Epipactis helleborine    Skogsknipprot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Södra Fullsta (12G 4i , [66743, 15404] ), igenväxande ladugårdsbacke, 3 ex , 2000 (B. Johansson)
Finntunamossen (12G 5g , [66754, 15327] ), gles barrskog, 1 ex , 1994 (Gunnel Johansson)
AVESTA

Älvpromenaden, vid Högbo (artp.), (12G 4e , [6670274, 1521204] ), ängsblandskog foten av älvbrink, intill stig, 20 plantor/tuvor , 2016 (Peter Klintberg)
GARPENBERG

Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter nära gruvhål, t.rikligt , 1989 (JEd & BDr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
SÄTER

Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ), slått. kalkpåv. vägkanter, "rikligt, c;a 100 ex" , 1986 (SJa)
SILVBERG

Flaxan,gammalt kalkbrott (12F 7f , [66898, 14775] ), granskog, 2 ex. , 1988 (SSv)
STORA TUNA

Tuna-Hästberg,20 m S om vägen mot Nyhammar (12F 8d , [66908, 14657] ), igenväxande hage, 10 ex. , 1987 (AJs)
Tuna Hästberg (12F 8d , [6691, 1465] ), lundartad kalkinfl.mark, f.d. slåtterängar samt gruvvarp med Salix skog, rikligt flerst. 100-tals , 1988 (SNy)
Tuna-Hästberg,50 m N om vägen mot g:la gruvan (12F 8d , [66910, 14657] ), igenväxande hage, 1 ex. , 1986 (AJs)
Tuna-Hästberg,70 m NV om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14657] ), torr örtrik kant av myr, 3 ex. , 1986 (AJs)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691474, 1466329] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kärret NNV Äventyrsgruvan (artp.), (12F 8d , [6691676, 1465469] ), intermediärt kärr med barrträd, 3 , 2018 (Anders Janols)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691869, 1466657] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nedre Smörtjärn (artp.), (12F 8d , [6692092, 1466237] ), kalkbarrskog /, 2004 ((sks), Thomas Husing)
Tuna-Hästberg , efter vägen mot Idkerberget (12F 8d , [6692520, 1467010] ), vägskärning, ca 100 ex , 2005 (TLj)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6693022, 1467304] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
STORA KOPPARBERG

Falu gruva (13F 3h , [6719811, 1489602] ), på slaggbemängda jordhögar, 1 ex , 2007 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, ca 25 ex , 1990 (JEd)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Flogbergsvägen (artp.), (12F 3e , [6669765, 1472163] ), 10 , 2020 (Anders Eriksson)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, spridd , 2010 (LBr)
Damsjögruvan (artp.), (12F 5e , [6675380, 1470720] ), noterad , 2019 (Krister Fredriksson)
Stollberg (artp.), (12F 5e , [6675489, 1470792] ), noterad , 2007 (Krister Fredriksson)
1 km N om Stollbergs gruva,vägskälet vid Vasksjön (12F 5e , [6675700, 1470750] ), torr vägslänt, rikligt , 2002 (IPt)
Mellan Skisshyttan och Stollbergs gruva (12F 5e , [66770, 14710] ), torr vägslänt, rikligt , 2002 (IPt)
Schisshyttan/Stollberg (artp.), (12F 5e , [6677090, 1471010] ), vägkant, 100 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ), vägdike och gles barrskog, spridd , 2006 (HWk)
N om St.Blåkullberget (12F 5h , [66767, 14862] ), rikkärr, 6 ex , 1986 (TPe)
LUDVIKA

Högberget (artp.), (12F 3d , [6669185, 1465939] ), 75 meter väster om den kända växtplatsen., 9 stjälkar/strån/skott , 2019 (Pelle Adenäs)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6669235, 1465960] ), kanten av stig i blandskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Hammarbacken,Ludvika (artp.), (12F 4d , [6671699, 1465659] ), 2014 (Thorild Jonsson)
Ställviksberget (artp.), (12F 4d , [6671740, 1465320] ), rasmark, 1 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675130, 1441810] ), rikkärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675180, 1441860] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679610, 1443670] ), rikkärr, t.rikligt , 2009 (IPt & JOs)
Gänsmossen mellan vägen och mossen (artp.), (12E 6i , [6682475, 1442182] ), fuktig kalkbarrskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget - Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682488, 1442185] ), ängsgranskog kalkgranskog, 2 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682791, 1442348] ), örtrikt fuktdråg i kalkgranskog, 10 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683090, 1442300] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ), örtrik barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683192, 1442605] ), fuktig kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442680] ), fuktig kalkgranskog, 3 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683251, 1442356] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683261, 1442322] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683267, 1442618] ), granskog fd betesskog eller hagmark, 1 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683269, 1442612] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683271, 1442607] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, 8 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683293, 1442403] ), ängsgranskog kalkgranskog, 25 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ), rikkärr med örtrik granskog, sparsamt , 1987 (PHe)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683751, 1442448] ), granskog på kalkmark, 1 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd. kalkbrott (artp.), (12E 6i , [6684533, 1443706] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14579] ), skogsbryn i kanten mot rikkärr, enst. , 1991 (IPt)
Långmyran (artp.), (12F 8b , [6692750, 1457600] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693428, 1459127] ), intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
1200 m SSV Långmyra ,nybruten skogsbilväg (12F 8b , [6693699, 1458715] ), granskogssluttning, nära källa i artrik markvegetation, 4-5 ex , 2012 (Per Skoog & GEn)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693727, 1458719] ), granskog, 3 plantor , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Österdalarna

