Epilobium hirsutum    Rosendunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
GUSTAFS

NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ), grustag, 1 ex. , 1995 (SJa)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67140, 14629] ), trädgård, ej planterad, troligen inkommen med frö eller plantjord, fåtalig,även 2002-5 , 2001 (IPt)
LEKSAND

Norr Lindberg mitt i byn (artp.), (13F 8c , [6743600, 1462700] ), 5 , 2020 (Anders J. Dahlin)
RÄTTVIK

sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, 1 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)

Dalarnes Flora