infart (14E 1e , [6755050, 1421060] ), källa, 1982 (Göran Thor)
VÅMHUS

Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Västerdalarna

MALUNG

800 m S Ljungfall (DFL "Ljungfall"), (12D 8i , [66906, 13926] ), botten av vägdike i vitmossa, 1996 (OSt)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), bäck på dike, 3 ex , 2005 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girån (15C 3h , [6819, 1336] ), 2005 (THe)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Björbäcken, högt (15C 7h , [6838750, 1335830] ), fjällbäck, spridd , 1996 (LBr)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ), myr och sumpskog, spridd , 1996 (LBr)
Njupån, SO Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839818, 1335113] ), fuktstråk vid större bäck i fjällnära skog, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.), (15C 7i , [6835842, 1340118] ), ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog, 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849270, 1308480] ), 1996 (DABS)
Kvarnbäcken ned.Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), kalkpåv.källkärr, 1988 (JEd & ANi)
1 km SO S Tranuberget (16C 2f , [6864, 1325] ), bäckdråg i granskog, 1988 (DABS)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.), (16C 4i , [6873589, 1343438] ), ett ex bredvid husgrunden , 2015 (Per Johansson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ), uttorkad bäckfåra, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ), nära bäcken, 2014 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng-bäcksnår (ca 950 m.h), 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, enstaka , 1990 (DABS)

Dalarnes Flora