ÅL

Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ), liten kärrsänka i skogmark, 2010 (IPt&JJa)
Solarvet (DF), (13F 5e , [67287, 14740] ), överg.mln f.d slåtteräng/slåttermyr, 20-25 ex. (1976 50-tal ex.) , 1983 (PJo)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
LEKSAND

Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ), lövskog med hassel, 3 ex. , 1989 (MKp)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746259, 1459397] ), 2015 (Mathias Theander)
Skansen, Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746914, 1459725] ), 2015 (Mathias Theander)
RÄTTVIK

S:t Davidsgården (14F 0c , [6753850, 1461200] ), blandskog, 10-20 ex. , 2015 (GHa)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ), gles tallskog, flertal , 2010 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [67662, 14667] ), ~refl~ ,på gammal körväg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Hembygdsgården (14F 3d , [6767380, 1467900] ), änge, enstaka , 2011 (GHa)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769880, 1467790] ), mycket syumpig lövskog, enstaka , 2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), sumpig granskog, enstaka , 2017 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67716, 14644] ), fuktig skog längs bäck, frekvens allm. , 2007 (GHa)
Blomsänget (14F 4c , [67723, 14641] ), rikkärr, enstaka , 2017 (GHa)
100 m V kraftledningen i Laduänget (14F 4c , [67726, 14638] ), dike, enst. , 1998 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn, N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), rikkärr, enst. , 1997 (GHa)
Storsveden , 600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [6772870, 1464750] ), extremrik-kärr, tiotal , 2006 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), 1 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6773156, 1464863] ), rikkärr/kalkkärr /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67732, 14648] ), rikkärr, c:a 10 ex. , 1997 (GHa)
V om Jälltjärn (14F 4c , [6773570, 1464860] ), översilad mark i granskog, < 10 ex , 2006 (GHa)
Osmundsberget N om kalkbrottet (14F 4d , [67708, 14674] ), lövskog, 1 ex. , 1999 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ), fuktlövskog o ängsartad granskog, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ), sumpskog, 1 ex , 2001 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ), sumpskog, enstaka , 2001 (GHa)
ORE

Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), ängsgranskog,rikkärrskant, enstaka , 1987 (JEd)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780111, 1462524] ), barrskog / rikkärr/kalkkärr, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.), (14F 6c , [67802, 14625] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Moränget (14F 6c , [67803, 14622] ), skogskanter,översilade enbackar, (1 best. m strimmiga blad o.ett helvitt ex.), flera olika grupper , 1987 (TLj)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Mickelvål (artp.), (14E 6i , [6782606, 1443041] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Brändan (artp.), (14E 6i , [6782917, 1442984] ), 30 plantor/tuvor , 2017 (Ingemar Gustafsson)
300 m NV Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14428] ), kant av rikkärr,i 1/2-skugga o högörtsveg., 1 ex! , 1986 (JEd)
Kallmora 600 m SSO sågen (14E 6i , [67842, 14440] ), kant av gmn.skogsväg i örtrik frisk tallskog (m.tvåblad,hårstarr,etc.)1/2-skugga!, 1 blom + 2 sterila ex! ej sedd varken -85 el.-86 , 1984 (JEd)
Mickelvål (artp.), (14E 6i , [6784590, 1441451] ), lövrik barrnaturskog /, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Skattungbyn Ö-ut ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14522] ), örtrik högört/ängs-granskog (m. guckussko,brudsporre,tibast,etc.), enst , 1986 (JEd)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784919, 1452235] ), lövängsrest / rikkärr/kalkkärr, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Västerdalarna

MALUNG

Tyngebergets västsida (13D 6i , [6732540, 1392480] ), skogsmyr, 32 ex , 2006 (BGM)
TRANSTRAND

1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [6793050, 1362160] ), gles fuktig frodig granskog, ett tiotal i knopp (svårbedömt) , 2006 (MNo)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793058, 1362064] ), vi var dock ute tidigt men man kan tycka vi borde sett bladen., ej återfunnen , 2020 (Andreas Öster)

Dalarnes Flora