Epilobium collinum    Backdunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66821, 15311] ), på klippor, 1995 (PDm)
Högberget i Bodarne (12G 6h , [66816, 15370] ), hällmark, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Laggarbov-vändplan (artp.), (12G 7e , [6687630, 1522994] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
HUSBY

Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
SÄTER

Nordost Gräsbergsklack (artp.), (12F 6j , [6682714, 1495022] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbov-koja (artp.), (12F 7i , [6687327, 1494939] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
VIKA

Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), grusgång, 2015 (JJa)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720659, 1503320] ), vägkant, dike och skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), grusmark på naturaliserad industritomt, 2013 (Per Johansson)
SUNDBORN

Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Gård, 2015 (DABS)
Borgärdet , Strömmen (13G 7b , [6735130, 1505500] ), torr grusmark, rel. fåtalig , 2009 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Bromsberget (12F 0i , [6650105, 1494134] ), vägkant, 2013 (GJn)
NORRBÄRKE

Uvberget (artp.), (12F 4f , [6670591, 1477729] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
LUDVIKA

Ludvika-Norrvik (12F 5c , [6675, 1463] ), banvall, flerst. , 1987 (JEd)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ), bangårdsområde, spridd efter hela jvg genom rutan , 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67111, 14565] ), järnvägsbank, spridd efter järnvägsbanken genom hela rutan , 2003 (IPt)
Björka-By (13F 2b , [67125, 14597] ), banvall, spridd (se ruta 13F 2c) , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67129, 14622] ), järnvägsbank, efter byte av slipers och ny ballast spridd i hela atlasrutan efter jvg , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BJURSÅS

Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Tibble mot Ullvi (13F 6b , [67338, 14581] ), vägren, enst. , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Ingels grustag (14F 1d , [6759560, 1468990] ), stenig slänt, enstaka , 2010 (GHa)
Nävertjärnsbäcken (artp.), (14F 5e , [6775432, 1474301] ), vät med sprängstenar i grustag, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
ORE

Dalbyn. Djupgrav (artp.), (14F 5c , [6778376, 1464287] ), tipp, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ), banvall, enstaka , 2009 (GHa)
ORSA

Mässbacken på udden i Oreälven (14E 7i , [67865, 14434] ), sandälvstrand, sparsamt , 1990 (JEd & LBr)
Djuptjärnskorsningen (artp.), (14F 5b , [6778175, 1459586] ), torr mötesplats(vägren, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
VÅMHUS

Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

N Nordsjön (12E 1h , [66551, 14381] ), körväg, . , 1990 (GEn)
Stentjärnen S om (artp.), (12E 2e , [6660870, 1423900] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Tyberget (artp.), (12E 4c , [6672366, 1412286] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplats 1 km sv om toppen, grusväg, dike, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
FLODA

Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707775, 1446524] ), järnvägsbank, rikligt , 2020 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), gamla jvgspåret, 2009 (DABS)
Kvarnåker (13E 2e , [6713415, 1423771] ), järnvägsbanken, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717953, 1403081] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Kraftstation Granan (13E 0a , [6702480, 1400040] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ), järnvägsbank, 2015 (MNo)
Mellan Backbyn och Holarna (13D 6h , [6730680, 1386430] ), järnvägsbanken, rikligt , 2008 (MNo)
Malungs jvstn (13D 6h , [67315, 13854] ), spårområdet, rikligt , 2008 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), vägkant, 2014 (HLe)
Öjsberget (13D 7i , [6739670, 1391160] ), diabashälla, c:a 15 ex , 2009 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
TRANSTRAND

Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ), översilade diabasklippor vid vägen, rikligt , 2009 (MNo)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, enstaka , 2008 (MNo)
Urdbergets S-brant v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasbrant på hyllor, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), östexponerad diabasbrant, rikligt , 1987 (LBr)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ), klipphyllor, t.sparsamt , 1995 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), klipphyllor, t.riklig , 1989 (DABS)

Dalarnes Flora