Epilobium hornemannii    Fjälldunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Sandreveln vid Höganäsbadet (13G 7b , [6738510, 1506170] ), sandig-stenig, fågelgödslad strand, mkt fin epilobiumlokal, rel rikligt på denna lokal, annars inte hittad på rutan , 2008 (JWk)
300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ), källflöde i ungskog, 2008 (NGu)
500 m N St Acktjärnen (14G 0b , [6752040, 1507340] ), ~refl~ ,källa i skog, 2008 (NGu)
Spjersbodarna (14G 0b , [6753170, 1505830] ), ~refl~ ,källdrag, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ), blöt ängsmark kring källflöde, 10^2 , 2002 (NGu)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ), våtmark, källpåverkad översilningsmark, 10-tals , 2003 (NGu)
Österdalarna

ORE

Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ), källdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), källdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ), källdrag i örtrik granskog - hygge , m.repestarr, 1988 (JEd)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ), källdråg, spridd , 2011 (LBr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
MORA

Fåsmyr, 400 m S Fagerdal (artp.), (14E 2i , [6760200, 1444656] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
ÄLVDALEN

Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ), intermediaärt sluttningskärr, i källa, spridd , 2017 (LBr)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), källdråg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ), blötmyr, källa, spridd , 2017 (LBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1i , [6806716, 1394567] ), kärrkomplex/strängblandmyr, 1993 (Sören Uppsäll)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ), djup bäckkanjon, vid källa, sparsam , 2012 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818610, 1386830] ), källa i granskog, sparsam , 2016 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ), vägkant/diabasberg, 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ), djup bäckkanjon med källsprång, sparsam , 2012 (LBr)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803256, 1401128] ), kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.), (15E 1a , [6809963, 1401672] ), bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

JÄRNA

V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ), liten bäck i granskog, 4 ex , 2007 (HLe)
Göran (artp.), (13E 5d , [6728054, 1419126] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Karlsänget, V om (artp.), (14C 7i , [6788370, 1344700] ), källflöde, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789250, 1347490] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ), backkärr, ett bestånd med c:a 25 ex , 2009 (BGM)
S.Fenningbergets fäbodar (14D 2e , [67629, 13729] ), källa i betesmark på vallen, enst. , 1989 (TLj & LBr)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794190, 1345180] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.), (14D 4e , [6771750, 1373610] ), källkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783800, 1357220] ), källbäck, rikligt , 2007 (MNo)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783086, 1360279] ), myr/källkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780740, 1370530] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, i källa, lokal , 2011 (LBr)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ), kallkälla och bäck, 2009 (BGM)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,fuktstråk på kalfjället, ,frekvens t.allm. 2006 (MNo)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792102, 1351221] ), vid liten bäck i fjällnära barrskog 673 möh., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792381, 1351431] ), vid liten bäck i fjällnära barrskog 691 möh.., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793480, 1352640] ), myr, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795350, 1363720] ), källa i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803874, 1345934] ), nära tomt., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811403, 1346198] ), bäck i granskog, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Persberg SV-ut (15D 0b , [68010, 13564] ), skogsbäck, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Lövåsens östra sluttning (artp.), (15C 3j , [6818206, 1345620] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Vidkölssätern (artp.), (15C 4j , [6823505, 1345388] ), fjällbäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Fulufjället - Bergån (15C 5f , [68298, 13298] ), vid bäck 770 m.ö.h., allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gördalen (15C 7e , [6837670, 1323760] ), 2011 (IPt)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ), stor källa, sparsam , 2010 (LBr)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), källa, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, spridd , 2018 (LBr)
Sur-Olakölen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), källa i myr, spridd , 2018 (LBr)
Fulans östra strand, i sluttningen (15C 9g , [6847540, 1334230] ), granskog mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Fulans östra strand, nära skogsbilvägen (15C 9g , [6847630, 1334200] ), granskog mot ån, rikligt , 2013 (LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), rikkärr ovan skogsbilväg, spridd , 2013 (LBr)
Myr S Brattåsen (15C 9j , [6849610, 1346220] ), rikkärr vid källa, sparsam , 2007 (LBr)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ), stor källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ), källa, riklig , 2009 (LBr)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjövallen (artp.), (15D 8b , [6840076, 1357179] ), bäck vid fäbod, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ), källa och källdråg, sparsam , 2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, sparsam , 2014 (LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850196, 1336210] ), myr, vid bäck, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen (2) (artp.), (16D 1d , [6855535, 1367379] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849270, 1308480] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ), källdrag, a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Hötjärnen åt väster (16C 0h , [6852610, 1339280] ), källa nära fastmarken, riklig , 2009 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ), öppet medelrikkärr med källbäckar, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ), grankäl med källbäck, spridd , 2018 (LBr)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (NGu)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Nedre parkering Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873574, 1343481] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ), källdråg och myr, spridd , 2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, spridd , 2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Slagebäckshållan (16C 5i , [6877820, 1341150] ), källdråg i myr, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ), åstrand och rika strandkärr, spridd , 2020 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby, bäcken (artp.), (16C 6e , [6884959, 1320810] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Foskan nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884230, 1332750] ), litet sidoflöde, spridd , 2020 (LBr)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ), sluttningsmyr och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68865, 13136] ), ~refl~ ,kärr med omgivning i fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppen åt ONO (16C 7d , [6889840, 1318770] ), örtrik granskog, källdråg, spridd , 2017 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Grövelsjön (artp.), (16C 7e , [6889837, 1323172] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Ulvsätern, myr 200 m N om (16C 7f , [6887360, 1329340] ), myr med källa, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ), bäck med våtmark, spridd , 2020 (LBr)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349660] ), fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ), i bäcken, 2014 (MNo)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ), källa och källflöde, 2007 (NGu)
Kluttjärnen (16C 8j , [6890570, 1348130] ), källdråg, spridd , 2018 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ), källflöde, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora