Epilobium davuricum    Smaldunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Rösstjärnen ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [67557, 14671] ), myrliknande strandzon, enstaka , 2011 (GHa)
BODA

Jutjärns kalkbrott,Backmora (14F 2d , [67630, 14696] ), rikkällkärr, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [6771600, 1464800] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
ORE

Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
ORSA

Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), rikt bäckdråg, enst! , 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
V Untorp i sydsluttning (15E 1e , [6808, 1424] ), rikt bäcksrtåg, flera ex. , 1987 (BOr)
MORA

Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), 15-20 ex. , 2015 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), källa i sumpskog, sparsam , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, ett 10-tal på en fläck , 2009 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulufjället - Bergån (15C 5f , [68298, 13298] ), vid kallkälla 770 m.ö.h., m.allm. , 1989 (THe)
Fjätfallen (15D 8c , [6842080, 1364960] ), klippor vid övre fallet, östra sidan, sparsam , 2003 (LBr)
250 m SO om lv-bron över Fjätan (15D 8d , [68441, 13656] ), källflöde, ett fåtal , 1992 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ), ~refl~ ,rikkärr och sumpskog, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), sänkor i tuvigt tallrikkärr, sparsamt , 1992 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning, nedanför branten och Fröbergets NV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ), källdråg, ett par ex , 1992 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , [6851, 1307] ), källdrag, 1986 (DABS)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), rikdråg i skog, lokalt riklig , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), barrblandskog i örtrikt dråg, enstaka , 1989 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), källdråg i rikkärr, sparsamt , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig i s , 2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, ett fåtal , 2009 (LBr)
Kvarnbäcken ned.Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), kalkpåv.källkärr, 1988 (JEd & ANi)
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68621, 13112] ), dyfläck i rikkärrkant, enst! , 1988 (LNo & JEd)
200 m N Långtjärnen (16C 2h , [68614, 13387] ), källdrag vid stig, ~10 ex , 1995 (DABS)
Dalsflon (16C 2i , [6864950, 1344190] ), öppet medelrikkärr med källbäckar, spridd , 2018 (LBr)
Diftalsbergets NO-sida (16C 3g , [68679, 13306] ), rika källdråg, 1988 (DABS)
Sörälven nedom Höstådammen (16C 3g , [68686, 13304] ), källdråg v.älven, 1988 (DABS)
Skärbo,300 m Ö-ut (16C 4d , [68701, 13189] ), rikkärr-blött, 1988 (DABS)
Skärbo,ca 200 m NNV-ut (16C 4d , [68704, 13186] ), rikkärr-blötdråg, 1988 (DABS)
S om Guttusjön 600 m N Lomtjärnen,fl! (16C 4d , [68732, 13198] ), rikkärr o källdråg, 1988 (DABS)
Myr NO Kölsmyran (16C 4e , [6874740, 1324700] ), källflöde i rikmyr, lokalt riklig , 2008 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Naddena SV-sluttning 600 m.ö.h. (16C 5g , [68760, 13325] ), rikkärr, sparsam , 1990 (DABS)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ), fäbodvall, spridd , 2020 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888130, 1319820] ), sluttande, fast rikkärr med källflöden., ett par ex , 2015 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [68937, 13481] ), tagelstarr-rikkärr, sparsamt , 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6882900, 1351650] ), rik källa, riklig , 2008 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [68833, 13516] ), rik källmark, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora